1 Kongebok 21:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og de to onde menn kom og satte sig midt imot ham; og de onde menn vidnet mot Nabot i folkets påhør og sa: Nabot har bannet Gud og kongen. Og de førte ham utenfor byen og stenet ham ihjel.

Dansk (1917 / 1931)
og de to Niddinger kom og satte sig lige over for ham og vidnede imod ham i Folkets Paahør og sagde: »Nabot har forbandet Gud og Kongen!« Og derpaa førte de ham uden for Byen og stenede ham til Døde.

Svenska (1917)
Och de två onda männen kommo och satte sig mitt emot honom; och de onda männen vittnade mot Nabot inför folket och sade: Nabot har talat förgripligt mot Gud och konungen.» Då förde man honom utanför staden och stenade honom till döds.

King James Bible
And there came in two men, children of Belial, and sat before him: and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with stones, that he died.

English Revised Version
And the two men, sons of Belial, came in and sat before him: and the men of Belial bare witness against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did curse God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with stones, that he died.
Bibelen Kunnskap Treasury

the men of Belial

2 Mosebok 20:16
Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

5 Mosebok 5:20
Og du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

5 Mosebok 19:16-21
Når et ondsindet vidne står frem mot nogen for å vidne mot ham om en forbrytelse, …

Salmenes 27:12
Overgi mig ikke til mine fienders mordlyst! for falske vidner står op imot mig, og menn som fnyser av vold.

Salmenes 35:11
Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet.

Salomos Ordsprog 6:19
den som taler løgn og vidner falsk, og den som volder tretter mellem brødre.

Salomos Ordsprog 19:5,9
Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unda.…

Salomos Ordsprog 25:18
Som en hammer, et sverd, en hvass pil er en mann som fører falskt vidnesbyrd mot sin næste.

Malakias 3:5
Og jeg vil komme til eder og holde dom og være et hastig vidne mot trollkarene og horkarlene og dem som sverger falsk, og mot dem som forholder dagarbeideren hans lønn og gjør vold mot enken og den farløse, og som bøier retten for den fremmede og ikke frykter mig, sier Herren, hærskarenes Gud;

Markus 14:56-59
For mange vidnet falsk mot ham, men deres vidnesbyrd stemte ikke overens. …

blaspheme God

Jobs 1:5,11
Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid. …

Jobs 2:9
Da sa hans hustru til ham: Holder du dig ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø!

Matteus 9:3
Og se, nogen av de skriftlærde sa ved sig selv: Denne spotter Gud.

Apostlenes-gjerninge 6:11
Da traff de lønnlig avtale med nogen menn som sa: Vi har hørt ham tale bespottelige ord mot Moses og Gud.

the king

Predikerens 10:20
Ikke engang i dine tanker må du banne kongen, og ikke engang i ditt sengkammer må du banne den rike; for himmelens fugler bærer lyden avsted, og de vingede skapninger melder dine ord.

Esaias 8:21
da skal de dra gjennem landet hårdt plaget og hungrige, og når de hungrer, så blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øine mot det høie,

Amos 7:10
Da sendte Amasja, presten i Betel, bud til Jeroboam, Israels konge, og lot si: Amos har fått i stand en sammensvergelse mot dig midt i Israels hus; landet kan ikke tåle alt det han sier.

Lukas 23:2
og de begynte å føre klagemål imot ham og sa: Denne mann har vi funnet vill-leder vårt folk og forbyder å gi keiseren skatt, og sier om sig selv at han er Messias, en konge.

Johannes 19:12
På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men jødene ropte: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn; hver den som gjør sig selv til konge, setter sig op imot keiseren.

Apostlenes-gjerninge 24:5
For vi har funnet at denne mann er en pest og en opvigler blandt alle jøder rundt om i verden og en leder for nasareernes sekt;

they carried him

3 Mosebok 24:11-16
og den israelittiske kvinnes sønn spottet Herrens navn og bannet det, og de førte ham til Moses. Hans mor hette Selomit, Dibris datter, av Dans stamme. …

4 Mosebok 15:35,36
Da sa Herren til Moses: Mannen skal late livet, hele menigheten skal stene ham utenfor leiren. …

5 Mosebok 13:10
Du skal stene ham, så han dør, fordi han søkte å føre dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset,

5 Mosebok 21:21
Og alle mennene i hans by skal stene ham til døde; således skal du rydde det onde bort av din midte, og hele Israel skal høre det og frykte.

5 Mosebok 22:21,24
da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal stene henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus; således skal du rydde det onde bort av din midte. …

Josvas 7:24,25
Og Josva og hele Israel med ham tok Akan, Serahs sønn, og sølvet og kappen og gullstangen og hans sønner og døtre og hans storfe og asener og småfe og hans telt og alt det han hadde, og de førte det op i Akor-dalen*.…

2 Kongebok 9:26
Sannelig, Nabots blod og hans sønners blod så jeg igår, sier Herren, og jeg vil gjengjelde dig det på denne mark, sier Herren. Så ta nu og kast ham inn på marken efter Herrens ord!

Predikerens 4:1
Fremdeles så jeg alle de voldsgjerninger som skjer under solen; jeg så de undertryktes gråt - det var ingen som trøstet dem; jeg så voldsmennene bruke makt mot dem, og det var ingen som trøstet dem.

Apostlenes-gjerninge 7:57-59
Da skrek de med høi røst og holdt for sine ører, og stormet alle som en inn på ham …

Lenker
1 Kongebok 21:13 Interlineært1 Kongebok 21:13 flerspråklig1 Reyes 21:13 Spansk1 Rois 21:13 Fransk1 Koenige 21:13 Tyske1 Kongebok 21:13 Chinese1 Kings 21:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Kongebok 21
12De utropte en faste og lot Nabot sitte øverst blandt folket, 13og de to onde menn kom og satte sig midt imot ham; og de onde menn vidnet mot Nabot i folkets påhør og sa: Nabot har bannet Gud og kongen. Og de førte ham utenfor byen og stenet ham ihjel. 14Så sendte de bud til Jesabel og lot si: Nabot er blitt stenet og er død. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 7:58
og drev ham ut av byen og stenet ham; og vidnene la sine klær av sig ved en ung manns føtter som hette Saulus.

Apostlenes-gjerninge 7:59
Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

Hebreerne 11:37
de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd

1 Kongebok 21:14
Så sendte de bud til Jesabel og lot si: Nabot er blitt stenet og er død.

2 Kongebok 6:32
Mens Elisa satt i sitt hus, og de eldste satt der hos ham, sendte kongen en mann dit foran sig; men før budet kom til ham*, sa han til de eldste: Ser I at denne mordersønn** har sendt bud hit for å ta mitt hode? Se nu til å stenge døren når budet kommer, og trykke ham tilbake med den! Høres ikke allerede lyden av hans herres trin efter ham?

2 Kongebok 9:26
Sannelig, Nabots blod og hans sønners blod så jeg igår, sier Herren, og jeg vil gjengjelde dig det på denne mark, sier Herren. Så ta nu og kast ham inn på marken efter Herrens ord!

2 Krønikebok 24:21
Men de sammensvor sig mot ham og stenet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus.

Jobs 1:5
Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid.

1 Kongebok 21:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden