Salomos Ordsprog 21
Norsk (1930)
1Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.

2Alle en manns veier er rette i hans egne øine, men Herren veier hjertene.

3Å gjøre rett og skjel er mere verdt for Herren enn offer.

4Stolte øine og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe blir dem til synd.

5Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.

6Rikdom som vinnes ved svikefull tunge, er et pust som blir borte i luften, og den fører til døden.

7De ugudeliges vold skal rykke dem selv bort, fordi de ikke vilde gjøre det som rett er.

8Skyldtynget manns vei er kroket, men den renes ferd er ærlig.

9Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.

10Den ugudeliges sjel har lyst til det onde; hans næste finner ikke barmhjertighet hos ham.

11Når du straffer en spotter, blir den uforstandige vis, og når du lærer en vis, tar han imot kunnskap.

12Den Rettferdige gir akt på den ugudeliges hus; han styrter de ugudelige i ulykke.

13Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar.

14En gave i lønndom stiller vrede, og en hemmelig foræring stiller stor harme.

15Det er en glede for den rettferdige å gjøre rett, men en redsel for dem som gjør urett.

16Det menneske som forviller sig fra klokskaps vei, skal havne blandt dødningene.

17Fattig blir den som elsker glade dager; den som elsker vin og olje, blir ikke rik.

18Den ugudelige blir løsepenge for den rettferdige, og den troløse kommer i de opriktiges sted.

19Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne.

20Kostelige skatter og olje er det i den vises hus, men dåren gjør ende på det.

21Den som jager efter rettferdighet og miskunnhet, han skal finne liv, rettferdighet og ære.

22Den vise inntar de veldiges by og river ned det vern som den satte sin lit til.

23Den som varer sin munn og sin tunge, frir sitt liv fra trengsler.

24Den som er overmodig og opblåst, kalles en spotter; han farer frem i ustyrlig overmot.

25Den lates attrå dreper ham, fordi hans hender nekter å arbeide.

26Hele dagen attrår og attrår han, men den rettferdige gir og sparer ikke.

27De ugudeliges offer er en vederstyggelighet, og enda mere når de bærer det frem og har ondt i sinne!

28Et løgnaktig vidne skal omkomme, men en mann som hører efter, skal alltid få tale.

29En ugudelig mann ter sig frekt, men den opriktige går sin vei rett frem.

30Det finnes ingen visdom og ingen forstand og intet råd mot Herren.

31Hesten gjøres ferdig for stridens dag, men seieren hører Herren til.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 20
Top of Page
Top of Page