Salmenes 44
Norsk (1930)
1Gud, med våre ører har vi hørt, våre fedre har fortalt oss den gjerning du gjorde i deres dager, i fordums dager.

2Du drev hedningene ut med din hånd, men dem plantet du; du ødela folkene, men dem lot du utbrede sig.

3For ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm hjalp dem ikke, men din høire hånd og din arm og ditt åsyns lys; for du hadde behag i dem.

4Du er min konge, Gud; byd at Jakob skal frelses!

5Ved dig skal vi nedstøte våre fiender, ved ditt navn skal vi nedtrede dem som reiser sig imot oss.

6For på min bue stoler jeg ikke, og mitt sverd frelser mig ikke,

7men du har frelst oss fra våre fiender, og våre avindsmenn har du gjort til skamme.

8Gud priser vi den hele dag, og ditt navn lover vi evindelig. Sela.

9Og enda har du nu forkastet oss og latt oss bli til skamme, og du drar ikke ut med våre hærer.

10Du lar oss vike tilbake for fienden, og våre avindsmenn tar sig bytte.

11Du gir oss bort som får til å etes, og spreder oss iblandt hedningene.

12Du selger ditt folk for intet, og du setter ikke prisen på dem høit.

13Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som bor omkring oss.

14Du gjør oss til et ordsprog iblandt hedningene; de ryster på hodet av oss iblandt folkene.

15Hele dagen står min skam for mine øine, og blygsel dekker mitt ansikt,

16når jeg hører spotteren og håneren, når jeg ser fienden og den hevngjerrige.

17Alt dette er kommet over oss, enda vi ikke har glemt dig og ikke sveket din pakt.

18Vårt hjerte vek ikke tilbake, og våre skritt bøide ikke av fra din vei,

19så du skulde sønderknuse oss der hvor sjakaler bor, og dekke oss med dødsskygge.

20Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og utbredt våre hender til en fremmed gud,

21skulde Gud da ikke utforske det? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker.

22Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår.

23Våkn op! Hvorfor sover du, Herre? Våkn op, forkast ikke for evig tid!

24Hvorfor skjuler du ditt åsyn, glemmer vår elendighet og vår trengsel?

25For vår sjel er nedbøid i støvet, vårt legeme nedtrykt til jorden.

26Reis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 43
Top of Page
Top of Page