Salmenes 74
Norsk (1930)
1En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før?

2Kom i hu din menighet, som du vant din i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme, Sions berg, hvor du tok bolig!

3Opløft dine trin til de evige grushoper! Alt har fienden fordervet i helligdommen.

4Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine egne tegn op til tegn.

5Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen.

6Og nu, alt det som fantes av billedverk, det slo de sønder med øks og hammer.

7De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.

8De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle tilsammen! De har opbrent alle Guds forsamlingshus i landet.

9Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mere, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare.

10Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, fienden forakte ditt navn evindelig?

11Hvorfor drar du din hånd, din høire hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg!

12Gud er dog min konge fra fordums tid, han som skaper frelse på den vide jord.

13Du er den som skilte havet med din styrke, knuste dragenes hoder på vannene.

14Du sønderslo Leviatans* hoder, du gav den til føde for ørkenens folk.

15Du lot kilde og bekk bryte frem, du uttørket evige strømmer.

16Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen.

17Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer og vinter - du har dannet dem.

18Kom dette i hu: Fienden har hånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn!

19Overgi ikke din turteldue til den mordlystne skare, glem ikke dine elendiges skare evindelig!

20Se til pakten! For landets mørke steder er fulle av volds boliger.

21La ikke den undertrykte vende tilbake med skam, la den elendige og fattige love ditt navn!

22Reis dig, Gud, før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen!

23Glem ikke dine fienders røst, dine motstanderes bulder, som stiger op all tid!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 73
Top of Page
Top of Page