Matteus 22
Norsk (1930)
1Og Jesus tok atter til orde og talte til dem i lignelser og sa: 2Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. 3Og han sendte sine tjenere ut for å be de innbudne komme til bryllupet; men de vilde ikke komme. 4Atter sendte han andre tjenere ut og sa: Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid: mine okser og mitt gjø-fe er slaktet, og alt er ferdig; kom til bryllupet! 5Men de brydde sig ikke om det og gikk sin vei, den ene til sin aker, den annen til sitt kjøbmannskap; 6og de andre tok fatt på hans tjenere, hånte dem og slo dem ihjel. 7Men kongen blev harm, og sendte sine krigshærer ut og drepte disse manndrapere og satte ild på deres by. 8Derefter sier han til sine tjenere: Bryllupet er vel ferdig, men de innbudne var det ikke verd; 9gå derfor ut på veiskjellene og be til bryllups så mange I finner! 10Så gikk da disse tjenere ut på veiene og fikk sammen alle dem de fant, både onde og gode, og bryllupshuset blev fullt av gjester.

11Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14For mange er kalt, men få er utvalgt.

15Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunde fange ham i ord. 16Og de sendte sine disipler avsted til ham sammen med herodianerne og lot dem si: Mester! vi vet at du er sanndru og lærer Guds vei i sannhet, og ikke bryr dig om nogen, for du gjør ikke forskjell på folk; 17Si oss da: Hvad tykkes dig? er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? 18Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister I mig, hyklere? 19Vis mig skattens mynt! De rakte ham da en penning. 20Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? 21De sier til ham: Keiserens. Da sier han til dem: Gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! 22Og da de hørte det, undret de sig, og forlot ham og gikk bort.

23Samme dag kom nogen sadduseere til ham, de som sier at det ikke er nogen opstandelse, og de spurte ham og sa: 24Mester! Moses har sagt: Når en mann dør og ikke har barn, da skal hans bror gifte sig med hans hustru og opreise sin bror avkom. 25Nu var det hos oss syv brødre; og den første giftet sig og døde, og da han ikke hadde avkom, efterlot han sin hustru til broren. 26Likeså den annen og den tredje, like til den syvende. 27Men sist av alle døde kvinnen. 28Men i opstandelsen, hvem av de syv skal da få henne til hustru? for de har jo hatt henne alle sammen.

29Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. 30For i opstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til ekte, men de er som Guds engler i himmelen. 31Men om de dødes opstandelse, har I da ikke lest hvad som er sagt eder om den av Gud, som sier: 32Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes. 33Og da folket hørte det, var de slått av forundring over hans lære.

34Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på sadduseerne, kom de sammen; 35og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: 36Mester! hvilket bud er det største i loven? 37Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38Dette er det største og første bud. 39Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40På disse to bud hviler hele loven og profetene.

41Men mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: 42Hvad tykkes eder om Messias? hvis sønn er han? De sier til ham: Davids. 43Han sier til dem: Hvorledes kan da David i Ånden kalle ham herre, når han sier:

44Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter!

45Kaller nu David ham herre, hvorledes kan han da være hans sønn? 46Og ingen kunde svare ham et ord, og heller ikke vågde nogen å spørre ham mere fra den dag.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 21
Top of Page
Top of Page