1 Tessalonikerne 2:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er ikke også I det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme?

Dansk (1917 / 1931)
Thi hvem er vort Haab eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, naar ikke ogsaa I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse?

Svenska (1917)
Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse, vem, om icke just I?

King James Bible
For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?

English Revised Version
For what is our hope, or joy, or crown of glorying? Are not even ye, before our Lord Jesus at his coming?
Bibelen Kunnskap Treasury

our hope.

2 Korintierne 1:14
- likesom i jo for en del har skjønt oss - at vi er eders ros, likesom og i er vår på den Herre Jesu dag.

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

crown.

Salomos Ordsprog 4:9
Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.

Salomos Ordsprog 12:4
En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben.

Salomos Ordsprog 16:13
Rettferdige leber er til velbehag for konger, og den som taler det som rett er, elsker de.

Salomos Ordsprog 17:6
De gamles krone er barnebarn, og barns pryd er deres fedre.

Esaias 62:3
Og du skal være en prektig krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds hånd.

1 Peters 5:4
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

Apenbaring 4:10,11
da faller de fire og tyve eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier: …

rejoicing.

1 Tessalonikerne 2:20
I er jo vår ære og vår glede.

Romerne 15:16-19
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd. …

in.

1 Tessalonikerne 3:13
forat han kan styrke eders hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige!

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

1 Korintierne 4:5
Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

1 Korintierne 15:23
Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

2 Korintierne 1:14
- likesom i jo for en del har skjønt oss - at vi er eders ros, likesom og i er vår på den Herre Jesu dag.

Filippenserne 2:16
idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

2 Tessalonikerne 1:7-12
men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, …

2 Tessalonikerne 2:1
Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,

1 Timoteus 6:14,15
at du skal holde budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, …

2 Timoteus 4:1,2
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; …

Titus 2:13
mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,

1 Johannes 2:28
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

our Lord.

Judas 1:24
Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd,

at.

Apenbaring 1:7
Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

Apenbaring 22:12
Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.

Lenker
1 Tessalonikerne 2:19 Interlineært1 Tessalonikerne 2:19 flerspråklig1 Tesalonicenses 2:19 Spansk1 Thessaloniciens 2:19 Fransk1 Thessalonicher 2:19 Tyske1 Tessalonikerne 2:19 Chinese1 Thessalonians 2:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 2
18fordi vi gjerne vilde komme til eder - jeg, Paulus, både én gang og to ganger - men Satan hindret oss. 19For hvem er vel vårt håp eller vår glede eller vår hederskrans? er ikke også I det for vår Herre Jesu åsyn ved hans komme? 20I er jo vår ære og vår glede.
Kryssreferanser
Esaias 62:3
Og du skal være en prektig krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds hånd.

Matteus 16:27
For Menneskesønnen skal komme i sin Faders herlighet med sine engler, og da skal han betale enhver efter hans gjerning.

Markus 8:38
For den som skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme sig ved når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler.

Johannes 21:22
Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved? Følg du mig!

1 Korintierne 15:23
Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme;

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

1 Tessalonikerne 3:13
forat han kan styrke eders hjerter, så de blir ulastelige i hellighet for vår Guds og Faders åsyn, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige!

1 Tessalonikerne 4:15
For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede;

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

2 Tessalonikerne 1:4
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

2 Tessalonikerne 2:1
Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,

Jakobs 5:7
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn;

Jakobs 5:8
vær og I tålmodige, styrk eders hjerter! for Herrens komme er nær.

2 Peters 1:16
For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.

2 Peters 3:4
og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.

1 Johannes 2:28
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

1 Tessalonikerne 2:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden