Markus 15
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Raad med de Ældste og de skriftkloge, hele Raadet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.1Og straks om morgenen holdt ypperstepresten samråd med de eldste og de skriftlærde, hele rådet, og de bandt Jesus, og førte ham bort og overgav ham til Pilatus. 1Sedan nu översteprästerna, tillsammans med de äldste och de skriftlärde, hela Stora rådet, på morgonen hade fattat sitt beslut, läto de strax binda Jesus och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus.
2Og Pilatus spurgte ham: »Er du Jødernes Konge?« Og han svarede og sagde til ham: »Du siger det.«2Og Pilatus spurte ham: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det. 2Då frågade Pilatus honom: »Är du judarnas konung?» Han svarade honom och sade: »Du säger det själv.»
3Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget.3Og yppersteprestene førte mange klagemål imot ham. 3Och översteprästerna framställde många anklagelser mot honom.
4Men Pilatus spurgte ham atter og sagde: »Svarer du slet intet? Se, hvor meget de anklage dig for!«4Da spurte Pilatus ham atter: Svarer du ikke et ord? Se hvor svære klagemål de fører mot dig! 4Pilatus frågade honom då åter och sade: »Svarar du intet? Du hör ju huru mycket det är som de anklaga dig för.»
5Men Jesus svarede ikke mere noget, saa at Pilatus undrede sig.5Men Jesus svarte ikke mere, så Pilatus undret sig. 5Men Jesus svarade intet mer, så att Pilatus förundrade sig.
DANNORSVE
6Men paa Højtiden plejede han at løslade dem een Fange, hvilken de forlangte.6Men på høitiden pleide han å gi dem en fange fri, hvem de bad om. 6Nu plägade han vid högtiden giva dem en fånge lös, den som de begärde.
7Men der var en, som hed Barabbas, der var fangen tillige med de Oprørere, som under Oprøret havde begaaet Mord.7Nu var det en som hette Barabbas; han var kastet i fengsel sammen med nogen oprørere som hadde gjort et mord under oprøret; 7Och där fanns då en man, han som kallades Barabbas, vilken satt fängslad jämte de andra som hade gjort upplopp och under upploppet begått dråp.
8Og Mængden gik op og begyndte at bede om, at han vilde gøre for dem, som han plejede.8og folket kom op og begynte å be Pilatus om det som han alltid pleide å gjøre. 8Folket kom ditupp och begynte begära att han skulle göra åt dem såsom han plägade göra.
9Men Pilatus svarede dem og sagde: »Ville I, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?«9Da svarte han dem og sa: Vil I jeg skal gi eder jødenes konge fri? 9Pilatus svarade dem och sade: »Viljen I att jag skall giva eder 'judarnas konung' lös?»
DANNORSVE
10Thi han skønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne havde overgivet ham.10For han visste at det var av avind yppersteprestene hadde overgitt ham til ham. 10Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta.
11Men Ypperstepræsterne ophidsede Mængden til at bede om, at han hellere skulde løslade dem Barabbas.11Men yppersteprestene egget folket op til å be om at han heller skulde gi dem Barabbas fri. 11Men översteprästerna uppeggade folket till att begära att han hellre skulle giva dem Barabbas lös.
DANNORSVE
12Men Pilatus svarede atter og sagde til dem: »Hvad ville I da, jeg skal gøre med ham, som I kalde Jødernes Konge?«12Da svarte Pilatus atter og sa til dem: Hvad vil I da jeg skal gjøre med ham som I kaller jødenes konge? 12När alltså Pilatus åter tog till orda och frågade dem: »Vad skall jag då göra med den som I kallen 'judarnas konung'?»,
13Men de raabte atter: »Korsfæst ham!«13De ropte igjen: Korsfest ham! 13så skriade de åter: »Korsfäst honom!»
14Men Pilatus sagde til dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de raabte højlydt: »Korsfæst ham!«14Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham! 14Men Pilatus frågade dem: »Vad ont har han då gjort?» Då skriade de ännu ivrigare: »Korsfäst honom!»
15Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.15Da nu Pilatus vilde gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri og lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes. 15Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, gav han dem Barabbas lös; men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.
DANNORSVE
16Men Stridsmændene førte ham ind i Gaarden, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.16Og stridsmennene førte ham bort, inn i gården, det er borgen, og kalte hele vakten sammen, 16Och krigsmännen förde honom in i palatset, eller pretoriet, och kallade tillhopa hela den romerska vakten.
17Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte den paa ham.17og de klædde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte på ham, 17Och de klädde på honom en purpurfärgad mantel och vredo samman en krona av törnen och satte den på honom.
18Og de begyndte at hilse ham: »Hil være dig, du Jødernes Konge!«18og begynte å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge! 18Sedan begynte de hälsa honom: »Hell dig, judarnas konung!»
19Og de sloge ham paa Hovedet med et Rør og spyttede paa ham og faldt paa Knæ og tilbade ham.19Og de slo ham i hodet med et rør og spyttet på ham og falt på kne og hyldet ham. 19Och de slogo honom i huvudet med ett rör och spottade på honom; därvid böjde de knä och gåvo honom sin hyllning.
20Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste ham.20Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og klædde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham. 20Och när de hade begabbat honom, klädde de av honom den purpurfärgade manteln och satte på honom hans egna kläder och förde honom ut för att korsfästa honom.
DANNORSVE
21Og de tvinge en, som gik forbi, Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, Aleksanders og Rufus's Fader, til at bære hans Kors.21Og det møtte dem en mann som kom ute fra landet, Simon fra Kyrene, far til Aleksander og Rufus; ham tvang de til å bære hans kors. 21Och en man som kom utifrån marken gick där fram, Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus' fader; honom tvingade de att gå med och bära hans kors.
22Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: »Hovedskalsted«.22Og de førte ham til stedet Golgata, det er utlagt: Hodeskallestedet, 22Och de förde honom till Golgataplatsen (det betyder huvudskalleplatsen).
23Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.23og de gav ham vin med myrra i; men han tok den ikke. 23Och de räckte honom vin, blandat med myrra, men han tog icke emot det.
24Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage.24Og de korsfestet ham og delte hans klær imellem sig og kastet lodd om hvad hver skulde få. 24Och de korsfäste honom och delade sedan hans kläder mellan sig, genom att kasta lott om vad var och en skulle få.
DANNORSVE
25Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.25Det var den tredje time da de korsfestet ham. 25Och det var vid tredje timmen som de korsfäste honom.
26Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var paaskreven saaledes: »Jødernes Konge«.26Og innskriften med klagemålet imot ham lød: Jødenes konge. 26Och den överskrift som man hade satt upp över honom, för att angiva vad han var anklagad för, hade denna lydelse: »Judarnas konung.»
27Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side.27Og sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høire og en på hans venstre side; 27Och de korsfäste med honom två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.
28[Og Skriften blev opfyldt, som siger: »Og han blev regnet iblandt Overtrædere.«]28og Skriften blev opfylt, som sier: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn. 28 
29Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde: »Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage;29Og de som gikk forbi, spottet ham, og rystet på hodet og sa: Tvi dig, du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager! 29Och de som gingo där förbi bespottade honom och skakade huvudet och sade: »Tvi dig, du som 'bryter ned templet och bygger upp det igen inom tre dagar'!
DANNORSVE
30frels dig selv ved at stige ned af Korset!«30frels dig selv og stig ned av korset! 30Hjälp dig nu själv, och stig ned från korset.»
31Ligesaa spottede ogsaa Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de skriftkloge og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.31Likeså spottet også yppersteprestene ham sig imellem sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse! 31Sammalunda talade ock översteprästerna, jämte de skriftlärde, begabbande ord med varandra och sade: »Andra har han hjälpt; sig själv kan han icke hjälpa.
32Kristus, Israels Konge — lad ham nu stige ned af Korset, for at vi kunne se det og tro!« Ogsaa de, som vare korsfæstede med ham, haanede ham.32La nu Messias, Israels konge, stige ned av korset, så vi kan se det og tro! Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. 32Han som är Messias, Israels konung, han stige nu ned från korset, så att vi få se det och tro.» Också de män som voro korsfästa med honom smädade honom.
DANNORSVE
33Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.33Og da den sjette time var kommet, blev det mørke over hele landet like til den niende time. 33Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen.
34Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst og sagde: »Eloï! Eloï! Lama Sabaktani?« det er udlagt: »Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?«34Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst: Elo'i! Elo'i! lama sabaktani? det er utlagt: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig? 34Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»
35Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: »Se; han kalder paa Elias.«35Og da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Se, han roper på Elias! 35Då några av dem som stodo där bredvid hörde detta, sade de: »Hör, han kallar på Elias.»
36Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den paa et Rør og gav ham at drikke og sagde: »Holdt! lader os se, om Elias kommer for at tage ham ned.«36Men en løp frem og fylte en svamp med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned! 36Men en av dem skyndade fram och fyllde en svamp med ättikvin och satte den på ett rör och gav honom att dricka, i det han sade: »Låt oss se om Elias kommer och tager honom ned.»
DANNORSVE
37Men Jesus raabte med høj Røst og udaandede.37Men Jesus ropte med høi røst og utåndet. 37Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.
38Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst.38Og forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst. 38Då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned.
39Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, saa, af han udaandede paa denne Vis, sagde han: »Sandelig, dette Menneske var Guds Søn.«39Men da høvedsmannen, som stod like imot ham, så at han utåndet med et sådant rop, sa han: Sannelig, denne mann var Guds Sønn! 39Men när hövitsmannen, som stod där mitt emot honom, såg att han på sådant sätt gav upp andan, sade han: »Förvisso var denne man Guds Son.»
40Men der var ogsaa Kvinder, som saa til i Frastand, iblandt hvilke ogsaa vare Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses's Moder, og Salome,40Men der var også nogen kvinner som så på i frastand; blandt dem var også Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses, og Salome, 40Också några kvinnor stodo där på avstånd och sågo vad som skedde. Bland dessa voro jämväl Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses' moder, så ock Salome
41hvilke ogsaa fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og mange andre Kvinder, som vare gaaede op til Jerusalem med ham.41som hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea, og mange andre kvinner som hadde draget op med ham til Jerusalem. 41 -- vilka hade följt honom och tjänat honom, medan han var i Galileen -- därtill många andra kvinnor, de som med honom hade vandrat upp till Jerusalem.
DANNORSVE
42Og da det allerede var blevet Aften, (thi det var Beredelsesdag, det er Forsabbat,)42Og da det alt var blitt aften - det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten - 42Det var nu tillredelsedag (det är dagen före sabbaten), och det hade blivit afton.
43kom Josef fra Arimathæa, en anset Raadsherre, som ogsaa selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.43kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme. 43Josef från Arimatea, en ansedd rådsherre och en av dem som väntade på Guds rike, tog därför nu mod till sig och gick in till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp.
44Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være død,44Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, 44Då förundrade sig Pilatus över att Jesus redan skulle vara död, och han kallade till sig hövitsmannen och frågade honom om det var länge sedan han hade dött.
45og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget.45og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef. 45Och när han av hövitsmannen hade fått veta huru det var, skänkte han åt Josef hans döda kropp.
DANNORSVE
46Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han, væltede en Sten for Indgangen til Graven.46Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. 46Denne köpte då en linneduk och tog honom ned och svepte honom i linneduken och lade honom i en grav som var uthuggen i en klippa; sedan vältrade han en sten för ingången till graven.
47Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, saa, hvor ham blev lagt.47Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt. 47Men Maria från Magdala och den Maria som var Joses' moder sågo var han lades.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 14
Top of Page
Top of Page