Jobs 39
Norsk (1930)
1Kjenner du tiden når stengjetene føder, og gir du akt på hindenes veer?

2Teller du månedene til de skal bære, og vet du tiden når de føder?

3De bøier sig, føder sine unger og blir fri for sine smerter.

4Deres unger blir kraftige og vokser op ute på marken; de løper bort og kommer ikke tilbake til dem.

5Hvem har gitt villeslet dets frihet, hvem løste dets bånd,

6det som jeg gav ørkenen til hus og saltmoen til bolig?

7Det ler av byens ståk og styr; driverens skjenn slipper det å høre.

8Hvad det leter op på fjellene, er dets beite, og det søker efter hvert grønt strå.

9Har vel villoksen lyst til å tjene dig? Vil den bli natten over ved din krybbe?

10Kan du binde villoksen med rep til furen*? Vil den harve dalene efter dig?

11Kan du stole på den, fordi dens kraft er så stor, og kan du overlate den ditt arbeid?

12Kan du lite på at den fører din grøde hjem, og at den samler den til din treskeplass?

13Strutsen flakser lystig med vingene; men viser dens vinger og fjær moderkjærlighet?

14Nei, den overlater sine egg til jorden og lar dem opvarmes i sanden,

15og den glemmer at en fot kan klemme dem itu, og markens ville dyr trå dem i stykker.

16Den er hård mot sine unger, som om de ikke var dens egne; den er ikke redd for at dens møie skal være spilt.

17For Gud nektet den visdom og gav den ingen forstand.

18Men når den flakser i været, ler den av hesten og dens rytter.

19Gir du hesten styrke? Klær du dens hals med bevrende man?

20Lar du den springe som gresshoppen? Dens stolte fnysen er forferdelig.

21Den skraper i jorden og gleder sig ved sin kraft; så farer den frem mot væbnede skarer.

22Den ler av frykten og forferdes ikke, og den vender ikke om for sverd.

23Over den klirrer koggeret, blinkende spyd og lanse.

24Med styr og ståk river den jorden op, og den lar sig ikke stagge når krigsluren lyder.

25Hver gang luren lyder, sier den: Hui! Og langt borte værer den striden, høvedsmenns tordenrøst og hærskrik.

26Skyldes det din forstand at høken svinger sig op og breder ut sine vinger mot Syden?

27Er det på ditt bud at ørnen flyver så høit, og at den bygger sitt rede oppe i høiden?

28Den bor på berget og har nattely der, på tind og nut.

29Derfra speider den efter føde; langt bort skuer dens øine.

30Dens unger drikker blod, og hvor der er lik, der er den.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 38
Top of Page
Top of Page