Salmenes 118
Norsk (1930)
1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig!

2Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

3Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

4De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

5Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum.

6Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig?

7Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig.

8Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.

9Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

10Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

11De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

12De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

13Hårdt støtte du* mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig.

14Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

15Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk.

16Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk.

17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger.

18Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke.

19Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren.

20Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den.

21Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse.

22Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten.

23Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine.

24Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

25Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes!

26Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus.

27Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn!

28Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

29Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 117
Top of Page
Top of Page