5 Mosebok 4:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vokt dig bare og ta dig vel i akt at du ikke glemmer det dine øine har sett, så det ikke går ut av din hu alle ditt livs dager, men kunngjør det for dine barn og dine barnebarn,

Dansk (1917 / 1931)
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

Svenska (1917)
Allenast tag dig till vara och akta dig väl, så att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn:

King James Bible
Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons' sons;

English Revised Version
Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes saw, and lest they depart from thy heart all the days of thy life; but make them known unto thy children and thy children's children;
Bibelen Kunnskap Treasury

keep thy soul

5 Mosebok 4:15,23
Så ta eder nu vel i vare, så sant I har eders liv kjært - for I så ingen skikkelse den dag Herren talte til eder på Horeb midt ut av ilden - …

Salomos Ordsprog 3:1,3
Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!…

Salomos Ordsprog 4:20-23
Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale!…

Lukas 8:18
Se derfor til hvorledes I hører! for den som har, ham skal gis, og den som ikke har, fra ham skal endog tas det han tykkes sig å ha.

Hebreerne 2:3
hvorledes skal da vi undfly om vi ikke akter så stor en frelse? - den som først blev forkynt ved Herren og derefter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham,

Jakobs 2:22
Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene,

lest they

Josvas 1:18
Enhver som er gjenstridig mot din befaling og ikke lyder dine ord i alt det du byder ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk!

Salmenes 119:11
I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.

Salomos Ordsprog 3:1-3,21
Min sønn! Glem ikke min lære og la ditt hjerte bevare mine bud!…

Salomos Ordsprog 4:4
da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.

Salomos Ordsprog 7:1
Min sønn, bevar mine ord og gjem mine bud hos dig!

Hebreerne 2:1
Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, forat vi ikke skal drive bort derfra.

Apenbaring 3:3
Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend dig! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hvad stund jeg kommer over dig.

teach them

5 Mosebok 6:7
Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.

5 Mosebok 11:19
og lær eders barn dem ved å tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op,

5 Mosebok 29:29
Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

5 Mosebok 31:19
Så skriv nu op for eder denne sang* og lær Israels barn den, legg den i deres munn, så den kan være et vidne for mig mot Israels barn.

1 Mosebok 18:19
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

2 Mosebok 13:8,9,14-16
Og samme dag skal du fortelle din sønn det og si: Dette er til minne om det som Herren gjorde for mig da jeg drog ut av Egypten. …

Josvas 4:6,7,21
Disse stener skal være et tegn blandt eder. Når eders barn i fremtiden spør: Hvad er dette for stener? …

Salmenes 34:11-16
Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt. …

Salmenes 71:18
Forlat mig da heller ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for efterslekten, din kraft for hver den som skal komme.

Salmenes 78:3-8
Det vi har hørt og vet, og det våre fedre har fortalt oss, …

Salomos Ordsprog 1:8
Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning og forlat ikke din mors lære!

Salomos Ordsprog 4:1-13
Hør, mine barn, på en fars tilrettevisning og gi akt, så I kan lære klokskap!…

Salomos Ordsprog 23:26
Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øine ha lyst til mine veier!

Esaias 38:19
De levende, de levende, de priser dig, som jeg idag; en far lærer sine barn om din trofasthet.

Efeserne 6:4
Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

Lenker
5 Mosebok 4:9 Interlineært5 Mosebok 4:9 flerspråkligDeuteronomio 4:9 SpanskDeutéronome 4:9 Fransk5 Mose 4:9 Tyske5 Mosebok 4:9 ChineseDeuteronomy 4:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
5 Mosebok 4
8Og hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger frem for eder idag? 9Vokt dig bare og ta dig vel i akt at du ikke glemmer det dine øine har sett, så det ikke går ut av din hu alle ditt livs dager, men kunngjør det for dine barn og dine barnebarn, 10det du så den dag du stod for Herrens, din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til mig: Kall folket sammen for mig, forat jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte mig alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. …
Kryssreferanser
Efeserne 6:4
Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

1 Mosebok 18:19
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

2 Mosebok 10:2
og forat du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvad jeg har gjort mot egypterne, og hvad tegn jeg har gjort iblandt dem, så I skal kjenne at jeg er Herren.

2 Mosebok 23:13
I alt det jeg har sagt til eder, skal I ta eder i vare. Andre guders navn skal I ikke nevne; slikt skal ikke høres av din munn.

5 Mosebok 4:10
det du så den dag du stod for Herrens, din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til mig: Kall folket sammen for mig, forat jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte mig alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem.

5 Mosebok 4:23
Ta eder da i vare at I ikke glemmer Herrens, eders Guds pakt, som han har gjort med eder, og gjør eder noget utskåret billede av noget slag; for det har Herren din Gud forbudt dig!

5 Mosebok 6:2
forat du skal frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byder dig, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og forat dine dager må bli mange.

5 Mosebok 6:7
Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.

5 Mosebok 6:12
da ta dig i vare at du ikke glemmer Herren, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset!

5 Mosebok 6:20
Når din sønn i fremtiden spør dig og sier: Hvorledes er det med de vidnesbyrd og de forskrifter og de bud som Herren vår Gud har gitt eder?

5 Mosebok 8:11
da vokt dig for å glemme Herren din Gud, så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover, som jeg pålegger dig idag,

5 Mosebok 8:14
at du da ikke ophøier dig i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset,

5 Mosebok 11:19
og lær eders barn dem ved å tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op,

5 Mosebok 12:1
Dette er de bud og de lover I skal akte på å leve efter i det land som Herren, dine fedres Gud, har gitt dig til eie, alle de dager I lever på jorden:

5 Mosebok 16:3
Du skal ikke ete syret brød til det; i syv dager skal du ete usyret brød til det, trengsels brød - for i hast drog du ut av Egyptens land - forat du alle ditt livs dager skal komme i hu den dag du gikk ut av Egyptens land.

5 Mosebok 17:19
Og den skal han ha hos sig og lese i den alle sitt livs dager, forat han kan lære å frykte Herren sin Gud, så han tar vare på alle denne lovs ord og disse forskrifter og holder dem,

5 Mosebok 32:46
sa han til dem: Akt på alle de ord som jeg idag gjør til et vidne mot eder, og byd eders barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov!

Dommernes 3:7
Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øine; de glemte Herren sin Gud og dyrket Ba'alene og Astarte-billedene.

Dommernes 8:34
Israels barn kom ikke i hu Herren sin Gud, som hadde frelst dem av alle deres fienders hånd rundt omkring,

Jeremias 17:21
Så sier Herren: Ta eder i vare så sant I har eders liv kjært, og bær ikke nogen byrde og før ikke nogen byrde inn gjennem Jerusalems porter på sabbatens dag!

5 Mosebok 4:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden