Lukas 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men Jesus vendte tilbage fra Jorden fuld af den Helligaand og blev ført af Aanden i Ørkenen1Men Jesus vendte tilbake fra Jordan, full av den Hellige Ånd, og han blev av Ånden ført om i ørkenen 1Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen
2i fyrretyve Dage, medens han blev fristet af Djævelen. Og han spiste intet i de Dage; og da de havde Ende, blev han hungrig.2og i firti dager fristet av djevelen. Og han åt intet i de dager, og da de var til ende, blev han hungrig. 2och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt han intet; men när de hade gått till ända, blev han hungrig.
3Og Djævelen sagde til ham: »Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød.«3Da sa djevelen til ham: Er du Guds Sønn, da si til denne sten at den skal bli til brød! 3Då sade djävulen till honom: »Är du Guds Son, så bjud denna sten att bliva bröd.»
4Og Jesus svarede ham: »Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene.«4Og Jesus svarte ham: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. 4Jesus svarade honom: »Det är skrivet: 'Människan skall leva icke allenast av bröd.'»
DANNORSVE
5Og han førte ham op og viste ham alle Verdens Riger i et Øjeblik.5Og djevelen førte ham op på et høit fjell og viste ham alle verdens riker i et øieblikk. 5Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen
6Og Djævelen sagde til ham: »Dig vil jeg give hele denne Magt og deres Herlighed; thi den er mig overgiven, og jeg giver den, til hvem jeg vil.6Og djevelen sa til ham: Dig vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for mig er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil; 6och sade till honom: »Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den.
7Dersom du altsaa vil tilbede mig, skal den helt tilhøre dig.«7vil nu du falle ned og tilbede mig, da skal det alt sammen være ditt. 7Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till.»
8Og Jesus svarede ham og sagde: »Der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.«8Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene. 8Jesus svarade och sade till honom: »Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.'»
9Og han førte ham til Jerusalem og stillede ham paa Helligdommens Tinde og sagde til ham: »Dersom du er Guds Søn, da kast dig ned herfra;9Og han førte ham til Jerusalem og stilte ham på templets tinde og sa til ham: Er du Guds Sønn, da kast dig ned herfra! 9Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned härifrån;
DANNORSVE
10thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, at de skulle bevare dig,10for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig, 10det är ju skrivet: 'Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig';
11og at de skulle bære dig paa Hænderne, for at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten.«11og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 11så ock: 'De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'»
12Og Jesus svarede og sagde til ham: »Der er sagt: Du maa ikke friste Herren din Gud.«12Og Jesus svarte og sa til ham: Det er sagt: Du skal ikke friste Herren din Gud. 12Då svarade Jesus och sade till honom: »Det är sagt: 'Du skall icke fresta Herren, din Gud.'»
13Og da Djævelen havde endt al Fristelse, veg han fra ham til en Tid.13Og da djevelen hadde endt all fristelse, vek han fra ham for en tid. 13När djävulen så hade slutat med alla sina frestelser, vek han ifrån honom, intill läglig tid.
DANNORSVE
14Og Jesus vendte i Aandens Kraft tilbage til Galilæa, og Rygtet om ham kom ud i hele det omliggende Land.14Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea, og rykte om ham kom ut over hele landet deromkring. 14Och Jesus vände i Andens kraft tillbaka till Galileen; och ryktet om honom gick ut i hela den kringliggande trakten.
15Og selv lærte han i deres Synagoger og blev prist af alle.15Og han lærte i deres synagoger, og blev prist av alle. 15Och han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla.
DANNORSVE
16Og han kom til Nazareth, hvor han var opfødt, og gik efter sin Sædvane paa Sabbatsdagen ind i Synagogen og stod op for at forelæse.16Og han kom til Nasaret, hvor han var opfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen og stod op for å lese for dem. 16Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans sed var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa.
17Og man gav ham Profeten Esajas's Bog, og da han slog Bogen op; fandt han det Sted, hvor der stod skrevet:17Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken op, fant han det sted hvor det var skrevet: 17Då räckte man åt honom profeten Esaias' bok; och när han öppnade boken, fick han se det ställe där det stod skrivet:
18»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,18Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, 18»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet
19for at forkynde et Herrens Naadeaar.«19for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. 19och till att predika ett nådens år från Herren.»
DANNORSVE
20Og han lukkede Bogen sammen og gav Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne i Synagogen stirrede paa ham.20Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte sig, og alle som var i synagogen, hadde sine øine festet på ham. 20Sedan lade han ihop boken och gav den tillbaka åt tjänaren och satte sig ned. Och alla som voro i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
21Men han begyndte at sige til dem: »I Dag er dette Skriftord gaaet i Opfyldelse for eders Øren.«21Han begynte da med å si til dem: Idag er dette Skriftens ord opfylt for eders ører. 21Då begynte han tala och sade till dem: »I dag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron.»
22Og de berømmede ham alle og undrede sig over de livsalige Ord, som udgik af hans Mund, og de sagde: »Er dette ikke Josefs Søn?«22Og alle gav ham vidnesbyrd og undret sig over de livsalige ord som gikk ut av hans munn, og de sa: Er ikke dette Josefs sønn? 22Och de gåvo honom alla sitt vittnesbörd och förundrade sig över de nådens ord som utgingo från hans mun, och sade: »Är då denne icke Josefs son?»
23Og han sagde til dem: »I ville sikkerlig sige mig dette Ordsprog: Læge! læg dig selv; gør ogsaa her i din Fædreneby saa store Ting, som vi have hørt ere skete i Kapernaum.«23Og han sa til dem: I vil visst si til mig dette ordsprog: Læge, læg dig selv! Hvad vi har hørt du gjorde i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted! 23Då sade han till dem: »Helt visst skolen I nu vända mot mig det ordet: 'Läkare, bota dig själv' och säga: 'Sådana stora ting som vi hava hört vara gjorda i Kapernaum, sådana må du göra också här i din fädernestad.'»
24Men han sagde: »Sandelig, siger jeg eder, at ingen Profet er anerkendt i sit Fædreland.24Men han sa: Sannelig sier jeg eder: Ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. 24Och han tillade: »Sannerligen säger jag eder: Ingen profet bliver i sitt fädernesland väl mottagen.
DANNORSVE
25Men jeg siger eder i Sandhed: Der var mange Enker i Israel i Elias's Dage, da Himmelen var lukket i tre Aar og seks Maaneder, den Gang der var en stor Hunger i hele Landet;25Og i sannhet sier jeg eder: Det var mange enker i Israel i Elias' dager, dengang da himmelen blev lukket for tre år og seks måneder, da det blev en stor hunger over hele landet, 25Men jag säger eder, såsom sant är: I Israel funnos många änkor på Elias' tid då himmelen var tillsluten i tre år och sex månader, och stor hungersnöd kom över hela landet --
26og til ingen af dem blev Elias sendt uden til Sarepta ved Sidon til en Enke.26og til ingen av dem blev Elias sendt, men bare til en enke i Sarepta i Sidons land. 26och likväl blev Elias icke sänd till någon av dessa, utan allenast till en änka i Sarepta i Sidons land.
27Og der var mange spedalske i Israel paa Profeten Elisas Tid, og ingen af dem blev renset, uden Syreren Naman.«27Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen av dem blev renset, men bare syreren Na'aman. 27Och många spetälska funnos i Israel på profeten Elisas tid; och likväl blev ingen av dessa gjord ren, utan allenast Naiman från Syrien.»
28Og alle, som vare i Synagogen, bleve fulde af Harme, da de hørte dette.28Og alle i synagogen blev fulle av vrede da de hørte dette, 28När de som voro i synagogan hörde detta, uppfylldes de alla av vrede
29Og de stode op og stødte ham ud af Byen og førte ham hen til Skrænten af det Bjerg, paa hvilket deres By var bygget, for at styrte ham ned.29og de stod op og drev ham ut av byen og førte ham ut på brynet av det fjell som deres by var bygget på, for å styrte ham ned. 29och stodo upp och drevo honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på, och ville störta honom därutför.
30Men han gik igennem, midt imellem dem, og drog bort.30Men han gikk midt gjennem flokken og drog bort. 30Men han gick sin väg mitt igenom hopen och vandrade vidare.
DANNORSVE
31Og han kom ned til Kapernaum, en By i Galilæa, og lærte dem paa Sabbaterne.31Og han kom ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem på sabbaten, 31Och han kom ned till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten.
32Og de bleve slagne af Forundring over hans Lære, thi hans Tale var med Myndighed.32og de var slått av forundring over hans lære; for hans tale var med myndighet. 32Och de häpnade över hans undervisning, ty han talade med makt och myndighet.
33Og i Synagogen var der et Menneske, som havde en uren ond Aand, og han raabte med høj Røst:33Og i synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høi røst: 33Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande. Denne ropade med hög röst:
34»Ak! hvad have vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du kommen for at ødelægge os? Jeg kender dig, hvem du er, du Guds hellige.«34Å, hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige! 34»Bort härifrån! Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.»
DANNORSVE
35Og Jesus truede ham og sagde: »Ti, og far ud af ham!« Og den onde Aand kastede ham ind imellem dem og for ud af ham uden at have gjort ham nogen Skade.35Og Jesus truet den og sa: Ti, og far ut av ham! Og den onde ånd kastet ham ned midt iblandt dem og fór ut av ham uten å skade ham. 35Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: »Tig och far ut ur honom.» Då kastade den onde anden omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom, utan att hava gjort honom någon skada.
36Og der kom en Rædsel over alle; og de talte med hverandre og sagde »Hvad er dog dette for et Ord; thi han byder over de urene Aander med Myndighed og Kraft, og de fare ud?«36Og redsel kom over alle, og de talte med hverandre og sa: Hvad er dette for et ord? for med myndighet og makt byder han de urene ånder, og de farer ut! 36Och häpnad kom över dem alla, och de talade med varandra och sade: »Vad är det med dennes ord? Med myndighet och makt befaller han ju de orena andarna, och de fara ut.»
37Og Rygtet om ham udbredtes alle Vegne i det omliggende Land.37Og rykte om ham kom ut til hvert sted i landet deromkring. 37Och ryktet om honom spriddes åt alla håll i den kringliggande trakten.
DANNORSVE
38Men han stod op og gik fra Synagogen ind i Simons Hus; og Simons Svigermoder plagedes at en stærk Feber; og de bade ham for hende.38Og han stod op og forlot synagogen, og gikk inn i Simons hus. Men Simons svigermor lå i sterk feber, og de bad ham hjelpe henne. 38Men han stod upp och gick ut ur synagogan och kom in i Simons hus. Och Simons svärmoder var ansatt av en svår feber, och de bådo honom för henne.
39Og han stillede sig hen over hende og truede Feberen, og den forlod hende. Men hun stod straks op og vartede dem op.39Og han stod over henne og truet feberen, og den forlot henne; og straks stod hun op og tjente dem. 39Då trädde han fram och lutade sig över henne och näpste febern, och den lämnade henne; och strax stod hon upp och betjänade dem.
40Men da Solen gik ned, førte alle de, som havde syge med alle Haande Svagheder, dem til ham; og han lagde Hænderne paa hver enkelt af dem og helbredte dem.40Men da solen gikk ned, kom alle som hadde syke som led av forskjellige sykdommer, og førte dem til ham; og han la sine hender på hver især av dem og helbredet dem. 40Men när solen gick ned, förde alla till honom sina sjuka, sådana som ledo av olika slags sjukdomar. Och han lade händerna på var och en av dem och botade dem.
41Ogsaa onde Aander fore ud al mange, raabte og sagde: »Du er Guds Søn;« og han truede dem og tillod dem ikke at tale, fordi de vidste, at han var Kristus.41Også onde ånder fór ut av mange, og de ropte: Du er Guds Sønn! Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at han var Messias. 41Onda andar blevo ock utdrivna ur många, och de ropade därvid och sade: »Du är Guds Son.» Men han tilltalade dem strängt och tillsade dem att icke säga något, eftersom de visste att han var Messias.
DANNORSVE
42Men da det var blevet Dag, gik han ud og drog til et øde Sted; og Skarerne ledte efter ham; og de kom hen til ham, og de holdt paa ham, for at han ikke skulde gaa fra dem.42Men da det var blitt dag, gikk han ut og drog til et øde sted, og folket lette efter ham, og de kom like til ham og holdt på ham, forat han ikke skulde gå fra dem. 42Och när det åter hade blivit dag, gick han åstad bort till en öde trakt. Men folket sökte efter honom; och när de kommo fram till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom att gå sin väg.
43Men han sagde til dem: »Ogsaa for de andre Byer bør jeg forkynde Evangeliet om Guds Rige; thi dertil blev jeg udsendt.«43Men han sa til dem: Også i de andre byer må jeg forkynne evangeliet om Guds rike; for dertil er jeg utsendt. 43Men han sade till dem: »Också för de andra städerna måste jag förkunna evangelium om Guds rike, ty därtill har jag blivit utsänd.»
44Og han prædikede i Galilæas Synagoger.44Og han forkynte ordet i synagogene i Galilea. 44Och han predikade i synagogorna i Judeen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Luke 3
Top of Page
Top of Page