Jobs 38
Norsk (1930)
1Og Herren svarte Job ut av et stormvær og sa:

2Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?

3Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig.

4Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det!

5Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den?

6Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten,

7mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?

8Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv,

9da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp

10og merket av en grense for det og satte bom og dører

11og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig?

12Har du i dine dager befalt morgenen å bryte frem, har du vist morgenrøden dens sted,

13forat den skulde gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra den?

14Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon,

15og de ugudelige unddras sitt lys*, og den løftede arm knuses.

16Er du kommet til havets kilder, og har du vandret på dypets bunn?

17Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter?

18Har du sett ut over jordens vidder? Si frem dersom du kjenner alt dette!

19Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket - hvor er dets sted,

20så du kunde hente det frem til dets område, så du kjente stiene til dets hus?

21Du vet det vel; dengang blev du jo født, og dine dagers tall er stort.

22Er du kommet til forrådskammerne for sneen, og har du sett forrådshusene for haglet,

23som jeg har opspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag?

24Hvad vei følger lyset når det deler sig, og østenvinden når den spreder sig over jorden?

25Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen

26for å la det regne over et øde land, over en ørken hvor intet menneske bor,

27for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro?

28Har regnet nogen far? Eller hvem har avlet duggens dråper?

29Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim - hvem fødte det?

30Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner.

31Kan du knytte Syvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker?

32Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid, og Bjørnen med dens unger* - kan du styre deres gang?

33Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?

34Kan din røst nå op til skyen, så en flom av vann dekker dig?

35Kan du sende ut lynene, så de farer avsted, så de sier til dig: Se, her er vi?

36Hvem har lagt visdom i de mørke skyer, eller hvem har lagt forstand i luftsynet?

37Hvem teller skyene med visdom, og himmelens vannsekker - hvem heller vannet ut av dem,

38når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre?

39Jager du rov for løvinnen, og metter du de grådige ungløver,

40når de dukker sig ned i sine huler og ligger på lur i krattet?

41Hvem lar ravnen finne sin mat, når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit uten føde?

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 37
Top of Page
Top of Page