Esaias 35:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til; ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.

Dansk (1917 / 1931)
Der bliver en banet Vej, den hellige Vej skal den kaldes; ingen uren færdes paa den, den er Valfartsvej for hans Folk, selv enfoldige farer ej vild.

Svenska (1917)
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

King James Bible
And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.

English Revised Version
And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, yea fools, shall not err therein.
Bibelen Kunnskap Treasury

an highway

Esaias 11:16
Og der skal være en ryddet vei for levningen av hans folk, de som blir reddet fra Assyria, likesom det var for Israel den dag de drog op fra Egyptens land.

Esaias 19:23
På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypten til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne.

Esaias 40:3,4
Hør! Det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! …

Esaias 42:16
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Esaias 49:11,12
og jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høiere. …

Esaias 57:14
Og det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! Ta hvert støt bort fra mitt folks vei!

Esaias 62:10
Dra inn, dra inn gjennem portene, rydd veien for folket, bygg, bygg veien, rens den for sten, løft et banner for folkene!

Jeremias 31:21
Reis dig merkestener, sett dig veivisere, gi akt på den banede vei, den vei du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Hebreerne 10:20-23
som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, …

the way

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

1 Tessalonikerne 4:7
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Titus 2:11-14
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1 Peters 1:14,15
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, …

1 Peters 2:9,10
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, …

the unclean

Esaias 52:1,11
Våkn op, våkn op, iklæ dig din styrke, Sion! Klæ dig i ditt høitidsskrud, Jerusalem, du hellige stad! For ingen uomskåren eller uren skal mere komme inn i dig. …

Esaias 60:21
Og ditt folk - de er alle sammen rettferdige; til evig tid skal de eie landet; de er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære.

Esekiel 43:12
Dette er loven om huset: På toppen av fjellet skal hele dets område rundt omkring være høihellig. Se, dette er loven om huset.

Esekiel 44:9
Så sier Herren, Israels Gud: Ingen fremmed med uomskåret hjerte og uomskåret kjøtt skal komme inn i min helligdom, ingen av alle de fremmede som bor blandt Israels barn.

Joel 3:17
Og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg; og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal ikke mere trenge inn der.

Sakarias 14:20,21
På den dag skal det stå på hestenes bjeller: Helliget til Herren, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret, …

2 Peters 3:13
Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Apenbaring 21:27
Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.

but it shall be for those.

Esaias 49:10
De skal ikke sulte og ikke tørste, og hverken det glødende sandhav eller solen skal skade dem; for han som forbarmer sig over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell,

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Apenbaring 7:15-17
Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. …

the wayfaring

Esaias 30:21
og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!

Salmenes 19:7
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Salmenes 25:8,9
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien. …

Salmenes 119:130
Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

Salomos Ordsprog 4:18
Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Salomos Ordsprog 8:20
På rettferds vei vandrer jeg, midt på rettens stier;

Jeremias 32:39,40
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem. …

Jeremias 50:4,5
I de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn sammen; de skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. …

Johannes 7:17
vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

1 Johannes 2:20,27
Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. …

Lenker
Esaias 35:8 InterlineærtEsaias 35:8 flerspråkligIsaías 35:8 SpanskÉsaïe 35:8 FranskJesaja 35:8 TyskeEsaias 35:8 ChineseIsaiah 35:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 35
7og det glødende sandhav skal bli til en sjø, og det tørste land til vannrike kilder; på det sted hvor sjakalene hvilte, vokser siv og rør. 8Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til; ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. 9Der skal det ingen løve være, og intet rovdyr skal komme op på den, de skal ikke finnes der; men de gjenløste skal ferdes der. …
Kryssreferanser
Matteus 7:13
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

Matteus 7:14
for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

1 Peters 1:15
men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd!

1 Peters 1:16
for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

Salmenes 118:20
Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den.

Salomos Ordsprog 16:17
De opriktiges vei er å holde sig fra det onde; den som akter på sin vei, bevarer sitt liv.

Esaias 4:3
Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem -

Esaias 11:16
Og der skal være en ryddet vei for levningen av hans folk, de som blir reddet fra Assyria, likesom det var for Israel den dag de drog op fra Egyptens land.

Esaias 19:23
På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypten til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne.

Esaias 30:21
og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!

Esaias 33:8
Allfarveiene er øde, det er ingen veifarende mere - han* har brutt pakten**, foraktet byene***, ikke aktet noget menneske.

Esaias 40:3
Hør! Det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!

Esaias 49:11
og jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høiere.

Esaias 51:10
Var det ikke du som tørket ut havet, vannet i det store dyp, som gjorde havets bunn til en vei, så det frelste folk kunde gå gjennem det?

Esaias 52:1
Våkn op, våkn op, iklæ dig din styrke, Sion! Klæ dig i ditt høitidsskrud, Jerusalem, du hellige stad! For ingen uomskåren eller uren skal mere komme inn i dig.

Esaias 62:10
Dra inn, dra inn gjennem portene, rydd veien for folket, bygg, bygg veien, rens den for sten, løft et banner for folkene!

Jeremias 50:5
Efter Sion skal de spørre, hit er deres åsyn vendt: Kom og gi eder til Herren ved en evig pakt, som ikke glemmes!

Esaias 35:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden