Ordsprogene 30
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Massaiten Agur, Jakes Søns Ord. Manden siger: Træt har jeg slidt mig, Gud, træt har jeg slidt mig, Gud, jeg svandt hen;1Agurs, Jakes sønns ord og utsagn. Så talte mannen til Itiel, til Itiel og Ukkal:1Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel -- till Itiel och Ukal.
2thi jeg er for dum til at regnes for Mand, Mands Vid er ikke i mig;2Jeg er for ufornuftig til å kalles menneske; manns forstand har jeg ikke.2Ja, jag är för oförnuftig för att kunna räknas såsom människa, jag har icke mänskligt förstånd;
3Visdom lærte jeg ej, den Hellige lærte jeg ikke at kende.3Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den Hellige.3vishet har jag icke fått lära, så att jag äger kunskap om den Helige.
4Hvo opsteg til Himlen og nedsteg igen, hvo samlede Vinden i sine Næver, hvo bandt Vandet i et Klæde, hvo greb fat om den vide Jord? Hvad er hans Navn og hans Søns Navn? Du kender det jo.4Hvem fór op til himmelen og fór ned? Hvem samlet været i sine never? Hvem bandt vannet i et klæde? Hvem satte alle jordens grenser? Hvad er hans navn, og hvad er hans sønns navn? Du vet det jo.4Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son -- du vet ju det?
DANNORSVE
5Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider paa ham.5Alt Guds ord er rent; han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.5Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.
6Læg intet til hans Ord, at han ikke skal stemple dig som Løgner.6Legg ikke noget til hans ord, forat han ikke skal straffe dig, og du stå som en løgner!6Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.
7Tvende Ting har jeg bedet dig om, nægt mig dem ej, før jeg dør:7To ting beder jeg dig om, nekt mig dem ikke, før jeg dør:7Om två ting beder jag dig, vägra mig dem icke, intill min död:
8Hold Svig og Løgneord fra mig: giv mig hverken Armod eller Rigdom, men lad mig nyde mit tilmaalte Brød,8La falskhet og løgnens ord være langt borte fra mig! Gi mig ikke armod og heller ikke rikdom! La mig ete mitt tilmålte brød,8Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer.
9at jeg ikke skal blive for mæt og fornægte og sige: »Hvo er HERREN?« eller blive for fattig og stjæle og volde min Guds Navn Men.9forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!9Jag kunde eljest, om jag bleve alltför matt, förneka dig, att jag sporde: »Vem är HERREN?» eller om jag bleve alltför fattig, kunde jag bliva en tjuv, ja, förgripa mig på min Guds namn.
DANNORSVE
10Bagtal ikke en Træl for hans Herre, at han ikke forbander dig, saa du maa bøde.10Baktal ikke en tjener for hans herre, forat han ikke skal banne dig, og du dra skyld over dig!10Förtala icke en tjänare inför hans herre; han kunde eljest förbanna dig, så att du stode där med skam.
11Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder,11Der er en ætt som banner sin far og ikke velsigner sin mor,11Ett släkte där man förbannar sin fader, och där man icke välsignar sin moder;
12en Slægt, der tykkes sig ren og dog ej har tvættet Snavset af sig,12en ætt som er ren i sine egne øine og dog ikke har tvettet sig for sitt eget skarn,12ett släkte som tycker sig vara rent, fastän det icke har avtvått sin orenlighet;
13en Slægt med de stolteste Øjne, hvis Blikke er fulde af Hovmod.13en ætt - hvor stolte er ikke dens øine, og dens øielokk, hvor hever de sig ikke! -13ett släkte -- huru stolta äro icke dess ögon, och huru fulla av högmod äro icke dess blickar!
14en Slægt, hvis Tænder er Sværd hvis Kæber er skarpe Knive, saa de æder de arme ud af Landet, de fattige ud af Menneskers Samfund.14en ætt hvis tenner er sverd, og hvis jeksler er kniver, som eter arminger ut av landet og fattige ut av menneskenes tall.14ett släkte vars tänder äro svärd, och vars kindtänder äro knivar, så att de äta ut de betryckta ur landet och de fattiga ur människornas krets!
DANNORSVE
15Blodiglen har to Døtre: Givhid, Givhid! Der er tre, som ikke kan mættes, fire, som aldrig faar nok:15Blodiglen har to døtre: Gi hit! Gi hit! Der er tre som aldri blir mette, fire som aldri sier: Nok!15Blodigeln har två döttrar: »Giv hit, giv hit.» Tre finnas, som icke kunna mättas, ja, fyra, som aldrig säga: »Det är nog»:
16Dødsriget og det golde Moderliv, Jorden, som aldrig mættes af Vand, og Ilden, som aldrig faar nok.16Det er dødsriket og det ufruktbare morsliv, jorden, som aldri blir mett av vann, og ilden, som aldri sier: Nok!16dödsriket och den ofruktsammas kved, jorden, som icke kan mättas med vatten, och elden, som aldrig säger: »Det är nog.»
17Den, som haaner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger faar det til Æde.17Et øie som spotter far og forakter lydighet mot mor, det skal ravnene ved bekken hakke ut, og ørneunger skal ete det.17Den som bespottar sin fader och försmår att lyda sin moder hans öga skola korparna vid bäcken hacka ut, och örnens ungar skola äta upp det.
18Tre Ting undres jeg over, fire fatter jeg ikke:18Det er tre ting som er mig for underlige, og fire som jeg ikke skjønner:18Tre ting äro mig för underbara, ja, fyra finnas, som jag icke kan spåra:
19Ørnens Vej paa Himlen, Slangens Vej paa Klipper, Skibets Vej paa Havet, Mandens Vej til den unge Kvinde.19Ørnens vei på himmelen, ormens vei over stenen, skibets vei på havet og en manns vei til en jomfru.19örnens väg under himmelen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och en mans väg hos en ung kvinna.
DANNORSVE
20Saa er en Ægteskabsbryderskes Færd: Hun spiser og tørrer sig om Munden og siger: »Jeg har ikke gjort noget ondt!«20Slik bærer en horkvinne sig at: Hun eter og tørker sin munn og sier: Jeg har ikke gjort noget ondt.20Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: hon njuter sig mätt och stryker sig så om munnen och säger: »Jag har intet orätt gjort.»
21Under tre Ting skælver et Land, fire kan det ikke bære:21Under tre skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde ut:21Tre finnas, under vilka jorden darrar, ja, fyra, under vilka den ej kan uthärda:
22En Træl, naar han gøres til Konge, en Nidding, naar han spiser sig mæt,22under en træl når han blir konge, og en dåre når han blir mett av brød,22under en träl, när han bliver konung, och en dåre, när han får äta sig mätt,
23en bortstødt Hustru, naar hun bliver gift, en Trælkvinde, naar hun arver sin Frue.23under en forsmådd kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun arver sin frue.23under en försmådd kvinna, när hon får man och en tjänstekvinna, när hon tränger undan sin fru.
24Fire paa Jorden er smaa, visere dog end Vismænd:24Det er fire som er små på jorden og allikevel overvettes vise:24Fyra finnas, som äro små på jorden, och likväl är stor vishet dem beskärd:
DANNORSVE
25Myrerne, de er et Folk uden Styrke, samler dog Føde om Somren;25Maurene er ikke noget sterkt folk, og enda lager de sin føde om sommeren;25myrorna äro ett svagt folk, men de bereda om sommaren sin föda;
26Klippegrævlinger, et Folk uden Magt, bygger dog Bolig i Klipper;26fjellgrevlingene er ikke noget kraftig folk, og enda bygger de sitt hus i berget;26klippdassarna äro ett folk med ringa kraft, men i klippan bygga de sig hus;
27Græshopper, de har ej Konge, drager dog ud i Rad og Række;27gresshoppene har ingen konge, og enda drar de alle ut, skare efter skare;27gräshopporna hava ingen konung, men i härordning draga de alla ut;
28Firbenet, det kan man gribe med Hænder, er dog i Kongers Paladser.28firfislen kan du gripe med hendene, og allikevel finnes den i kongelige palasser.28gecko-ödlan kan gripas med händerna, dock bor hon i konungapalatser.
29Tre skrider stateligt frem, fire har statelig Gang:29Det er tre som skrider vakkert frem, og fire som har en vakker gang:29Tre finnas, som skrida ståtligt fram, ja, fyra, som hava en ståtlig gång:
DANNORSVE
30Løven, Kongen blandt Dyrene, som ikke viger for nogen;30Løven, som er en helt blandt dyrene, og som ikke vender om for nogen,30lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon,
31en sadlet Stridshest, en Buk, en Konge midt i sin Hær.31hesten med gjord om lendene, bukken, og en konge i spissen for sitt folk.31en stridsrustad häst och en bock och en konung i spetsen för sin här.
32Har du handlet som Daare i Overmod, tænker du ondt, da Haand for Mund!32Har du vært så uforstandig at du har ophøiet dig, eller har du tenkt på ondt, da legg hånden på din munn!32Om du har förhävt dig, evad det var dårskap eller det var medveten synd, så lägg handen på munnen.
33Thi Tryk paa Mælk giver Ost, Tryk paa Næsen Blod og Tryk paa Vrede Trætte.33For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede gir trette.33Ty såsom ost pressas ut ur mjölk, och såsom blod pressas ut ur näsan, så utpressas kiv ur vrede. ----
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 29
Top of Page
Top of Page