2 Korintierne 5:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
idet vi har opgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død; og han døde for alle, forat de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og opstanden for dem.

Dansk (1917 / 1931)
idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem.

Svenska (1917)
Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.

King James Bible
And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and rose again.

English Revised Version
and he died for all, that they which live should no longer live unto themselves, but unto him who for their sakes died and rose again.
Bibelen Kunnskap Treasury

that they.

2 Korintierne 3:6
som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

Esekiel 16:6
Da gikk jeg forbi dig og så dig sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til dig: Du som ligger der i ditt blod, lev!

Esekiel 37:9,14
Da sa han til mig: Spå og tal til livsånden! Spå, menneskesønn, og si til livsånden: Så sier Herren, Israels Gud: Kom du livsånde fra de fire vinder og blås på disse drepte menn, så de kan bli levende! …

Habakuk 2:4
Se, opblåst og uærlig er hans sjel i ham*; men den rettferdige skal leve ved sin tro.

Sakarias 10:9
Og jeg vil så dem ut blandt folkene, men i de fjerne land skal de komme mig i hu; og de skal leve med sine barn og komme tilbake.

Johannes 3:15,16
forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. …

Johannes 5:24
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Johannes 6:57
Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig.

Romerne 6:2,11,12
Langt derifra! vi som er avdød fra synden, hvorledes skulde vi ennu leve i den? …

Romerne 8:2,6,10
for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. …

Romerne 14:7,8
For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; …

1 Korintierne 6:19,20
Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til? …

Galaterne 2:20
jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig.

Galaterne 5:25
Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden!

Efeserne 5:14
Derfor sier Skriften: Våkn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig.

Kolossenserne 2:12
idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

Kolossenserne 3:1
Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!

1 Peters 4:6
For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden.

1 Johannes 4:9
Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham.

henceforth.

2 Korintierne 5:16
Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således.

2 Kongebok 5:17
Da sa Na'aman: Siden du ikke vil, så la dog din tjener få så meget jord som et par mulesler kan bære! For din tjener vil ikke mere ofre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men til Herren alene.

Romerne 6:6
da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;

Efeserne 4:17
Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet,

1 Peters 1:14,15
Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, …

1 Peters 4:2-4
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet. …

live unto.

Lukas 1:74
for å fri oss av våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt

Romerne 6:13
by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

Romerne 14:7-9
For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; …

1 Korintierne 6:20
for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

1 Korintierne 10:33
likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges, at de må bli frelst.

Galaterne 2:19
For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud;

Filippenserne 1:20,21
efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i nogen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. …

Kolossenserne 3:17,23
og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham! …

1 Tessalonikerne 5:10
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

Titus 2:14
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Hebreerne 13:20,21
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde, …

Apenbaring 1:18
Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Lenker
2 Korintierne 5:15 Interlineært2 Korintierne 5:15 flerspråklig2 Corintios 5:15 Spansk2 Corinthiens 5:15 Fransk2 Korinther 5:15 Tyske2 Korintierne 5:15 Chinese2 Corinthians 5:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 5
14For Kristi kjærlighet tvinger oss, 15idet vi har opgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død; og han døde for alle, forat de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og opstanden for dem. 16Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således. …
Kryssreferanser
Romerne 4:25
han som blev gitt for våre overtredelser og opreist til vår rettferdiggjørelse.

Romerne 14:7
For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;

2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

2 Korintierne 5:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden