Salomos Ordsprog 16
Norsk (1930)
1Hjertets råd hører mennesket til, men fra Herren får tungen sitt svar.

2Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene.

3Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine råd ha fremgang.

4Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.

5Enhver overmodig er en vederstyggelighet for Herren; visselig, en slik mann blir ikke ustraffet.

6Ved kjærlighet og trofasthet utsones misgjerning, og den som frykter Herren, holder sig fra det onde.

7Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.

8Bedre er lite med rettferdighet enn stor vinning med urett.

9Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.

10Guddoms-ord er på kongens leber; hans munn skal ikke forsynde sig når han dømmer.

11Rett vekt og rette vektskåler hører Herren til; alle vektstener i pungen er hans verk.

12Ugudelige gjerninger er en vederstyggelighet for konger; for ved rettferdighet blir tronen trygget.

13Rettferdige leber er til velbehag for konger, og den som taler det som rett er, elsker de.

14En konges vrede er dødens bud, men en vis mann stiller vreden.

15I lyset fra kongens åsyn er det liv, og hans nåde er som en sky med vårregn.

16Å vinne visdom - hvor meget bedre er det ikke enn gull! Og å vinne forstand er mere verdt enn sølv.

17De opriktiges vei er å holde sig fra det onde; den som akter på sin vei, bevarer sitt liv.

18Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.

19Det er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte med de overmodige.

20Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.

21Den som er vis i hjertet, blir kalt forstandig, og lebers sødme fremmer lærdom.

22Klokskap er en livsens kilde for dem som eier den, men dårers straff er deres egen dårskap.

23Den vises hjerte gjør hans munn forstandig og legger mere og mere lærdom på hans leber.

24Milde ord er kostelig honning, søt for sjelen og en lægedom for kroppen.

25Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.

26Arbeiderens sult arbeider for ham; for hans munn driver ham frem.

27En niding graver en ulykkesgrav, og på hans leber er det likesom en fortærende ild.

28En falsk mann volder trette, og en øretuter skiller venn fra venn.

29En voldsmann forlokker sin næste og fører ham inn på en vei som ikke er god.

30Den som lukker sine øine for å tenke på svik, og den som kniper sine leber sammen, han har allerede fullført det onde.

31Grå hår er en fager krone; den finnes på rettferdighets vei.

32Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

33I kappens fold rystes loddet, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 15
Top of Page
Top of Page