Job 33
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men hør nu Job, paa min Tale og lyt til alle mine Ord!1Men hør nu, Job, på min tale og lytt til alle mine ord! 1Men hör nu, Job, mina ord, och lyssna till allt vad jag vill säga.
2Se, jeg har aabnet min Mund, min Tunge taler i Ganen;2Se, jeg har åpnet mine leber, allerede taler min tunge i min munn. 2Se, jag upplåter nu mina läppar, min tunga tager till orda i min mun.
3mine Ord er talt af oprigtigt Hjerte, mine Læber fører lutret Tale.3Ærlige og opriktige er mine ord, og hvad jeg vet, skal mine leber uttale likefrem. 3Ur ett redbart hjärta framgår mitt tal, och vad mina läppar förstå säga de ärligt ut.
4Guds Aand har skabt mig, den Almægtiges Aande har givet mig Liv.4Guds Ånd har skapt mig, og den Allmektiges ånde holder mig live. 4Guds ande är det som har gjort mig, den Allsmäktiges fläkt beskär mig liv.
DANNORSVE
5Svar mig, i Fald du kan, rust dig imod mig, mød frem!5Hvis du kan, så svar mig! Rust dig mot mig, tred frem! 5Om du förmår, så må du nu svara mig; red dig till strid mot mig, träd fram.
6Se, jeg er din Lige for Gud, ogsaa jeg er taget af Ler;6Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av ler. 6Se, jag är likställd med dig inför Gud, jag är danad av en nypa ler, också jag.
7Rædsel for mig skal ikke skræmme dig, min Haand skal ej ligge tyngende paa dig.7Redsel for mig skal ikke overvelde dig, og min myndighet ikke tynge dig. 7Ja, fruktan för mig behöver ej förskräcka dig, ej heller kan min myndighet trycka dig ned.
8Dog, det har du sagt i mit Paahør, jeg hørte saa lydende Ord:8Sannelig, du har sagt i mitt nærvær, så lød dine ord som jeg hørte: 8Men nu sade du så inför mina öron, så ljödo de ord jag hörde:
9»Jeg er ren og uden Brøde, lydeløs, uden Skyld;9Ren er jeg, uten brøde, plettfri er jeg og fri for misgjerning; 9»Ren är jag och fri ifrån överträdelse, oskyldig är jag och utan missgärning;
DANNORSVE
10men han søger Paaskud imod mig, regner mig for sin Fjende;10men Gud søker grunn til fiendskap mot mig, han akter mig for sin uvenn; 10men se, han finner på sak mot mig, han aktar mig såsom sin fiende.
11han lægger mine Fødder i Blokken, vogter paa alle mine Veje.«11han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier. 11Han sätter mina fötter i stocken, vaktar på alla mina vägar.»
12Se, der har du Uret, det er mit Svar, thi Gud er større end Mennesket.12Nei, i dette har du ikke rett, svarer jeg dig; Gud er jo større enn et menneske. 12Nej, häri har du orätt, svarar jag dig. Gud är ju förmer än en människa.
13Hvorfor tvistes du med ham, fordi han ej svarer paa dine Ord?13Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. 13Huru kan du gå till rätta med honom, såsom gåve han aldrig svar i sin sak?
14Thi paa een Maade taler Gud, ja paa to, men man ænser det ikke:14Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. 14Både på ett sätt och på två talar Gud, om man också ej aktar därpå.
DANNORSVE
15I Drømme, i natligt Syn, naar Dvale falder paa Mennesker, naar de slumrende hviler paa Lejet;15I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, 15I drömmen, i nattens syn, när sömnen har fallit tung över människorna och de vila i slummer på sitt läger,
16da aabner han Menneskers Øre, gør dem angst med Skræmmebilleder16da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem, 16då öppnar han människornas öron och sätter inseglet på sina varningar till dem,
17for at faa Mennesket bort fra Uret og udrydde Hovmod af Manden,17for å få mennesket til å la sin gjerning fare og for å utrydde overmotet hos mannen, 17när han vill avvända någon från en ogärning eller hålla högmodet borta ifrån en människa.
18holde hans Sjæl fra Graven, hans Liv fra Vaabendød.18for å berge hans sjel fra graven og hans liv fra å rammes av det drepende spyd. 18Så bevarar han hennes själ från graven och hennes liv ifrån att förgås genom vapen.
19Eller han revses med Smerter paa Lejet, uafbrudt staar der Kamp i hans Ben;19Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennem marg og ben. 19Hon bliver ock agad genom plågor på sitt läger och genom ständig oro, allt intill benen.
DANNORSVE
20Livet i ham væmmes ved Brød og hans Sjæl ved lækker Mad;20Han vemmes ved brød og hans sjel ved lekker mat. 20Hennes sinne får leda vid maten, och hennes själ vid den föda hon älskade.
21hans Kød svinder hen, saa det ikke ses, hans Knogler, som før ikke saas, bliver blottet;21Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mere, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare; 21Hennes hull förtvinar, till dess intet är att se, ja, hennes ben täras bort intill osynlighet.
22hans Sjæl kommer Graven nær, hans Liv de dræbende Magter.22hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler. 22Så nalkas hennes själ till graven och hennes liv hän till dödens makter.
23Hvis da en Engel er paa hans Side, een blandt de tusind Talsmænd, som varsler Mennesket Tugt,23Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, 23Men om en ängel då finnes, som vakar över henne, en medlare, någon enda av de tusen, och denne får lära människan hennes plikt,
24og den viser ham Naade og siger: »Fri ham fra at synke i Graven, Løsepenge har jeg faaet!«24da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger. 24då förbarmar Gud sig över henne och säger; »Fräls henne, så att hon slipper fara ned i graven; lösepenningen har jag nu fått.»
DANNORSVE
25da svulmer hans Legem af Friskhed, han oplever atter sin Ungdom.25Hans kropp blir da frodigere enn i ungdommen, han blir atter som i sin ungdoms dager. 25Hennes kropp får då ny ungdomskraft, hon bliver åter såsom under sin styrkas dagar.
26Han beder til Gud, og han er ham naadig, han skuer med Jubel hans Aasyn, fortæller Mennesker om sin Frelse.26Han beder til Gud, og han er ham nådig; han ser Guds åsyn med jubel, og han gir mennesket dets rettferdighet tilbake. 26När hon då beder till Gud, är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel; han giver så den mannen hans rättfärdighet åter.
27Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!27Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke; 27Så får denne då sjunga inför människorna och säga: »Väl syndade jag, och väl kränkte jag rätten, dock vederfors mig ej vad jag hade förskyllt;
28Han har friet min Sjæl fra at fare i Grav, mit Liv ser Lyset med Lyst!«28han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv ser lyset med lyst. 28ty han förlossade min själ, så att den undslapp graven, och mitt liv får nu med lust skåda ljuset.»
29Se, alle disse Ting gør Gud to Gange, ja tre med Mennesket29Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann 29Se, detta allt kommer Gud åstad, både två gånger och tre, för den mannen,
DANNORSVE
30for at redde hans Sjæl fra Graven, saa han skuer Livets Lys!30for å frelse hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys. 30till att rädda hans själ från graven, så att han får njuta av de levandes ljus.
31Lyt til og hør mig, Job, ti stille, saa jeg kan tale!31Gi akt, Job, hør på mig! Ti, så jeg får tale. 31Akta nu härpå, du Job, och hör mig; tig, så att jag får tala.
32Har du noget at sige, saa svar mig, tal, thi gerne gav jeg dig Ret;32Har du ord, så svar mig, tal! Jeg vil gjerne gi dig rett. 32Dock, har du något att säga, så svara mig; tala, ty gärna gåve jag dig rätt.
33hvis ikke, saa høre du paa mig, ti stille, at jeg kan lære dig Visdom!33Hvis ikke, så hør du på mig! Ti, så jeg får lære dig visdom. 33Varom icke, så är det du som må höra på mig; du må tiga, så att jag får lära dig vishet.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 32
Top of Page
Top of Page