2 Timoteus 2:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

Dansk (1917 / 1931)
og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre.

Svenska (1917)
Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra.

King James Bible
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.

English Revised Version
And the things which thou hast heard from me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
Bibelen Kunnskap Treasury

the things.

2 Timoteus 1:13
Ha til forbillede de sunde ord som du har hørt av mig, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus;

2 Timoteus 3:10,14
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet, …

among.

1 Timoteus 4:14
Vanskjøtt ikke den nådegave som er i dig, som blev dig gitt ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste.

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

the same.

2 Timoteus 1:14
ta vare på den fagre skatt som er dig overgitt, ved den Hellige Ånd, som bor i oss!

1 Timoteus 1:18
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

1 Timoteus 5:22
Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

faithful.

4 Mosebok 12:7
Men så er det ikke med min tjener Moses; han er tro i hele mitt hus.

1 Samuels 2:35
Og jeg vil opreise for mig en trofast prest: han skal gjøre efter min hu og min vilje, og jeg vil bygge ham et hus som blir stående, og han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager.

Nehemias 7:2
Og jeg satte min bror Hanani til befalingsmann over Jerusalem og sammen med ham Hananja, borgens høvedsmann; for han var en pålitelig mann og gudfryktig fremfor de fleste.

Salmenes 101:6
Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig.

Salomos Ordsprog 13:17
Et ugudelig sendebud faller i ulykke, men et trofast bud er lægedom.

Jeremias 23:28
Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm, og den som har mitt ord, han skal tale mitt ord i sannhet! Hvad har halmen å gjøre med kornet? sier Herren.

Matteus 24:25
Se, jeg har sagt eder det forut.

Lukas 12:42
Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke husholder, som hans husbond vil sette over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?

Lukas 16:10-12
Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. …

1 Korintierne 4:2
For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.

Kolossenserne 1:7
således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,

1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

Hebreerne 2:17
derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

Hebreerne 3:2,3
han som var tro mot den som gjorde ham dertil, likesom og Moses var i hele hans hus. …

Apenbaring 2:10-13
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! …

who.

2 Timoteus 2:24,25
Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt, …

Esras 7:10,25
For Esras hadde satt sin hu til å granske Herrens lov og gjøre efter den og til å lære folk lov og rett i Israel. …

Malakias 2:7
For en prests leber skal holde fast ved kunnskap, og lov skal hentes fra hans munn; for han er Herrens, hærskarenes Guds sendebud.

Matteus 13:52
Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er oplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har.

1 Timoteus 3:2-9
Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, …

1 Timoteus 4:6
Når du lærer brødrene dette, da er du en god Kristi Jesu tjener, idet du nærer dig med troens og den gode lærdoms ord som du har fulgt.

Titus 1:5-9
Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig, …

Lenker
2 Timoteus 2:2 Interlineært2 Timoteus 2:2 flerspråklig2 Timoteo 2:2 Spansk2 Timothée 2:2 Fransk2 Timotheus 2:2 Tyske2 Timoteus 2:2 Chinese2 Timothy 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 2
1Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus, 2og det som du har hørt av mig i mange vidners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre! 3Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann! …
Kryssreferanser
2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Korintierne 3:5
ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,

1 Timoteus 1:12
Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

1 Timoteus 1:18
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

2 Timoteus 1:13
Ha til forbillede de sunde ord som du har hørt av mig, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus;

2 Timoteus 2:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden