Matteus 5:16
La således eders lys skinne for menneskene, forat de kan se eders gode gjerninger og prise eders Fader i himmelen!
Bibelen Kunnskap Treasury

your light.

Salomos Ordsprog 4:18
Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.

Esaias 58:8
Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din lægedom snart spire frem; din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet slutte ditt tog.

Esaias 60:1-3
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Romerne 13:11-14
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. …

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

Filippenserne 2:15,16
forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden, …

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

1 Tessalonikerne 5:6-8
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue! …

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Johannes 1:5-7
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. …

that.

Matteus 6:1-5,16
Ta eder i vare at I ikke utøver eders rettferdighet for menneskenes øine, for å sees av dem; ellers har I ingen lønn hos eders Fader i himmelen. …

Matteus 23:5
Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store,

Apostlenes-gjerninge 9:36
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

1 Timoteus 2:10
men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.

1 Timoteus 5:10,25
har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning. …

1 Timoteus 6:18
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

Titus 2:7,14
idet du i alle måter ter dig selv som et forbillede i gode gjerninger, og i din lære viser renhet, verdighet, …

Titus 3:4,7,8,14
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, …

Hebreerne 10:24
og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,

1 Peters 2:12
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Peters 3:1,16
Likeså I hustruer: Underordne eder under eders egne menn, så endog de som er vantro mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers ferd, …

and.

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Johannes 15:8
Derved er min Fader herliggjort at I bærer megen frukt, og I skal bli mine disipler.

1 Korintierne 14:25
hans hjertes skjulte tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud, og vidne at Gud sannelig er iblandt eder.

2 Korintierne 9:13
idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle,

Galaterne 1:24
og de priste Gud for mig.

2 Tessalonikerne 1:10-12
når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder. …

1 Peters 2:12
så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Peters 4:11,14
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. …

your Father.

Matteus 5:45
forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Matteus 6:9
Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;

Matteus 23:9
Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.

Lukas 11:2
Da sa han til dem: Når I beder, skal I si: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;

Lenker
Matteus 5:16 InterlineærtMatteus 5:16 flerspråkligMateo 5:16 SpanskMatthieu 5:16 FranskMatthaeus 5:16 TyskeMatteus 5:16 ChineseMatthew 5:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Matteus 5:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden