Salmerne 118
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.

2Israel sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«

3Arons Hus sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«

4De, som frygter HERREN, sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«

5Jeg paakaldte HERREN i Trængslen, HERREN svared og førte mig ud i aabent Land.

6HERREN er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan Mennesker gøre mig?

7HERREN, han er min Hjælper, jeg skal se med Fryd paa dem, der hader mig.

8At ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Mennesker;

9at ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Fyrster.

10Alle Folkeslag flokkedes om mig, jeg slog dem ned i HERRENS Navn;

11de flokkedes om mig fra alle Sider, jeg slog dem ned i HERRENS Navn;

12de flokkedes om mig som Bier, blussed op som Ild i Torne, jeg slog dem ned i HERRENS Navn.

13Haardt blev jeg ramt, saa jeg faldt, men HERREN hjalp mig.

14Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.

15Jubel og Sejrsraab lyder i de retfærdiges Telte: »HERRENS højre øver Vælde,

16HERRENS højre er løftet, HERRENS højre øver Vælde!«

17Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre HERRENS Gerninger.

18HERREN tugted mig haardt, men gav mig ej hen i Døden.

19Oplad mig Retfærdigheds Porte, ad dem gaar jeg ind og lovsynger HERREN!

20Her er HERRENS Port, ad den gaar retfærdige ind.

21Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse.

22Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

23Fra HERREN er dette kommet, det er underfuldt for vore Øjne.

24Denne er Dagen, som HERREN har gjort, lad os juble og glæde os paa den!

25Ak, HERRE, frels dog, ak, HERRE, lad det dog lykkes!

26Velsignet den, der kommer, i HERRENS Navn; vi velsigner eder fra HERRENS Hus!

27HERREN er Gud, og han lod det lysne for os. Festtoget med Grenene slynge sig frem, til Alterets Horn er naaet!

28Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!

29Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 117
Top of Page
Top of Page