Jobs 40
Norsk (1930)
1Og Herren blev ved å svare Job og sa:

2Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!

3Da svarte Job Herren og sa:

4Nei, jeg er for ringe; hvad skulde jeg svare dig? Jeg legger min hånd på min munn.

5En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mere til orde - ja to ganger, men jeg gjør det ikke mere.

6Og Herren svarte Job ut av stormen og sa:

7Omgjord dine lender som en mann! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.

8Vil du endog gjøre min rettferdighet til intet? Vil du dømme mig skyldig, så du får rett?

9Har du slik en arm som Gud, og kan du tordne med en røst som hans?

10Pryd dig med majestet og høihet og klæ dig i glans og herlighet!

11La din vrede strømme frem og se på alle overmodige og ydmyk dem!

12Se på alle overmodige og bøi dem og tred de ugudelige ned der de står!

13Skjul dem alle i støvet, bind deres ansikter fast i mørket!

14Da skal også jeg prise dig, fordi din høire hånd kan hjelpe dig.

15Se på Behemot*, som jeg har skapt like så vel som dig; den eter gress som en okse.

16Se hvad kraft den har i sine lender, og hvad styrke den har i sine bukmuskler!

17Den strekker sin hale som en seder; senene i dens lår er sammenslynget.

18Dens ben er som kobberrør, dens knokler som jernstenger.

19Den er den ypperste av Guds skapninger; av sin skaper fikk den sitt sverd*.

20Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.

21Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.

22Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.

23Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.

24Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 39
Top of Page
Top of Page