Salmerne 72
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Af Salomo. Gud, giv Kongen din ret, Kongesønnen din retfærd,1Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet! 1Av Salomo. Gud, giv åt konungen dina rätter och din rättfärdighet åt konungasonen.
2saa han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!2Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. 2Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.
3Da bærer Bjerge og Høje Fred for Folket i Retfærd.3Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld. 3Bergen bäre frid åt folket, så ock höjderna, genom rättfärdighet.
4De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slaar Voldsmanden ned.4Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen. 4Han skaffe rätt åt de betryckta i folket, han frälse de fattiga och krosse förtryckaren.
DANNORSVE
5Han skal leve, saa længe Solen lyser og Maanen skinner, fra Slægt til Slægt.5De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt. 5Dig frukte man, så länge solen varar, och så länge månen skiner, från släkte till släkte.
6Han kommer som Regn paa slagne Enge, som Regnskyl, der væder Jorden;6Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden. 6Han vare lik regnet som faller på ängen, lik en regnskur som vattnar jorden.
7i hans Dage blomstrer Retfærd, og dyb Fred raader, til Maanen forgaar.7I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere. 7I hans dagar blomstre den rättfärdige, och stor frid råde, till dess ingen måne mer finnes.
8Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden til Jordens Ender;8Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender. 8Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar.
9hans Avindsmænd bøjer Knæ for ham, og hans Fjender slikker Støvet;9For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøie kne, og hans fiender skal slikke støv. 9För honom buge sig öknens inbyggare, och hans fiender slicke stoftet.
DANNORSVE
10Konger fra Tarsis og fjerne Strande frembærer Gaver, Sabas og Sebas Konger kommer med Skat;10Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt. 10Konungarna från Tarsis och havsländerna hembäre skänker, konungarna av Saba och Seba bäre fram gåvor.
11alle Konger skal bøje sig for ham, alle Folkene være hans Tjenere.11Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham. 11Ja, alla konungar falle ned för honom, alla hedningar tjäne honom.
12Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,12For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har. 12Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte och den som ingen hjälpare har.
13ynkes over ringe og fattig og frelse fattiges Sjæle;13Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler. 13Han skall vara mild mot den arme och fattige; de fattigas själar skall han frälsa.
14han skal fri deres Sjæle fra Uret og Vold, deres Blod er dyrt i hans Øjne.14Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine. 14Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.
DANNORSVE
15Maatte han leve og Guld fra Saba gives ham! De skal bede for ham bestandig, velsigne ham Dagen igennem.15Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for ham; hele dagen skal de love ham. 15Må han leva; må man föra till honom guld från Saba. Ständigt bedje man för honom, alltid välsigne man honom.
16Korn skal der være i Overflod i Landet, paa Bjergenes Top; som Libanon skal dets Afgrøde bølge og Folk spire frem af Byen som Jordens Urter.16Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden. 16Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt må susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter på marken.
17Velsignet være hans Navn evindelig, hans Navn skal leve, mens Solen skinner. Ved ham skal man velsigne sig, alle Folk skal prise ham lykkelig!17Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig. 17Hans namn förblive evinnerligen; så länge solen skiner, fortplante sig hans namn. Och i honom välsigne man sig; alla hedningar prise honom säll.
18Lovet være Gud HERREN, Israels Gud, som ene gør Undergerninger,18Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger! 18Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!
19og lovet være hans herlige Navn evindelig; al Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, Amen!19Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen. 19Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.
20Her ender Davids, Isajs Søns, Bønner.20Ende på Davids, Isais sønns bønner. 20Slut på Davids, Isais sons, böner. Tredje boken
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 71
Top of Page
Top of Page