Markus 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og Farisæerne og nogle af de skriftkloge, som vare komne fra Jerusalem, samle sig om ham.1Og fariseerne og nogen av de skriftlærde, som var kommet fra Jerusalem, samlet sig om ham. 1Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från Jerusalem, församlade sig omkring honom;
2Og da de saa nogle af hans Disciple holde Maaltid med vanhellige, det er utoede, Hænder2Og de fikk se at nogen av hans disipler åt med vanhellige, det er uvaskede, hender; 2och de fingo då se några av hans lärjungar äta med »orena», det är otvagna, händer.
3thi Farisæerne og alle Jøderne spise ikke uden at to Hænderne omhyggeligt, idet de fastholde de gamles Overlevering;3fariseerne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles vedtekt, 3Nu är det så med fariséerna och alla andra judar, att de icke äta något utan att förut, till åtlydnad av de äldstes stadgar, noga hava tvagit sina händer,
4og naar de komme fra Torvet, spise de ikke uden først at tvætte sig; og der er mange andre Ting, som de have vedtaget at holde, Tvætninger af Bægere og Krus og Kobberkar og Bænke,4og når de kommer fra torvet, eter de ikke før de har vasket sig, og det er meget annet som de har vedtatt å holde: vaskninger av beger og krus og kobberkar og benker. 4likasom de icke heller, när de komma från torget, äta något utan att förut hava tvagit sig; många andra stadgar finnas ock, som de av ålder pläga hålla, såsom att skölja bägare och träkannor och kopparskålar.
DANNORSVE
5saa spurgte Farisæerne og de skriftkloge ham ad: »Hvorfor vandre dine Disciple ikke efter de gamles Overlevering, men holde Maaltid med vanhellige Hænder?«5Og fariseerne og de skriftlærde spurte ham: Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles vedtekt, men eter med vanhellige hender? 5Därför frågade honom nu fariséerna och de skriftlärde: »Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer?»
6Men han sagde til dem: »Rettelig profeterede Esajas om eder, I Hyklere! som der er skrevet: »Dette Folk ærer mig med Læberne, men deres Hjerte er langt borte fra mig.6Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; 6Men han svarade dem: »Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet: 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
7Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud.«7men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. 7och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'
8I forlade Guds Bud og holde Menneskers Overlevering.«8I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 8I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.»
9Og han sagde til dem: »Smukt ophæve I Guds Bud, for at I kunne holde eders Overlevering.9Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt. 9Ytterligare sade han till dem: »Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar!
DANNORSVE
10Thi Moses har sagt: »Ær din Fader og din Moder«; og: »Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø«.10For Moses har sagt: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; 10Moses har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'
11Men I sige: Naar en Mand siger til sin Fader eller sin Moder: »Det, hvormed du skulde være hjulpen af mig, skal være Korban (det er: Tempelgave),«11men I sier: Om et menneske sier til far eller mor: Det du skulde ha hatt til hjelp av mig, det skal være en korban, det er en gave til templet, 11Men I sägen: om en son säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom korban' (det betyder offergåva),
12da tilstede I ham ikke mere at gøre noget for sin Fader eller Moder,12så lar I ham ikke lenger få lov til å gjøre noget for far eller mor, 12då kunnen I icke tillstädja honom att vidare göra något för sin fader eller sin moder.
13idet I ophæve Guds Ord ved eders Overlevering, som I have overleveret; og mange lignende Ting gøre I.«13og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene. Og meget av samme slag gjør I. 13På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I.»
DANNORSVE
14Og han kaldte atter Folkeskaren til sig og sagde til dem: »Hører mig alle, og forstaar!14Og han kalte atter folket til sig og sa til dem: Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier! 14Därefter kallade han åter folket till sig och sade till dem: »Hören mig alla och förstån.
15Der er intet uden for Mennesket, som, naar det gaar ind i ham, kan gøre ham uren; men hvad der gaar ud af Mennesket, det er det, som gør Mennesket urent.15Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. 15Intet som utifrån går in i människan kan orena henne, men vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar henne.»
16[Dersom nogen har Øren at høre med, han høre!«]16Om nogen har ører å høre med, han høre! 16 
17Og da han var gaaet ind i Huset og var borte fra Skaren, spurgte hans Disciple ham om Lignelsen.17Og da han var kommet inn i et hus, bort fra folket, spurte hans disipler ham om denne lignelse. 17När han sedan hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om detta bildliga tal.
DANNORSVE
18Og han siger til dem: »Ere ogsaa I saa uforstandige? Forstaa I ikke, at intet, som udefra gaar ind i Mennesket, kan gøre ham uren?18Og han sa til dem: Er da også I så uforstandige? Skjønner I ikke at intet som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre ham uren? 18Han svarade dem: »Ären då också I så utan förstånd? Insen I icke att intet som utifrån går in i människan kan orena henne,
19Thi det gaar ikke ind i hans Hjerte men i hans Bug og gaar ud ad den naturlige Vej, og saaledes renses al Maden.«19Det kommer jo ikke inn i hans hjerte, mere bare i hans buk, og går ut den naturlige vei, hvorved all mat blir renset. 19eftersom det icke går in i hennes hjärta, utan ned i buken, och har sin naturliga utgång?» Härmed förklarade han all mat för ren.
20Men han sagde: »Det, som gaar ud af Mennesket, dette gør Mennesket urent.20Men han sa: Det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. 20Och han tillade: »Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan.
21Thi indvortes fra, fra Menneskenes Hjerte, udgaa de onde Tanker, Utugt, Tyveri, Mord,21For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, 21Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord,
22Hor, Havesyge, Ondskab, Svig, Uterlighed, et ondt Øje, Forhaanelse, Hovmod, Fremfusenhed;22hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øie, bespottelse, overmot, uforstand. 22äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende.
23alle disse onde Ting udgaa indvortes fra og gøre Mennesket urent.«23Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent. 23Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan.»
DANNORSVE
24Og han stod op og gik bort derfra til Tyrus's og Sidons Egne. Og han gik ind i et Hus og vilde ikke, at nogen skulde vide det. Og han kunde dog ikke være skjult;24Og han stod op og gikk bort derfra til Tyrus' og Sidons landemerker. Og han gikk inn i et hus, og vilde ikke at nogen skulde få vite det, og det kunde dog ikke holdes skjult; 24Och han stod upp och begav sig bort därifrån till Tyrus' område. Där gick han in i ett hus och ville icke att någon skulle få veta det. Dock kunde han icke förbliva obemärkt,
25men en Kvinde, hvis lille Datter havde en uren Aand, havde hørt om ham og kom straks ind og faldt ned for hans Fødder;25men en kvinne hvis datter hadde en uren ånd, hadde fått høre om ham, og kom straks og falt ned for hans føtter. 25utan en kvinna, vilkens dotter var besatt av en oren ande, kom, strax då hon hade fått höra om honom, och föll ned för hans fötter;
26(men Kvinden var græsk, af Herkomst en Syrofønikerinde,) og hun bad ham om, at han vilde uddrive den onde Aand af hendes Datter.26Men kvinnen var en hedensk kvinne, syrofønikisk av ætt; og hun bad ham at han vilde drive den onde ånd ut av hennes datter. 26det var en grekisk kvinna av syrofenicisk härkomst. Och hon bad honom att han skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter.
27Og han sagde til hende: »Lad først Børnene mættes; thi det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de smaa Hunde.«27Og han sa til henne: La først barna bli mette! for det er ikke vakkert å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder. 27Men han sade till henne: »Låt barnen först bliva mättade; det är ju otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna.»
DANNORSVE
28Men hun svarede og siger til ham: »Jo, Herre! ogsaa de smaa Hunde æde under Bordet af Børnenes Smuler.«28Men hun svarte ham: Det er sant, Herre! de små hunder eter jo under bordet av barnas smuler. 28Hon svarade och sade till honom: »Ja, Herre; också äta hundarna under bordet allenast av barnens smulor.»
29Og han sagde til hende: »For dette Ords Skyld gaa bort; den onde Aand er udfaren af din Datter.«29Og han sa til henne: For dette ords skyld sier jeg dig: Gå bort! Den onde ånd er faret ut av din datter. 29Då sade han till henne: »För det ordets skull säger jag dig: Gå; den onde anden har farit ut ur din dotter.»
30Og hun gik bort til sit Hus og fandt Barnet liggende paa Sengen og den onde Aand udfaren.30Og hun gikk bort til sitt hus og fant at barnet lå på sengen, og at den onde ånd var faret ut. 30Och när hon kom hem, fann hon flickan ligga på sängen och såg att den onde anden hade farit ut.
DANNORSVE
31Og da han gik bort igen fra Tyrus's Egne, kom han over Sidon midt igennem Dekapolis's Egne til Galilæas Sø.31Og da han gikk ut igjen fra Tyrus' landemerker, kom han gjennem Sidon til den Galileiske Sjø, midt igjennem Dekapolis-landet. 31Sedan begav han sig åter bort ifrån Tyrus' område och tog vägen över Sidon och kom, genom Dekapolis' område, till Galileiska sjön.
32Og de bringe ham en døv, som ogsaa vanskeligt kunde tale, og bede ham om, at han vilde lægge Haanden paa ham.32Og de førte til ham en mann som var døv og hadde ondt for å tale, og de bad ham legge sin hånd på ham. 32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad honom att lägga handen på denne.
33Og han tog ham afsides fra Skaren og lagde sine Fingre i hans Øren og spyttede og rørte ved hans Tunge33Og han tok ham avsides fra folket, og stakk sine fingrer i hans ører og spyttet og rørte ved hans tunge, 33Då tog han honom avsides ifrån folket och satte sina fingrar i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga
34og saa op til Himmelen, sukkede og sagde til ham: »Effata!« det er: lad dig op!34og så op mot himmelen, sukket og sa til ham: Effata! det er: lat dig op! 34och såg upp till himmelen, suckade och sade till honom: »Effata» (det betyder: »Upplåt dig»).
DANNORSVE
35Og hans Øren aabnedes, og straks løstes hans Tunges Baand, og han talte ret.35Og straks blev hans ører oplatt, og hans tunges bånd blev løst, og han talte rent. 35Då öppnades hans öron, och hans tungas band löstes, och han talade redigt och klart.
36Og han bød dem, at de ikke maatte sige det til nogen; men jo mere han bød dem, desto mere kundgjorde de det.36Og han forbød dem å si det til nogen; men jo mere han forbød dem det, dess mere kunngjorde de det. 36Och Jesus förbjöd dem att omtala detta för någon; men ju mer han förbjöd dem, dess mer förkunnade de det.
37Og de bleve over al Maade slagne af Forundring og sagde: »Han har gjort alle Ting vel; baade gør han, at de døve høre, og at maalløse tale.«37Og de var overvettes forundret og sa: Han har gjort alle ting vel; både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler. 37Och folket häpnade övermåttan och sade: »Allt har han väl beställt: de döva låter han höra och de stumma tala.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 6
Top of Page
Top of Page