Ordspråksboken 11
Svenska (1917)
1Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl.

2När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet.

3De redligas ostrafflighet vägleder dem, men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.

4Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.

5Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn, men genom sin ogudaktighet faller den ogudaktige.

6De redligas rättfärdighet räddar dem, men de trolösa fångas genom sin egen lystnad.

7När en ogudaktig dör, varder hans hopp om intet; ja, ondskans väntan bliver om intet.

8Den rättfärdige räddas ur nöden, och den ogudaktige får träda i hans ställe.

9Genom sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, men genom sitt förstånd bliva de rättfärdiga räddade.

10När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.

11Genom de redligas välsignelse varder en stad upphöjd, men genom de ogudaktigas mun brytes den ned.

12Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa; en man med förstånd tiger stilla.

13Den som går med förtal, han förråder din hemlighet, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta.

14Där ingen rådklokhet finnes kommer folket på fall, där de rådvisa äro många, där går det väl.

15En som går i borgen för en annan, honom går det illa, den som skyr att giva handslag, han är trygg.

16En skön kvinna vinner ära, och våldsverkare vinna rikedom.

17En barmhärtig man gör väl mot sig själv men den grymme misshandlar sitt eget kött.

18Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.

19Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död.

20En styggelse för HERREN äro de vrånghjärtade, men de vilkas väg är ostrafflig behaga honom väl.

21De onda bliva förvisso icke ostraffade, men de rättfärdigas avkomma får gå fri.

22Såsom en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en kvinna som saknar vett.

23Vad de rättfärdiga önska får i allo en god fullbordan, men vad de ogudaktiga kunna hoppas är vrede.

24Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.

25Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.

26Den som håller inne sin säd, honom förbannar folket, den som lämnar ut sin säd, över hans huvud kommer välsignelse.

27Den som vinnlägger sig om vad gott är, han strävar efter nåd, men den son söker vad ont är, över honom kommer ock ont.

28Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska likasom löv.

29Den som drager olycka över sitt hus, han får vind till arvedel, och den oförnuftige bliver träl åt den som har ett vist hjärta.

30Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, och den som är vis, han vinner hjärtan.

31Se, den rättfärdige får sin lön på jorden; huru mycket mer då den ogudaktige och syndaren!

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 10
Top of Page
Top of Page