Markus 15
Norsk (1930)
1Og straks om morgenen holdt ypperstepresten samråd med de eldste og de skriftlærde, hele rådet, og de bandt Jesus, og førte ham bort og overgav ham til Pilatus. 2Og Pilatus spurte ham: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det. 3Og yppersteprestene førte mange klagemål imot ham. 4Da spurte Pilatus ham atter: Svarer du ikke et ord? Se hvor svære klagemål de fører mot dig! 5Men Jesus svarte ikke mere, så Pilatus undret sig.

6Men på høitiden pleide han å gi dem en fange fri, hvem de bad om. 7Nu var det en som hette Barabbas; han var kastet i fengsel sammen med nogen oprørere som hadde gjort et mord under oprøret; 8og folket kom op og begynte å be Pilatus om det som han alltid pleide å gjøre. 9Da svarte han dem og sa: Vil I jeg skal gi eder jødenes konge fri? 10For han visste at det var av avind yppersteprestene hadde overgitt ham til ham. 11Men yppersteprestene egget folket op til å be om at han heller skulde gi dem Barabbas fri.

12Da svarte Pilatus atter og sa til dem: Hvad vil I da jeg skal gjøre med ham som I kaller jødenes konge? 13De ropte igjen: Korsfest ham! 14Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham! 15Da nu Pilatus vilde gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri og lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

16Og stridsmennene førte ham bort, inn i gården, det er borgen, og kalte hele vakten sammen, 17og de klædde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte på ham, 18og begynte å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge! 19Og de slo ham i hodet med et rør og spyttet på ham og falt på kne og hyldet ham. 20Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og klædde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham.

21Og det møtte dem en mann som kom ute fra landet, Simon fra Kyrene, far til Aleksander og Rufus; ham tvang de til å bære hans kors.

22Og de førte ham til stedet Golgata, det er utlagt: Hodeskallestedet, 23og de gav ham vin med myrra i; men han tok den ikke. 24Og de korsfestet ham og delte hans klær imellem sig og kastet lodd om hvad hver skulde få. 25Det var den tredje time da de korsfestet ham. 26Og innskriften med klagemålet imot ham lød: Jødenes konge.

27Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høire og en på hans venstre side; 28og Skriften blev opfylt, som sier: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn. 29Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi dig, du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager! 30frels dig selv og stig ned av korset! 31Likeså spottet også yppersteprestene ham sig imellem sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! 32La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham.

33Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. 34Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? 35Og da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Se, han roper på Elias! 36Men en løp frem og fylte en svamp med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned! 37Men Jesus ropte med høi røst og utåndet. 38Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst. 39Men da høvedsmannen, som stod like imot ham, så at han utåndet med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn!

40Men der var også nogen kvinner som så på i frastand; blandt dem var også Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses, og Salome, 41som hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea, og mange andre kvinner som hadde draget op med ham til Jerusalem.

42Og da det alt var blitt aften - det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten - 43kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme. 44Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, 45og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef. 46Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. 47Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Mark 14
Top of Page
Top of Page