Markus 8
Norsk (1930)
1I de samme dager, da det atter var meget folk, og de ikke hadde noget å ete, kalte han sine disipler til sig og sa til dem: 2Jeg ynkes inderlig over folket; for de har alt vært hos mig i tre dager, og de har ikke noget å ete; 3og lar jeg dem fare fastende hjem, vil de vansmekte på veien; nogen av dem er jo kommet langveisfra. 4Og hans disipler svarte ham: Hvorfra kan nogen få brød nok til å mette disse her i ørkenen? 5Og han spurte dem: Hvor mange brød har I? De sa: Syv. 6Da bød han folket sette sig ned på jorden, og han tok de syv brød, takket og brøt dem og gav dem til sine disipler, forat de skulde dele dem ut; og de delte ut til folket. 7Og de hadde nogen få småfisker, og han velsignet dem og bød at også de skulde deles ut. 8Og de åt og blev mette; og de tok op det som blev tilovers av stykkene, syv kurver. 9Men de var omkring fire tusen. Og han lot dem fare. 10Og straks gikk han ut i båten med sine disipler, og kom til landet ved Dalmanuta.

11Og fariseerne kom der ut og begynte å tviste med ham, idet de krevde et tegn fra himmelen av ham for å friste ham. 12Og han sukket i sin ånd og sa: Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg eder: Ikke skal det gis denne slekt noget tegn. 13Og han forlot dem og gikk atter i båten, og fór over til hin side.

14Og de hadde glemt å ta brød med, og hadde ikke mere enn et eneste brød med sig i båten. 15Og han bød dem: Se eder for, ta eder i vare for fariseernes surdeig og for Herodes' surdeig! 16Og de talte sig imellem: Det er fordi vi ikke har brød med. 17Og da han merket det, sa han til dem: Hvorfor taler I med hverandre om at I ikke har brød med? Skjønner og forstår I ennu ikke? Er eders hjerte forherdet? 18Har I øine og ser ikke, har I ører og hører ikke? Kommer I ikke i hu 19da jeg brøt de fem brød til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av stykker I da tok op? De sa til ham: Tolv. 20Og da jeg brøt de syv til de fire tusen, hvor mange kurver fulle av stykker tok I da op? De sa: Syv. 21Og han sa til dem: Hvorledes går det da til at I ennu ikke forstår?

22Og de kom til Betsaida. Og de førte en blind til ham og bad ham røre ved ham. 23Og han tok den blinde ved hånden og førte ham utenfor byen, og han spyttet i hans øine og la sine hender på ham, og spurte ham om han så noget. 24Og han så op og sa: Jeg kan se mennesker; for jeg ser folk gå omkring likesom trær. 25Så la han atter sine hender på hans øine, og han så klart, og han blev helbredet og kunde se alt tydelig på frastand. 26Og han sendte ham hjem til hans hus og sa: Du skal ikke gå inn i byen eller si det til nogen i byen.

27Og Jesus og hans disipler gikk ut til byene omkring Cesarea Filippi; og på veien spurte han sine disipler og sa til dem: Hvem sier folk at jeg er? 28De svarte ham: Nogen sier døperen Johannes, og andre Elias, andre igjen en av profetene. 29Og han spurte dem: Men I, hvem sier I at jeg er? Peter svarte og sa til ham: Du er Messias. 30Og han bød dem strengt at de ikke skulde si dette om ham til nogen.

31Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen skulde lide meget og forkastes av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde og ihjelslåes og opstå tre dager efter. 32Og han talte rent ut om det. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham. 33Men han vendte sig om og så på sine disipler og irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

34Og han kalte folket til sig tillikemed sine disipler og sa til dem: Den som vil følge efter mig, han må fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig. 35For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. 36For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden og tar skade på sin sjel? 37For hvad kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? 38For den som skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme sig ved når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Mark 7
Top of Page
Top of Page