Salomos Ordsprog 4
Norsk (1930)
1Hør, mine barn, på en fars tilrettevisning og gi akt, så I kan lære klokskap!

2For en god lærdom gir jeg eder; mine bud må I ikke forlate.

3For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn,

4da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.

5Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!

6Forlat den ikke, så skal den vokte dig; elsk den, så skal den være ditt vern.

7Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

8Ophøi den, så skal den ophøie dig; den skal gjøre dig ære, når du favner den.

9Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.

10Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.

11Om visdoms vei lærer jeg dig, jeg leder dig på rettvishets stier.

12Når du går, skal intet hindre dine skritt, og når du løper, skal du ikke snuble.

13Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv.

14På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.

15Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi!

16For de får ikke sove uten de har gjort noget ondt, og søvnen tas fra dem om de ikke har ført nogen til fall.

17For de eter ugudelighets brød og drikker voldsgjernings vin.

18Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

19De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.

20Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale!

21La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte!

22For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme.

23Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.

24Hold dig fra svikefulle ord, og la falske leber være langt fra dig!

25La dine øine se bent frem og dine øielokk vende rett frem for dig!

26Gjør din fots sti jevn, og la alle dine veier være rette!

27Bøi ikke av til høire eller til venstre, vend din fot fra det onde!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 3
Top of Page
Top of Page