Job 9
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saa tog Job til Orde og svarede:1Da tok Job til orde og sa: 1Därefter tog Job till orda och sade:
2Jeg ved forvist, at saaledes er det, hvad Ret har en dødelig over for Gud?2Ja visst, jeg vet at det er så; hvorledes skulde en mann kunne ha rett mot Gud? 2Ja, förvisso vet jag att så är; huru skulle en människa kunna hava rätt mot Gud?
3Vilde Gud gaa i Rette med ham, kan han ikke svare paa et af tusind!3Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunde han ikke svare ham ett til tusen. 3Vill han gå till rätta med henne, så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen.
4Viis af Hjerte og vældig i Kraft hvo trodsede ham og slap vel derfra?4Vis som han er av hjerte og veldig i styrke - hvem trosset ham og kom vel fra det, 4Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft, vem kan trotsa honom och dock slippa undan;
DANNORSVE
5Han flytter Bjerge saa let som intet, vælter dem om i sin Vrede,5han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede, 5honom som oförtänkt flyttar bort berg och omstörtar dem i sin vrede;
6ryster Jorden ud af dens Fuger, saa dens Grundstøtter bæver;6som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever, 6honom som kommer jorden att vackla från sin plats, och dess pelare bäva därvid;
7han taler til Solen, saa skinner den ikke, for Stjernerne sætter han Segl,7som byder solen, så den ikke går op, og som setter segl for stjernene, 7honom som befaller solen, så går hon icke upp, och som sätter stjärnorna under försegling;
8han udspænder Himlen ene, skrider hen over Havets Kamme,8som alene utspenner himmelen og skrider frem over havets høider, 8honom som helt allena spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar;
9han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre,9som har skapt Bjørnen*, Orion* og Syvstjernen* og Sydens stjernekammere,9honom som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;
DANNORSVE
10han øver ufattelig Vælde og Undere uden Tal!10som gjør store, uransakelige ting og under uten tall? 10honom som gör stora och outrannsakliga ting och under, flera än någon kan räkna?
11Gaar han forbi mig, ser jeg ham ikke, farer han hen, jeg mærker ham ikke;11Han går forbi mig, og jeg ser ham ikke; han farer forbi, og jeg merker ham ikke. 11Se, han far förbi mig, innan jag hinner att se det, han drager framom mig, förrän jag bliver honom varse.
12røver han, hvem mon der hindrer ham i det? Hvo siger til ham: »Hvad gør du?«12Han griper sitt rov - hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du? 12Se, han griper sitt rov; vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom: »Vad gör du?»
13Gud lægger ikke Baand paa sin Vrede, Rahabs Hjælpere bøjed sig under ham;13Gud holder ikke sin vrede tilbake; under ham måtte Rahabs hjelpere bøie sig. 13Gud, han ryggar icke sin vrede; för honom har Rahabs följe måst böja sig;
14hvor kan jeg da give ham Svar og rettelig føje min Tale for ham!14Hvorledes skulde da jeg kunne svare ham og velge mine ord imot ham, 14huru skulle jag då våga svara honom, välja ut ord till att tala med honom?
DANNORSVE
15Har jeg end Ret, jeg kan dog ej svare, maa bede min Dommer om Naade!15jeg som ikke kunde svare om jeg enn hadde rett, men måtte be min dommer om nåde! 15Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara; jag finge anropa min motpart om misskund.
16Nævned jeg ham, han svared mig ikke, han hørte, tror jeg, ikke min Røst,16Om jeg ropte, og han svarte mig, kunde jeg ikke tro at han hørte min røst, 16Och om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst.
17han, som river mig bort i Stormen, giver mig Saar paa Saar uden Grund,17han som vilde knuse mig i storm og uten årsak ramme mig med sår på sår, 17Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår, utan sak.
18ikke lader mig drage Aande, men lader mig mættes med beske Ting.18som ikke vilde tillate mig å dra ånde, men vilde mette mig med lidelser. 18Han unnar mig icke att hämta andan; nej, med bedrövelser mättar han mig.
19Gælder det Kæmpekraft, melder han sig! Gælder det Ret, hvo stævner ham da!19Gjelder det styrke, så sier han: Se, her er jeg! Gjelder det rett: Hvem vil stevne mig? 19Gäller det försteg i kraft: »Välan, jag är redo!», gäller det rätt: »Vem ställer mig till ansvar?»
DANNORSVE
20Har jeg end Ret, maa min Mund dog fælde mig, er jeg end skyldfri, han gør mig dog vrang!20Hadde jeg enn rett, skulde dog min egen munn dømme mig skyldig; var jeg enn uskyldig, vilde han dog si at jeg hadde urett. 20Ja, hade jag än rätt, så dömde min mun mig skyldig; vore jag än ostrafflig, så läte han mig synas vrång.
21Skyldfri er jeg, ser bort fra min Sjæl og agter mit Liv for intet!21Skyldløs er jeg; jeg bryr mig ikke om å leve - jeg forakter mitt liv. 21Men ostrafflig är jag! Jag aktar ej mitt liv, jag frågar icke efter, om jag får leva.
22Lige meget; jeg paastaar derfor: Skyldfri og skyldig gør han til intet!22Det kommer ut på ett; derfor sier jeg: Skyldløs eller ugudelig - han gjør dem begge til intet. 22Det må gå som det vill, nu vare det sagt: han förgör den ostrafflige jämte den ogudaktige.
23Naar Svøben kommer med Død i et Nu, saa spotter han skyldfries Hjertekval;23Når svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse. 23Om en landsplåga kommer med plötslig död, så bespottar han de oskyldigas förtvivlan.
24Jorden gav han i gudløses Haand, hylder dens Dommeres Øjne til, hvem ellers, om ikke han?24Jorden er gitt i den ugudeliges hånd; han tilhyller dens dommeres åsyn*. Er det ikke han som gjør det, hvem er det da?24Jorden är given i de ogudaktigas hand, och täckelse sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då?
DANNORSVE
25Raskere end Løberen fløj mine Dage, de svandt og saa ikke Lykke,25Mine dager har vært hastigere enn en løper; de er bortflyktet uten å ha sett noget godt; 25Min dagar hasta undan snabbare än någon löpare, de fly bort utan att hava sett någon lycka;
26gled hen som Baade af Siv, som en Ørn, der slaar ned paa Bytte.26de har faret avsted som båter av rør, som en ørn som slår ned på sitt bytte. 26de ila åstad såsom en farkost av rör, såsom en örn, när han störtar sig ned på sitt byte.
27Dersom jeg siger: »Mit Suk vil jeg glemme, glatte mit Ansigt og være glad,«27Om jeg sier: Jeg vil glemme min sorg, jeg vil la min mørke mine fare og se glad ut, 27Om jag än besluter att förgäta mitt bekymmer, att låta min sorgsenhet fara och göra mig glad,
28maa jeg dog grue for al min Smerte, jeg ved, du kender mig ikke fri.28da gruer jeg for alle mine plager; jeg vet jo at du ikke frikjenner mig. 28Så måste jag dock bäva för alla mina kval; jag vet ju att du icke skall döma mig fri.
29Jeg skal nu engang være skyldig, hvorfor da slide til ingen Nytte?29Jeg skal jo være ugudelig - hvorfor gjør jeg mig da forgjeves møie? 29Nej, såsom skyldig måste jag stå där; varför skulle jag då göra mig fåfäng möda?
DANNORSVE
30Toed jeg mig i Sne og tvætted i Lud mine Hænder,30Om jeg tvettet mig med sne og renset mine hender med lut, 30Om jag än tvår mig i snö och renar mina händer i lutsalt,
31du dypped mig dog i Pølen, saa Klæderne væmmedes ved mig.31da skulde du dyppe mig i en grøft, så mine klær vemmedes ved mig. 31så skall du dock sänka mig ned i pölen, så att mina kläder måste vämjas vid mig.
32Thi du er ikke en Mand som jeg, saa jeg kunde svare, saa vi kunde gaa for Retten sammen;32For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunde svare ham, så vi kunde gå sammen for retten; 32Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom, ej en sådan, att vi kunna gå till doms med varandra;
33vi savner en Voldgiftsmand til at lægge sin Haand paa os begge!33det er ikke nogen voldgiftsmann mellem oss, som kunde legge sin hånd på oss begge. 33ingen skiljeman finnes mellan oss, ingen som har myndighet över oss båda.
34Fried han mig for sin Stok, og skræmmed hans Rædsler mig ikke,34Når han bare tok sitt ris bort fra mig, og hans redsler ikke skremte mig! 34Må han blott vända av från mig sitt ris, och må fruktan för honom ej förskräcka mig;
35da talte jeg uden at frygte ham, thi min Dom om mig selv er en anden!35Da skulde jeg tale uten å reddes for ham; for slik* er jeg ikke, det vet jeg med mig selv.35då skall jag tala utan att rädas för honom, ty jag vet med min själv att jag icke är en sådan.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 8
Top of Page
Top of Page