Salomos Ordsprog 19
Norsk (1930)
1Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en mann med falske leber, som tillike er en dåre.

2Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og den som er for snar på foten, treder feil.

3Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren.

4Rikdom skaper mange venner, den fattige blir skilt fra sin venn.

5Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal ikke komme unda.

6Mange smigrer for den gavmilde, og enhver er venn med den som er rundhåndet.

7Den fattiges frender hater ham alle; enda mere holder hans venner sig borte fra ham. Han jager efter ord som ikke er å finne.

8Den som vinner forstand, elsker sitt liv; den som holder fast ved visdom, finner lykke.

9Et falskt vidne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn, skal omkomme.

10Vellevnet høver ikke for en dåre, enda mindre høver det for en træl å herske over fyrster.

11Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er hans ære at han overser krenkelser.

12En konges vrede er som løvens brøl, men hans yndest som dugg på urter.

13En uforstandig sønn er bare til ulykke for sin far, og en kvinnes tretter er et stadig takdrypp.

14Hus og gods er en arv fra foreldre, men en forstandig kvinne er en gave fra Herren.

15Dovenskap senker i dyp søvn, og den late skal hungre.

16Den som holder budet, holder sig selv i live; den som ikke akter på sin ferd, skal miste sitt liv.

17Den som forbarmer sig over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.

18Tukt din sønn, for det er ennu håp; men la dig ikke drive til å drepe ham!

19Den hvis vrede er stor, bør bøte; for dersom du hjelper ham, får du gjøre det atter og atter.

20Hør på råd og ta imot tukt, så du kan bli vis til slutt!

21Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal få fremgang.

22Et menneskes miskunnhet er hans glede, og en fattig er lykkeligere enn en stormann som lyver.

23Herrens frykt fører til liv, og mett får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med ulykke.

24Den late stikker sin hånd i fatet, men fører den ikke engang tilbake til sin munn.

25Slå spotteren, så vil den uforstandige bli klok; vis den forstandige til rette, så vil han komme til innsikt og kunnskap.

26Den som bruker vold mot sin far og jager sin mor bort, er en dårlig, en skamløs sønn.

27Hold op, min sønn, med å høre på formaning, når du allikevel bare forviller dig bort fra kunnskaps ord!

28Et ugudelig vidne spotter det som rett er, og de gudløses munn sluker urett.

29Straffedommer er fastsatt for spotterne og pryl for dårers rygg.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 18
Top of Page
Top of Page