Apostlenes-gjerninge 8
Norsk (1930)
1Og Saulus samtykte i mordet på ham. Men på den dag blev det en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og de blev alle adspredt over Judeas og Samarias land, undtagen apostlene. 2Men nogen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham. 3Men Saulus herjet menigheten, og gikk inn i hus efter hus og drog ut både menn og kvinner og lot dem kaste i fengsel.

4De som nu var adspredt, drog omkring og forkynte evangeliets ord. 5Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. 6Og folket gav samdrektig akt på det som blev sagt av Filip, idet de hørte og så de tegn som han gjorde. 7For det var mange som hadde urene ånder, og de fór ut av dem med høie skrik, og mange verkbrudne og vanføre blev helbredet. 8Og det blev stor glede der i byen.

9Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldom i byen og satt folket i Samaria i den største forundring, for han sa sig selv å være stor; 10ham gav de akt på, både små og store, de sa: Han er Guds kraft som kalles den store. 11Men de gav akt på ham fordi han i lang tid hadde satt dem i forundring ved sine trolldomskunster. 12Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner. 13Og Simon tok ved troen han også, og da han var blitt døpt, holdt han sig nær til Filip, og da han så de kraftige gjerninger og tegn som blev gjort, blev han ute av sig selv av forundring.

14Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; 15disse kom ned og bad for dem, forat de skulde få den Hellige Ånd; 16for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn. 17De la da sine hender på dem, og de fikk den Hellige Ånd. 18Men da Simon så at Ånden blev gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: 19Gi også mig denne makt at den som jeg legger mine hender på, må få den Hellige Ånd! 20Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! 21Du har ikke del eller lodd i dette ord; for ditt hjerte er ikke rett for Gud. 22Omvend dig derfor fra denne din ondskap, og bed Herren om måskje ditt hjertes tanke måtte forlates dig! 23For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og urettferdighets bånd. 24Da svarte Simon: Bed I for mig til Herren, forat ikke noget av det I har sagt, skal komme over mig!

25Efterat de nu hadde vidnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanenes byer.

26Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Stå op og gå mot syd, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa! Denne vei er øde. 27Han stod da op og gikk dit; og se, der var en etioper, en hoffmann, en høi embedsmann hos Kandake, etiopernes dronning, en som var satt over hele hennes skatt; han var kommet til Jerusalem for å tilbede, 28og han var nu på hjemveien, og satt på sin vogn og leste profeten Esaias. 29Og Ånden sa til Filip: Gå bort til denne vogn og hold dig nær ved den! 30Filip løp da til, og hørte at han leste profeten Esaias, og sa: Skjønner du det du leser? 31Han svarte: Hvorledes skulde jeg vel kunne det uten at nogen veileder mig? Og han bad Filip stige op og sette sig hos ham.

32Men det stykke av Skriften som han leste, var dette: Som et får blev han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn;

33i hans fornedrelse blev dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ætt? for hans liv blir tatt bort fra jorden.

34Hoffmannen tok da til orde og sa til Filip: Jeg ber dig: om hvem sier profeten dette? om sig selv eller om nogen annen? 35Da oplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus. 36Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt? 37Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. 38Og han bød vognen holde, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham. 39Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. 40Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Acts 7
Top of Page
Top of Page