Salomos Ordsprog 15
Norsk (1930)
1Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.

2De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar dårskap strømme ut.

3Herrens øine er allesteds, de ser både efter onde og efter gode.

4En saktmodig tunge er et livsens tre, men en falsk tunge sårer hjertet.

5Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning, er klok.

6I den rettferdiges hus er det meget gods, men den ugudeliges inntekt blir til ødeleggelse for ham.

7De vises leber strør ut kunnskap, men dårenes sinn er ikke rett.

8De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.

9Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.

10Hård straff rammer den som forlater den rette sti; den som hater tilrettevisning, skal dø.

11Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!

12En spotter liker ikke å bli irettesatt; til de vise går han ikke.

13Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men hjertesorg bryter motet ned.

14Den forstandiges hjerte søker kunnskap, men dårers munn farer bare med dårskap.

15Alle den ulykkeliges dager er onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.

16Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro.

17Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.

18En hissig mann vekker trette men den langmodige stiller kiv.

19Den lates vei er som en tornehekk, men de opriktiges vei er ryddet.

20En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor.

21Dårskap er en glede for den som er uten forstand; men en forstandig mann går rett frem.

22Planer blir til intet uten rådslagning; men hvor det er mange rådgivere, har de fremgang.

23En mann gleder sig når hans munn kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i rette tid!

24Den forstandige går livets vei opover for å undgå dødsriket der nede.

25Herren river ned de overmodiges hus, men enkens markskjell lar han stå fast.

26Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham.

27Den som jager efter vinning, setter sitt hus i ulag, men den som hater gaver, skal leve.

28Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.

29Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han.

30Øinenes lys gleder hjertet; godt budskap gir benene marg.

31Den hvis øre hører på tilrettevisning til livet, dveler gjerne blandt vise.

32Den som ikke vil vite av tukt, forakter sitt liv, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.

33Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 14
Top of Page
Top of Page