Ordspråksboken 22
Svenska (1917)
1Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende är bättre än silver och guld.

2Rik och fattig få leva jämte varandra; HERREN har gjort dem båda.

3Den kloke ser faran och söker skydd; men de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför.

4Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.

5Törnen och snaror ligga på den vrånges väg; den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran ifrån dem.

6Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.

7Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.

8Den som sår vad orätt är, han får skörda fördärv, och hans övermods ris får en ände.

9Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt den arme.

10Driv ut bespottaren, så upphör trätan, och tvist och smädelse få en ände.

11Den som älskar hjärtats renhet, den vilkens läppar tala ljuvligt, hans vän är konungen.

12HERRENS ögon bevara den förståndige; därför omstörtar han den trolöses planer.

13Den late säger: »Ett lejon är på gatan; därute på torget kunde jag bliva dräpt.»

14En trolös kvinnas mun är en djup grop; den som har träffats av HERRENS vrede, han faller däri.

15Oförnuft låder vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort.

16Den som förtrycker den arme bereder honom vinning men den som giver åt den rike vållar honom allenast förlust. ----

17Böj ditt öra härtill, och hör de vises ord, och lägg mina lärdomar på hjärtat.

18Ty det bliver dig ljuvligt, om du bevarar dem i ditt innersta; må de alla ligga redo på dina läppar.

19För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just dig.

20Ja, redan förut har jag ju skrivit regler för dig och meddelat dig råd och insikt,

21för att lära dig tillförlitliga sanningsord, så att du rätt kan svara den som har sänt dig åstad.

22Plundra icke den arme, därför att han är arm, och förtrampa icke den fattige porten.

23Ty HERREN skall utföra deras sak, och dem som röva från dem skall han beröva livet.

24Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man,

25på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv.

26Var icke en av dem som giva handslag, en av dem som gå i borgen för lån.

27Icke vill du att man skall taga ifrån dig sängen där du ligger, om du icke har något att betala med?

28Flytta icke ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder hava satt upp.

29Ser du en man som är väl förfaren i sin syssla, hans plats är att tjäna konungar; icke må han tjäna ringa män.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 21
Top of Page
Top of Page