1 Korintierne 13:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Dansk (1917 / 1931)
Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet.

Svenska (1917)
Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.

King James Bible
And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

English Revised Version
And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.
Bibelen Kunnskap Treasury

I have the.

1 Korintierne 12:8-10,28
For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd; …

1 Korintierne 14:1,6-9
Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk! …

4 Mosebok 24:15-24
Og han tok til å kvede og sa: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen hvis øie er lukket, …

Matteus 7:22,23
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? …

understand.

1 Korintierne 4:1
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!

Matteus 13:11
Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt.

Romerne 11:25
For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

Romerne 16:25
Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,

Efeserne 3:4
hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,

Efeserne 6:19
og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,

Kolossenserne 1:26
den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige,

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

and though I have all.

1 Korintierne 12:9
en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd,

Matteus 17:20
Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.

Matteus 21:21
Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;

Markus 11:22,23
Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! …

Lukas 17:5,6
Og apostlene sa til Herren: Øk vår tro! …

and have.

1 Korintierne 13:1,3
Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. …

1 Korintierne 16:22
Om nogen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata.

Galaterne 5:16,22
Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. …

1 Johannes 4:8,20,21
Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet. …

I am.

1 Korintierne 13:3
Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

1 Korintierne 7:19
Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

1 Korintierne 8:4
Hvad nu det vedkommer å ete av avguds-offerne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én.

Matteus 21:19
og da han så et fikentre ved veien, gikk han bort til det, men fant ikke noget på det uten bare blad. Da sa han til det: Aldri i evighet skal det mere vokse frukt på dig. Og straks visnet fikentreet.

2 Korintierne 12:11
Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet.

Galaterne 6:3
For dersom nogen tykkes sig å være noget og er dog intet, da dårer han sig selv.

Lenker
1 Korintierne 13:2 Interlineært1 Korintierne 13:2 flerspråklig1 Corintios 13:2 Spansk1 Corinthiens 13:2 Fransk1 Korinther 13:2 Tyske1 Korintierne 13:2 Chinese1 Corinthians 13:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 13
1Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. …
Kryssreferanser
Matteus 7:22
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?

Matteus 17:20
Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder.

Matteus 21:21
Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;

Markus 11:23
Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.

Apostlenes-gjerninge 13:1
I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og LUKius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

Romerne 15:14
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;

1 Korintierne 11:4
Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode;

1 Korintierne 12:9
en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd,

1 Korintierne 12:10
en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.

1 Korintierne 13:8
Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.

1 Korintierne 14:1
Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

1 Korintierne 14:2
For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud; for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden;

1 Korintierne 14:4
Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten.

1 Korintierne 14:6
Og nu, brødre, om jeg kommer til eder og taler med tunger, hvad vil det da gagne eder, medmindre jeg taler til eder enten med åpenbaring eller med kunnskap, enten med profetiske ord eller med lære?

1 Korintierne 14:29
Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det!

1 Korintierne 14:39
Derfor, brødre, streb efter å tale profetisk, og hindre ikke nogen i å tale med tunger;

1 Korintierne 15:51
Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,

2 Korintierne 12:11
Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet.

1 Korintierne 13:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden