Jobs 4
Norsk (1930)
1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:

2Om en prøvde å tale et ord til dig, vilde du da ta det ille op? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake?

3Du har selv vist mange til rette, og maktløse hender styrket du;

4dine ord reiste den snublende op, og synkende knær gjorde du sterke.

5Men nu, når det gjelder dig selv, blir du utålmodig, når det rammer dig, blir du forferdet.

6Er ikke din gudsfrykt din tillit, din ulastelige ferd ditt håp?

7Tenk efter: Hvem omkom uskyldig, og hvor gikk rettskafne til grunne?

8Efter det jeg har sett, har de som pløide urett og sådde nød, også høstet det.

9De omkom for Guds ånde, og for hans vredes pust blev de til intet.

10Løvens brøl og dens fryktelige røst hørtes ikke lenger, og ungløvenes tenner blev knust.

11Løven omkom av mangel på rov, og løvinnens unger blev adspredt.

12Og til mig stjal sig et ord; det lød for mitt øre som en hvisken,

13under skiftende tanker ved nattlige syner, når dyp søvn faller på menneskene.

14Frykt og beven kom over mig, så alle mine ben tok til å skjelve.

15Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig.

16Den blev stående, men jeg skjelnet ikke klart hvorledes den så ut - det var en skikkelse som stod der for mine øine; jeg hørte en stille susen og en røst:

17Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin skaper?

18Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil*,

19hvor meget mere da hos dem som bor i hus av ler, og som har sin grunnvoll i støvet - de som knuses lettere enn møll.

20Fra morgen til aften - så er de sønderslått; uten at nogen akter på det, går de til grunne for alltid.

21Blir ikke teltsnoren dradd ut* hos dem? De dør, men ikke i visdom.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 3
Top of Page
Top of Page