Ordsprogene 19
Dansk (1917 / 1931)
1Bedre Fattigmand med lydefri Færd end en, som gaar Krogveje, er han end rig.

2At mangle Kundskab er ikke godt, men den træder fejl, som har Hastværk.

3Et Menneskes Daarskab øder hans Vej, men paa HERREN vredes hans Hjerte.

4Gods skaffer mange Venner, den ringe skiller hans Ven sig fra.

5Det falske Vidne undgaar ej Straf; den slipper ikke, som farer med Løgn.

6Mange bejler til Stormands Yndest, og alle er Venner med gavmild Mand.

7Fattigmands Frænder hader ham alle, end mere skyr hans Venner ham da. Ej frelses den, som jager efter Ord.

8Den, der vinder Vid, han elsker sin Sjæl, og den, der vogter paa Indsigt, faar Lykke.

9Det falske Vidne undgaar ej Straf, og den, der farer med Løgn, gaar under.

10Vellevned sømmer sig ikke for Taabe, end mindre for Træl at herske over Fyrster.

11Klogskab gør Mennesket sindigt, hans Ære er at overse Brøde.

12Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug paa Græs er hans Gunst.

13Taabelig Søn er sin Faders Ulykke, Kvindekiv er som ustandseligt Tagdryp.

14Hus og Gods er Arv efter Fædre, en forstandig Hustru er fra HERREN.

15Dovenskab sænker i Dvale, den lade Sjæl maa sulte.

16Den vogter sin Sjæl, som vogter paa Budet, men skødesløs Vandel fører til Død.

17Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

18Tugt din Søn, imens der er Haab, ellers stiler du efter at slaa ham ihjel.

19Den, som er hidsig, maa bøde, ved Skaansel gør man det værre.

20Hør paa Raad og tag ved Lære, saa du til sidst bliver viis.

21I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENS Raad er det, der staar fast.

22Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.

23HERRENS Frygt er Vej til Liv, man hviler mæt og frygter ej ondt.

24Den lade rækker til Fadet, men fører ej Haanden til Munden.

25Faar Spottere Hug, bliver tankeløs klog, ved Revselse faar den forstandige Kundskab.

26Mishandle Fader og bortjage Moder gør kun en daarlig, vanartet Søn.

27Hør op, min Søn, med at høre paa Tugt og saa fare vild fra Kundskabsord.

28Niddingevidne spotter Retten, gudløses Mund er glubsk efter Uret.

29Slag er rede til Spottere, Hug til Taabers Ryg.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 18
Top of Page
Top of Page