Jobs 3
Norsk (1930)
1Derefter oplot Job sin munn og forbannet den dag han blev født. 2Job tok til orde og sa:

3Til grunne gå den dag da jeg blev født, og den natt som sa: Et guttebarn er undfanget!

4Måtte den dag bli til mørke! Måtte Gud i det høie ikke spørre efter den, og intet lys stråle over den!

5Gid mørke og dødsskygge må kreve den tilbake, gid skyer må leire sig over den, gid alt som gjør en dag mørk, må skremme den!

6Den natt - måtte mulm ta den! Den glede sig ikke blandt årets dager, den komme ikke med i måneders tall!

7Ja, ufruktbar bli den natt! Aldri lyde det jubel i den!

8Måtte de som forbanner dager, ønske ondt over den, de som er kyndige i å mane frem Leviatan!

9Gid dens demrings stjerner må bli mørke! La den vente på lys, uten at det kommer! Måtte den aldri skue morgenrødens øielokk -

10fordi den ikke stengte døren til min mors liv og skjulte møie for mine øine.

11Hvorfor døde jeg ikke i mors liv? Hvorfor utåndet jeg ikke straks i fødselsstunden?

12Hvorfor tok knær imot mig, og hvorfor bryster som jeg kunde die?

13For da kunde jeg nu ligge og hvile; jeg kunde sove og hadde da ro -

14sammen med konger og jordens styrere, som bygget sig ruiner,

15eller med fyrster som eide gull, som fylte sine hus med sølv;

16eller jeg var nu ikke til, likesom et nedgravd, ufullbåret foster, lik barn som aldri så lyset.

17Der har de ugudelige holdt op å rase, og der hviler de trette.

18Der har alle fanger ro, de hører ikke driverens røst.

19Liten og stor er der like, og trælen er fri for sin herre.

20Hvorfor gir han* den lidende lys, og liv til dem som bærer sorg i sitt hjerte,

21dem som venter på døden uten at den kommer, og som leter efter den ivrigere enn efter skjulte skatter,

22dem som gleder sig like til jubel, som fryder sig når de finner en grav -

23til den mann hvis vei er skjult for ham, og som Gud har stengt for på alle kanter?

24For mine sukk er blitt mitt daglige brød, og mine klager strømmer som vannet.

25For alt det fryktelige jeg reddes for, det rammer mig, og det jeg gruer for, det kommer over mig.

26Jeg har ikke fred, ikke ro, ikke hvile - det kommer alltid ny uro.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 2
Top of Page
Top of Page