Ordsprogene 4
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Hør, I Sønner, paa en Faders Tugt, lyt til for at vinde Forstand;1Hør, mine barn, på en fars tilrettevisning og gi akt, så I kan lære klokskap!1Hören, I barn, en faders tuktan, och akten därpå, så att I lären förstånd.
2thi gavnlig Viden giver jeg jer, slip ej hvad jeg har lært jer.2For en god lærdom gir jeg eder; mine bud må I ikke forlate.2Ty god lärdom giver jag eder; min undervisning mån I icke låta fara.
3Da jeg var min Faders Dreng, min Moders Kælebarn og eneste,3For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn,3Ty själv har jag varit barn och haft en fader, varit späd och för min moder ende sonen.
4lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, saa skal du leve;4da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.4Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva.
DANNORSVE
5køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;5Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!5Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån.
6slip den ikke, saa vil den vogte dig, elsk den, saa vil den værne dig!6Forlat den ikke, så skal den vokte dig; elsk den, så skal den være ditt vern.6Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig.
7Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har;7Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!7Vishetens begynnelse är: »Sök förvärva vishet»; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.
8hold den højt, saa bringer den dig højt til Vejrs, den bringer dig Ære, naar du favner den;8Ophøi den, så skal den ophøie dig; den skal gjøre dig ære, når du favner den.8Akta henne högt, så skall hon upphöja dig; hon skall göra dig ärad, om du sluter henne i din famn.
9den sætter en yndig Krans paa dit Hoved; den rækker dig en dejlig Krone.9Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.9Hon skall sätta på ditt huvud en skön krans; en ärekrona skall hon räcka åt dig.
DANNORSVE
10Hør, min Søn, tag imod mine Ord, saa bliver dine Leveaar mange.10Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.10Hör, min son, och tag emot mina ord, så skola dina levnadsår bliva många.
11Jeg viser dig Visdommens Vej, leder dig ad Rettens Spor;11Om visdoms vei lærer jeg dig, jeg leder dig på rettvishets stier.11Om vishetens väg undervisar jag dig, jag leder dig på det rättas stigar.
12naar du gaar, skal din Gang ej hæmmes, og løber du, snubler du ikke;12Når du går, skal intet hindre dine skritt, og når du løper, skal du ikke snuble.12När du går, skall sedan intet vara till hinder för dina steg, och när du löper, skall du icke falla;
13hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare paa den, thi den er dit Liv.13Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv.13håll blott oavlåtligt fast vid min tuktan; bevara henne, ty hon är ditt liv.
14Kom ikke paa gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.14På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.14Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg.
DANNORSVE
15sky den og følg den ikke, vig fra den, gaa udenom;15Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi!15Undfly den, gå ej in på den, vik av ifrån den och gå undan.
16thi de sover ikke, naar de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, naar de ej har bragt Fald.16For de får ikke sove uten de har gjort noget ondt, og søvnen tas fra dem om de ikke har ført nogen til fall.16Ty de kunna icke sova, om de ej få göra vad ont är, sömnen förtages dem, om de ej få vålla någons fall.
17Thi de æder Gudløsheds Brød og drikker Urettens Vin.17For de eter ugudelighets brød og drikker voldsgjernings vin.17Ja, ogudaktighet är det bröd som de äta, och våld är det vin som de dricka.
18Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,18Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.18De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;
19men retfærdiges Sti er som straalende Lys, der vokser i Glans til højlys Dag:19De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.19men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.
DANNORSVE
20Mærk dig, min Søn, mine Ord, bøj Øret til, hvad jeg siger;20Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale!20Min son, akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.
21det slippe dig ikke af Syne, du vogte det dybt i dit Hjerte;21La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte!21Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
22thi det er Liv for dem, der finder det, Helse for alt deres Kød.22For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme.22Ty de äro liv för envar som finner dem, och en läkedom för hela hans kropp.
23Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.23Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.23Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet.
24Hold dig fra Svig med din Mund, lad Læbernes Falskhed være dig fjern.24Hold dig fra svikefulle ord, og la falske leber være langt fra dig!24Skaffa bort ifrån dig munnens vrånghet, och låt läpparnas falskhet vara fjärran ifrån dig.
DANNORSVE
25Lad dine Øjne se lige ud, dit Blik skue lige frem;25La dine øine se bent frem og dine øielokk vende rett frem for dig!25Låt dina ögon skåda rätt framåt och dina blickar vara riktade rakt ut.
26gaa ad det lige Spor, lad alle dine Veje sigte mod Maalet;26Gjør din fots sti jevn, og la alle dine veier være rette!26Akta på den stig där din fot går fram, och låt alla dina vägar vara rätta.
27bøj hverken til højre eller venstre, lad Foden vige fra ondt!27Bøi ikke av til høire eller til venstre, vend din fot fra det onde!27Vik ej av, vare sig till höger eller till vänster, vänd din fot bort ifrån vad ont är.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 3
Top of Page
Top of Page