Ordsprogene 3
Dansk (1917 / 1931)
1Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!

2Thi en Række af Dage og Leveaar og Lykke bringer de dig.

3Godhed og Troskab vige ej fra dig, bind dem som Baand om din Hals, skriv dem paa dit Hjertes Tavle!

4Saa finder du Naade og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.

5Stol paa HERREN af hele dit Hjerte, men forlad dig ikke paa din Forstand;

6hav ham i Tanke paa alle dine Veje, saa jævner han dine Stier.

7Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

8saa faar du Helse for Legemet, Lindring for dine Ledemod.

9Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;

10da fyldes dine Lader med Korn, dine Perser svømmer over af Most.

11Min Søn, lad ej haant om HERRENS Tugt, vær ikke ked af hans Revselse;

12HERREN revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær.

13Lykkelig den, der har opnaaet Visdom, den, der vinder sig Indsigt;

14thi den er bedre at købe end Sølv, bedre at vinde end Guld;

15den er mere værd end Perler, ingen Klenodier opvejer den;

16en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;

17dens Veje er liflige Veje, og alle dens Stier er Lykke;

18den er et Livets Træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!

19HERREN grundlagde Jorden med Visdom, grundfæsted Himlen med Indsigt;

20ved hans Kundskab brød Strømmene frem, lader Skyerne Dug dryppe ned.

21Min Søn, tag Vare paa Snilde og Kløgt, de slippe dig ikke af Syne;

22saa bliver de Liv for din Sjæl og et yndigt Smykke til din Hals.

23Da vandrer du trygt din Vej, støder ikke imod med din Fod;

24sætter du dig, skal du ikke skræmmes, lægger du dig, skal din Søvn vorde sød;

25du skal ikke frygte uventet Rædsel, Uvejret, naar det kommer over gudløse;

26thi HERREN skal være din Tillid, han vogter din Fod, saa den ikke hildes.

27Nægt ikke den trængende Hjælp, naar det staar i din Magt at hjælpe;

28sig ej til din Næste: »Gaa og kom igen, jeg vil give i Morgen!« — saafremt du har det.

29Tænk ikke paa ondt mod din Næste, naar han tillidsfuldt bor i din Nærhed.

30Yp ikke Trætte med sagesløs Mand, naar han ikke har voldet dig Men.

31Misund ikke en Voldsmand, græm dig aldrig over hans Veje;

32thi den falske er HERREN en Gru; mod retsindig er han fortrolig;

33i den gudløses Hus er HERRENS Forbandelse, men retfærdiges Bolig velsigner han.

34Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

35De vise faar Ære til Arv, men Taaber høster kun Skam.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 2
Top of Page
Top of Page