1 Korintierne 9:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Er jeg ikke fri? er jeg ikke apostel? har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? er ikke I mitt verk i Herren?

Dansk (1917 / 1931)
Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?

Svenska (1917)
Är jag icke fri? Är jag icke en apostel? Har jag icke sett Jesus, vår Herre? Ären icke I mitt verk i Herren?

King James Bible
Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?

English Revised Version
Am I not free? am I not an apostle? have I not seen Jesus our Lord? are not ye my work in the Lord?
Bibelen Kunnskap Treasury

I not an.

1 Korintierne 9:2,3
Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det i det minste for eder; for I er innseglet på mitt apostel-embede i Herren. …

1 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

1 Korintierne 15:8,9
Derefter blev han sett av Jakob, derefter av alle apostlene. …

Apostlenes-gjerninge 9:15
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Apostlenes-gjerninge 13:2
Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til!

Apostlenes-gjerninge 14:4
Og mengden i byen delte sig; nogen holdt med jødene, andre med apostlene.

Apostlenes-gjerninge 22:14,15
Og han sa: Våre fedres Gud har utkåret dig til å kjenne hans vilje og se den rettferdige og høre røsten av hans munn; …

Apostlenes-gjerninge 16:17,18
Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er den høieste Guds tjenere, som forkynner eder frelsens vei. …

Romerne 1:1,5
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, …

Romerne 11:13
For til eder taler jeg, I hedninger! Så sant som jeg er hedningenes apostel, priser jeg mitt embede,

2 Korintierne 11:5
For jeg mener at jeg ikke i noget stykke står tilbake for de såre store apostler;

2 Korintierne 12:11,12
Jeg er blitt en dåre; I har tvunget mig til det. For jeg burde få ros av eder; jeg stod jo ikke i noget tilbake for de såre store apostler, om jeg enn er intet. …

Galaterne 1:1,15-17
Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde, …

Galaterne 2:7,8
tvert imot: da de så at det var mig betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter for de omskårne - …

1 Timoteus 2:7
og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

2 Timoteus 1:11
og for det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger.

Titus 1:1-3
Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt, …

am I not free.

1 Korintierne 9:19
For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste,

Galaterne 5:1
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

have.

1 Korintierne 15:8
Derefter blev han sett av Jakob, derefter av alle apostlene.

Apostlenes-gjerninge 9:3,5,17
Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, …

Apostlenes-gjerninge 18:9
Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke!

Apostlenes-gjerninge 22:6-8,14-21
Men det skjedde da jeg var på veien og kom nær til Damaskus, da strålte ved middags-tider et sterkt lys fra himmelen med ett omkring mig, …

Apostlenes-gjerninge 23:11
Men natten efter stod Herren for ham og sa: Vær frimodig! likesom du vidnet om mig i Jerusalem, således skal du også vidne i Rom.

Apostlenes-gjerninge 26:16-18
Men reis dig op og stå på dine føtter! for derfor åpenbarte jeg mig for dig: for å utkåre dig til tjener og vidne både om det som du har sett, og om det for hvis skyld jeg vil åpenbare mig for dig, …

are.

1 Korintierne 3:6
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;

1 Korintierne 4:14,15
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn. …

Apostlenes-gjerninge 18:8-11
Men synagoge-forstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange av korintierne som hørte ham, kom til troen og lot sig døpe. …

2 Korintierne 6:1
Men som medarbeidere formaner vi eder også at I ikke forgjeves må ta imot Guds nåde.

Lenker
1 Korintierne 9:1 Interlineært1 Korintierne 9:1 flerspråklig1 Corintios 9:1 Spansk1 Corinthiens 9:1 Fransk1 Korinther 9:1 Tyske1 Korintierne 9:1 Chinese1 Corinthians 9:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 9
1Er jeg ikke fri? er jeg ikke apostel? har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? er ikke I mitt verk i Herren? 2Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det i det minste for eder; for I er innseglet på mitt apostel-embede i Herren. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 9:3
Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham,

Apostlenes-gjerninge 9:17
Så gikk Ananias avsted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt mig, Jesus, han som åpenbarte sig for dig på veien hvor du kom, forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med den Hellige Ånd.

Apostlenes-gjerninge 14:14
Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, sønderrev de sine klær og sprang ut til hopen

Apostlenes-gjerninge 18:9
Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke!

Apostlenes-gjerninge 22:14
Og han sa: Våre fedres Gud har utkåret dig til å kjenne hans vilje og se den rettferdige og høre røsten av hans munn;

Apostlenes-gjerninge 22:18
og jeg så ham, og jeg hørte ham si til mig: Skynd dig og gå i hast ut av Jerusalem! for de kommer ikke til å ta imot ditt vidnesbyrd om mig.

Apostlenes-gjerninge 23:11
Men natten efter stod Herren for ham og sa: Vær frimodig! likesom du vidnet om mig i Jerusalem, således skal du også vidne i Rom.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,

1 Korintierne 3:6
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;

1 Korintierne 4:15
For om I og har ti tusen læremestere i Kristus, så har I dog ikke mange fedre; for jeg har avlet eder i Kristus Jesus ved evangeliet.

1 Korintierne 9:19
For om jeg enn er fri fra alle, har jeg dog selv gjort mig til tjener for alle, for å vinne de fleste,

1 Korintierne 10:29
Jeg mener ikke ens egen samvittighet, men næstens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet?

1 Korintierne 10:30
Dersom jeg nyter det med takk, hvorfor skal jeg da spottes for det som jeg takker for?

1 Korintierne 11:16
Men dersom nogen vil være trettekjær, da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter.

1 Korintierne 15:8
Derefter blev han sett av Jakob, derefter av alle apostlene.

2 Korintierne 10:7
I ser bare på det utvortes! Om nogen er viss med sig selv at han hører Kristus til, han dømme atter hos sig selv at likesom han hører Kristus til, således og vi.

2 Korintierne 12:12
En apostels tegn blev iallfall gjort blandt eder med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger.

1 Tessalonikerne 2:6
heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av eder eller av andre, enda vi hadde kunnet kreve ære som Kristi apostler;

1 Timoteus 2:7
og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

2 Timoteus 1:11
og for det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger.

1 Korintierne 8:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden