Job 39
Dansk (1917 / 1931)
1Kender du Tiden, da Stengeden føder, tager du Vare paa Hindenes Veer,

2tæller du mon deres Drægtigheds Maaneder, kender du Tiden, de føder?

3De lægger sig ned og føder og kaster Kuldet,

4Ungerne trives, gror til i det frie, løber bort og kommer ej til dem igen.

5Hvem slap Vildæslet løs, hvem løste mon Steppeæslets Reb,

6som jeg gav Ørkenen til Hjem, den salte Steppe til Bolig?

7Det ler ad Byens Larm og hører ej Driverens Skælden;

8det ransager Bjerge, der har det sin Græsgang, det leder hvert Græsstraa op.

9Er Vildoksen villig at trælle for dig, vil den staa ved din Krybbe om Natten?

10Binder du Reb om dens Hals, pløjer den Furerne efter dig?

11Stoler du paa dens store Kræfter; overlader du den din Høst?

12Tror du, den kommer tilbage og samler din Sæd paa Loen?

13Mon Strudsens Vinge er lam, eller mangler den Dækfjer og Dun,

14siden den betror sine Æg til Jorden og lader dem varmes i Sandet,

15tænker ej paa, at en Fod kan knuse dem, Vildtet paa Marken træde dem sønder?

16Haard ved Ungerne er den, som var de ej dens; spildt er dens Møje, det ængster den ikke.

17Thi Gud lod den glemme Visdom og gav den ej Del i Indsigt.

18Naar Skytterne kommer, farer den bort, den ler ad Hest og Rytter.

19Giver du Hesten Styrke, klæder dens Hals med Manke

20og lærer den Græshoppens Spring? Dens stolte Prusten indgyder Rædsel.

21Den skraber muntert i Dalen, gaar Brynjen væligt i Møde;

22den ler ad Rædselen, frygter ikke og viger ikke for Sværdet;

23Koggeret klirrer over den, Spydet og Køllen blinker;

24den sluger Vejen med gungrende Vildskab, den tøjler sig ikke, naar Hornet lyder;

25et Stød i Hornet, straks siger den: Huj! Den vejrer Kamp i det fjerne, Kampskrig og Førernes Raab.

26Skyldes det Indsigt hos dig, at Falken svinger sig op og breder sin Vinge mod Sønden?

27Skyldes det Bud fra dig, at Ørnen flyver højt og bygger sin højtsatte Rede?

28Den bygger og bor paa Klipper, paa Klippens Tinde og Borg;

29den spejder derfra efter Æde, viden om skuer dens Øjne.

30Ungerne svælger i Blod; hvor Valen findes, der er den!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Job 38
Top of Page
Top of Page