Jakobs 5:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

Dansk (1917 / 1931)
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

Svenska (1917)
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

King James Bible
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

English Revised Version
Confess therefore your sins one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The supplication of a righteous man availeth much in its working.
Bibelen Kunnskap Treasury

Confess.

1 Mosebok 41:9,10
Da talte den øverste munnskjenk til Farao og sa: Jeg må idag minne om mine synder. …

2 Samuel 19:19
og han sa til kongen: Herre, tilregn mig ikke min brøde og kom ikke i hu hvorledes din tjener forbrøt sig den dag da min herre konge drog ut fra Jerusalem! Kongen må ikke la det gå sig til hjerte!

Matteus 3:6
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Matteus 18:15-17
Men om din bror synder mot dig, da gå bort og irettesett ham i enrum! hører han på dig, da har du vunnet din bror; …

Lukas 7:3,4
Da han nu hørte om Jesus, sendte han nogen av jødenes eldste til ham og bad ham at han vilde komme og helbrede hans tjener. …

Apostlenes-gjerninge 19:18
og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger.

pray.

Kolossenserne 1:9
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

1 Tessalonikerne 5:17,23,25
bed uavlatelig, …

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

that.

1 Mosebok 20:17
Og Abraham bad til Gud, og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn.

2 Krønikebok 30:20
Og Herren bønnhørte Esekias og helbredet* folket.

Lukas 9:6
Så gikk de ut og drog omkring fra by til by og forkynte evangeliet og helbredet folk allesteds.

Apostlenes-gjerninge 10:38
hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham.

The effectual.

1 Mosebok 18:23-32
Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige? …

1 Mosebok 19:29
Således gikk det til at da Gud ødela byene på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ut av ødeleggelsen - dengang han ødela de byer som Lot hadde bodd i.

1 Mosebok 20:7,17
Men la nu mannen få sin hustru tilbake! For han er en profet. Og han skal bede for dig, så du får leve. Men dersom du ikke gir henne tilbake, da vit at du visselig skal dø, du og alle dine. …

1 Mosebok 32:28
Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.

2 Mosebok 9:28,29,33
Bed til Herren at det nu må være nok av hans torden og hagl! Så vil jeg la eder fare, og I skal ikke bie lenger. …

2 Mosebok 17:11
Da gikk det så at så lenge Moses holdt sin hånd opløftet, hadde Israel overtaket; men når han lot sin hånd synke, da fikk Amalek overtaket.

2 Mosebok 32:10-14
La nu mig få råde, så min vrede kan optendes mot dem, og jeg kan ødelegge dem; så vil jeg gjøre dig til et stort folk. …

4 Mosebok 11:2
Da ropte folket til Moses, og Moses bad til Herren, og ilden blev slukket.

4 Mosebok 14:13-20
Da sa Moses til Herren: Egypterne har hørt at du med din kraft har ført dette folk ut fra dem, …

4 Mosebok 21:7-9
Så kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot dig; bed til Herren at han vil ta slangene fra oss! Og Moses bad for folket. …

5 Mosebok 9:18-20
Og jeg kastet mig ned for Herrens åsyn, likesom første gang, i firti dager og firti netter, uten å ete brød og uten å drikke vann - for alle eders synders skyld som I hadde forsyndet eder med ved å gjøre det som ondt var i Herrens øine, så I egget ham til vrede. …

Josvas 10:12
Og Josva talte til Herren på den dag Herren gav amorittene i Israels barns vold, og han sa så hele Israel hørte det: Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal!

1 Samuels 12:18
Så ropte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn; da blev alt folket grepet av stor frykt for Herren og for Samuel.

1 Kongebok 13:6
Da tok kongen til orde og sa til den Guds mann: Bønnfall Herren din Gud og bed for mig at jeg må kunne dra min hånd til mig igjen! Og den Guds mann bønnfalt Herren, og kongen kunde dra sin hånd til sig igjen - den blev som den hadde vært før.

1 Kongebok 17:18-24
Da sa hun til Elias: Hvad har jeg med dig å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til mig for å minne mig om min synd og la min sønn dø. …

2 Kongebok 4:33-35
Så gikk han inn og lukket døren til og bad til Herren. …

2 Kongebok 19:15-20
Og Esekias bad for Herrens åsyn og sa: Herre, Israels Gud, du som troner på kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens riker, du har gjort himmelen og jorden. …

2 Kongebok 20:2-5
Da vendte han sitt ansikt mot veggen og bad til Herren og sa: …

2 Krønikebok 14:11,12
Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud; la ikke et menneske stå sig imot dig! …

2 Krønikebok 32:20-22
Da kong Esekias og profeten Esaias, Amos' sønn hørte dette, bad de og ropte til himmelen. …

Jobs 42:8
Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.

Salmenes 10:17,18
De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til …

Salmenes 34:15
Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

Salmenes 145:18,19
Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. …

Salomos Ordsprog 15:8,29
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.…

Salomos Ordsprog 28:9
Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, er endog hans bønn en vederstyggelighet.

Jeremias 15:1
Og Herren sa til mig: Om så Moses og Samuel stod for mitt åsyn, skulde min sjel dog ikke vende sig til dette folk. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare!

Jeremias 29:12,13
Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, …

Jeremias 33:3
Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Daniel 2:18-23
forat de skulde bede himmelens Gud at han i sin barmhjertighet vilde åpenbare denne hemmelighet, så at ikke Daniel og hans medbrødre skulde bli drept sammen med Babels andre vismenn. …

Daniel 9:20-22
Mens jeg ennu talte og bad og bekjente min synd og mitt folk Israels synd og bar min bønn for min Guds hellige berg frem for Herrens, min Guds åsyn - …

Hoseas 12:3,4
I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. …

Matteus 7:7-11
Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder! …

Matteus 21:22
og alt det I beder om med tro i eders bønn, det skal I få.

Lukas 11:11-13
Men hvem av eder som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken, …

Lukas 18:1-8
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette. …

Johannes 9:31
Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.

Apostlenes-gjerninge 4:24-31
Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud og sa: Herre! du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er, …

Apostlenes-gjerninge 12:5-11
Så holdt de da vakt over Peter i fengslet; men det blev gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. …

1 Johannes 3:22
og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

a righteous.

Romerne 3:10
som skrevet er: Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en;

Romerne 5:19
for likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.

Hebreerne 11:4,7
Ved tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain; ved den fikk han det vidnesbyrd at han var rettferdig, idet Gud vidnet om hans gaver, og ved den taler han ennu efter sin død. …

Lenker
Jakobs 5:16 InterlineærtJakobs 5:16 flerspråkligSantiago 5:16 SpanskJacques 5:16 FranskJakobus 5:16 TyskeJakobs 5:16 ChineseJames 5:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 5
15og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham op, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt. 16Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. 17Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; …
Kryssreferanser
1 Mosebok 18:23
Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige?

1 Mosebok 20:17
Og Abraham bad til Gud, og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn.

1 Samuels 12:17
Er det ikke nu hvetehøstens tid? Jeg vil rope til Herren og han skal sende torden og regn. Kjenn da og se at eders ondskap er stor, den som I har gjort for Herrens øine ved å kreve en konge!

1 Kongebok 13:6
Da tok kongen til orde og sa til den Guds mann: Bønnfall Herren din Gud og bed for mig at jeg må kunne dra min hånd til mig igjen! Og den Guds mann bønnfalt Herren, og kongen kunde dra sin hånd til sig igjen - den blev som den hadde vært før.

2 Krønikebok 30:20
Og Herren bønnhørte Esekias og helbredet* folket.

Jobs 42:8
Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.

Jeremias 42:2
og de sa til profeten Jeremias: La oss bære frem vår ydmyke bønn for dig og bed for oss til Herren din Gud for hele denne rest av folket - for bare nogen få er vi igjen av de mange, således som du selv ser oss her -

Matteus 3:6
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Markus 1:5
og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Johannes 9:31
Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.

Apostlenes-gjerninge 8:24
Da svarte Simon: Bed I for mig til Herren, forat ikke noget av det I har sagt, skal komme over mig!

Apostlenes-gjerninge 19:18
og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger.

Hebreerne 12:13
og gjør rette stier for eders føtter, forat ikke det halte skal komme rent i ulag, men heller må bli helbredet!

1 Peters 2:24
han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Jakobs 5:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden