Job 24
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Hvorfor har ej den Almægtige opsparet Tider, hvi faar de, som kender ham, ikke hans Dage at se?1Hvorfor lar den Allmektige aldri sine straffetider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham, ikke se hans dager? 1Varför har den Allsmäktige inga räfstetider i förvar? varför få hans vänner ej skåda hans hämndedagar?
2De onde flytter Markskel, ranede Hjorde har de paa Græs.2Folk flytter grenseskjell; de raner fe og fører det på beite. 2Se, råmärken flyttar man undan, rövade hjordar driver man i bet;
3faderløses Æsel fører de bort, tager Enkens Okse som Borgen:3Farløses asen driver de bort; enkens okse tar de i pant. 3de faderlösas åsna för man bort och tager änkans ko i pant.
4de trænger de fattige af Vejen. Landets arme maa alle skjule sig.4Fattigfolk trenger de ut av veien; alle de saktmodige i landet må skjule sig. 4Man tränger de fattiga undan från vägen, de betryckta i landet måste gömma sig med varandra.
DANNORSVE
5Som vilde Æsler i Ørkenen gaar de ud til deres Gerning søgende efter Næring; Steppen er Brød for Børnene.5Ja, som villesler i ørkenen går de ut til sin gjerning og leter efter føde; ødemarken gir dem brød til barna. 5Ja, såsom vildåsnor måste de leva i öknen; dit gå de och möda sig och söka något till täring; hedmarken är det bröd de hava åt sina barn.
6De høster paa Marken om Natten, i Rigmandens Vingaard sanker de efter.6På marken høster de den ugudeliges fôr, og i hans vingård holder de efterhøst. 6På fältet få de till skörd vad boskap plägar äta, de hämta upp det sista i den ogudaktiges vingård.
7Om Natten ligger de nøgne, uden Klæder, uden Tæppe i Kulden.7Nakne overnatter de uten klær og uten dekke i kulden. 7Nakna ligga de om natten, berövade sina kläder; de hava intet att skyla sig med i kölden.
8De vædes af Bjergenes Regnskyl, klamrer sig af Mangel paa Ly til Klippen.8Av skyllregnet på fjellet blir de våte, og fordi de ikke har noget annet ly, trykker de sig inn til berget. 8Av störtskurar från bergen genomdränkas de; de famna klippan, ty de äga ej annan tillflykt.
9— Man river den faderløse fra Brystet, tager den armes Barn som Borgen. —9Den farløse rives bort fra mors bryst, og armingens klær blir tatt som pant. 9Den faderlöse slites från sin moders bröst, och den betryckte drabbas av utpantning.
DANNORSVE
10Nøgne vandrer de, uden Klæder, sultne bærer de Neg;10Nakne går de, uten klær, og sultne bærer de kornbånd. 10Nakna måste de gå omkring, berövade sina kläder, hungrande nödgas de bära på kärvar.
11mellem Murene presser de Olie, de træder Persen og tørster.11Mellem de ugudeliges murer perser de olje; de treder vinpersene og tørster. 11Inom sina förtryckares murar måste de bereda olja, de få trampa vinpressar och därvid lida törst.
12De drives fra By og Hus, og Børnenes Hunger skriger. Men Gud, han ænser ej vrangt.12Fra byen lyder døendes stønn, og de hårdt sårede skriker om hjelp; men Gud enser ikke slik urett. 12Utstötta ur människors samfund jämra de sig, ja, från dödsslagnas själar uppstiger ett rop. Men Gud aktar ej på vad förvänt som sker.
13Andre hører til Lysets Fjender, de kender ikke hans Veje og holder sig ej paa hans Stier:13Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier. 13Andra hava blivit fiender till ljuset; de känna icke dess vägar och hålla sig ej på dess stigar.
14Før det lysner, staar Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;14Før dag står morderen op, slår ihjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven. 14Vid dagningen står mördaren upp för att dräpa den betryckte och fattige; och om natten gör han sig till tjuvars like.
DANNORSVE
15Horkarlens Øje lurer paa Skumring, han tænker: »Intet Øje kan se mig!« og skjuler sit Ansigt under en Maske.15Horkarlens øie speider efter skumringen; han sier: Intet øie ser mig, og han dekker sitt ansikt til. 15Äktenskapsbrytarens öga spejar efter skymningen, han tänker: »Intet öga får känna igen mig», och sätter så ett täckelse framför sitt ansikte.
16I Mørke bryder de ind i Huse, de lukker sig inde om Dagen, thi ingen af dem vil vide af Lys.16I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de sig inne; lyset vil de ikke vite av. 16När det är mörkt, bryta sådana sig in i husen, men under dagen stänga de sig inne; ljuset vilja de icke veta av.
17For dem er Mørket Morgen, thi de er kendt med Mørkets Rædsler.17For nattens mørke er morgen for dem alle; de er velkjente med nattemørkets redsler. 17Ty det svarta mörkret räknas av dem alla såsom morgon, med mörkrets förskräckelser äro de ju förtrogna.
18Over Vandfladen jages han hen, hans Arvelod i Landet forbandes, han færdes ikke paa Vejen til Vingaarden.18Hastig* rives de med av strømmen; forbannet blir deres arvedel i landet; de ferdes ikke mere på veien til vingårdene.18»Men hastigt», menen I, »ryckes en sådan bort av strömmen, förbannad bliver hans del i landet; till vingårdarna får han ej mer styra sina steg.
19Som Tørke og Hede tager Snevand, saa Dødsriget dem, der har syndet.19Tørke og hete sluker snevann, dødsriket dem som synder. 19Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat.
DANNORSVE
20Han er glemt paa sin Hjemstavns Torv, hans Storhed kommes ej mer i Hu, Uretten knækkes som Træet.20Hans mors liv glemmer ham, makken fortærer ham med lyst, ingen minnes ham mere, og ondskapen blir som et splintret tre. 20Hans moders liv förgäter honom, maskar frossa på honom, ingen finnes, som bevarar hans minne; såsom ett träd brytes orättfärdigheten av.
21Han var ond mod den golde, der ikke fødte, mod Enken gjorde han ikke vel;21Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker. 21Så går det, när någon plundrar den ofruktsamma, som intet föder, och när någon icke gör gott mot änkan.»
22dem, det gik skævt, rev han bort i sin Vælde. Han staar op og er ikke tryg paa sit Liv,22Men* Gud opholder voldsmennene lenge med sin kraft; de reiser sig igjen, skjønt de mistvilte om livet.22Ja, men han uppehåller ock våldsmännen genom sin kraft, de få stå upp, när de redan hade förlorat hoppet om livet;
23han styrtes uden Haab og Støtte, og paa hans Veje er idel Nød.23Han lar dem leve i trygghet og støtter dem; hans øine våker over deres veier. 23han giver dem trygghet, så att de få vila, och hans ögon vaka över deras vägar.
24Hans Storhed er stakket, saa er han ej mer, han bøjes og skrumper ind som Melde og skæres af som Aksenes Top.24De stiger høit; en liten stund, så er de ikke mere; de segner og dør som alle andre, og som aks-toppen skjæres de av. 24När de hava stigit till sin höjd, beskäres dem en snar hädanfärd, de sjunka då ned och dö som alla andra; likasom axens toppar vissna de bort.
25Og hvis ikke — hvo gør mig til Løgner, hvo gør mine Ord til intet?25Og er det nu ikke så, hvem gjør mig da til løgner og mitt ord til intet? 25Är det ej så, vem vill då vederlägga mig, vem kan göra mina ord om intet?
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 23
Top of Page
Top of Page