2 Krønikebok 14:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud; la ikke et menneske stå sig imot dig!

Dansk (1917 / 1931)
Da raabte Asa til HERREN sin Gud: »HERRE, hos dig er der ingen Forskel paa at hjælpe den, der har megen Kraft, og den, der ingen har; hjælp os, HERRE vor Gud, thi til dig støtter vi os, og i dit Navn er vi draget mod denne Menneskemængde, HERRE, du er vor Gud, mod dig kan intet Menneske holde Stand.«

Svenska (1917)
Och Asa ropade till HERREN, sin Gud, och sade: »HERRE, förutom dig finnes ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, HERRE, vår Gud, ty på dig stödja vi oss, och i ditt namn hava vi kommit hit mot denna hop. HERRE, du är vår Gud; mot dig förmår ju ingen människa något.»

King James Bible
And Asa cried unto the LORD his God, and said, LORD, it is nothing with thee to help, whether with many, or with them that have no power: help us, O LORD our God; for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O LORD, thou art our God; let not man prevail against thee.

English Revised Version
And Asa cried unto the LORD his God, and said, LORD, there is none beside thee to help, between the mighty and him that hath no strength: help us, O LORD our God; for we rely on thee, and in thy name are we come against this multitude. O LORD, thou art our God; let not man prevail against thee;
Bibelen Kunnskap Treasury

cried unto

2 Krønikebok 13:14
Og da Judas menn vendte sig om, fikk de se fienden både foran sig og bak sig; da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene.

2 Krønikebok 18:31
Da nu vogn-høvedsmennene så Josafat, sa de: Dette er Israels konge. Og de omringet ham for å stride. Da satte Josafat i et høit rop, og Herren hjalp ham; Gud vendte dem bort fra ham.

2 Krønikebok 32:20
Da kong Esekias og profeten Esaias, Amos' sønn hørte dette, bad de og ropte til himmelen.

2 Mosebok 14:10
Og Farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så sig om, fikk de se egypterne komme settende efter dem; da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren.

1 Krønikebok 5:20
og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

Salmenes 18:6
I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.

Salmenes 22:5
Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme.

Salmenes 34:6
Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmenes 91:15
Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

Salmenes 120:1
En sang ved festreisene. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte mig.

Apostlenes-gjerninge 2:21
Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.

nothing

3 Mosebok 26:8
Fem av eder skal forfølge hundre, og hundre av eder skal forfølge ti tusen, og eders fiender skal falle for eders sverd.

5 Mosebok 32:30
Hvorledes kunde én forfølge tusen, og to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres klippe hadde solgt dem, og Herren overgitt dem?

Dommernes 7:7
Da sa Herren til Gideon: Med de tre hundre mann som lepjet, vil jeg frelse eder og gi midianittene i din hånd; men resten av folket kan gå hver til sitt.

1 Samuels 14:6
Så sa Jonatan til svennen som bar hans våben: Kom, la oss gå over til disse uomskårnes forpost! Kanskje Herren gjør noget for oss; for intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er ved mange eller ved få.

1 Kongebok 20:27-30
Og Israels barn blev mønstret og forsynt med levnetsmidler og drog ut imot dem; og Israels barn leiret sig midt imot dem som to små gjeteflokker, men syrerne opfylte landet. …

Amos 5:9
Han som lar ødeleggelse lyne frem mot den sterke og fører ødeleggelse over den faste borg!

2 Korintierne 12:9,10
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. …

them that

2 Krønikebok 20:12
Vår Gud! Vil du ikke holde dom over dem? For vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hær som kommer imot oss, og vi vet ikke hvad vi skal gjøre; men til dig er våre øine vendt.

5 Mosebok 32:36
For Herren skal dømme sitt folk, og det skal gjøre ham ondt for sine tjenere, når han ser at deres makt er borte, og at det er ute både med store og små.

Esaias 40:29-31
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. …

rest on thee

2 Krønikebok 32:8
med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud, og han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket stolte på Esekias' Judas konges ord.

1 Samuels 17:35,36
sprang jeg efter den og slo den og rev fåret ut av gapet på den; og reiste den sig så imot mig, tok jeg fatt i dens skjegg og slo den og drepte den. …

Salmenes 37:5
Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.

Esaias 26:3,4
Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit. …

Esaias 41:10-14
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd. …

Johannes 14:1,27
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig! …

Romerne 8:31
Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

in thy name

2 Krønikebok 13:12,18
Sannelig, Gud er med oss, han er vår fører, og vi har hans prester med larmtrompetene for å blåse til strid mot eder. I Israels barn, strid ikke mot Herren, eders fedres Gud! For det vil ikke lykkes for eder! …

1 Samuels 17:45,46
David svarte filisteren: Du kommer mot mig med sverd og lanse og kastespyd; men jeg kommer mot dig i Herrens, hærskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger - han som du har hånet. …

Salmenes 20:5,7
Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner! …

Esaias 26:13
Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss; ved dig alene priser vi ditt navn.

Apostlenes-gjerninge 3:16
Og ved troen på hans navn har hans navn styrket denne mann som I ser og kjenner, og troen som virkedes ved ham, har gitt ham denne fulle førlighet for eders alles øine.

man.

5 Mosebok 32:27
dersom jeg ikke hadde fryktet for at fiendene skulde krenke mig, at deres motstandere skulde mistyde det og si: Det var vår hånd som var så sterk; det var ikke Herren som gjorde alt dette.

Josvas 7:8,9
Hør mig, Herre! Hvad skal jeg nu si, efterat Israel har vendt sine fiender ryggen? …

1 Samuels 2:9
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.

Salmenes 9:19
Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!

Salmenes 79:9,10
Hjelp oss, vår frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss og forlat oss våre synder for ditt navns skyld! …

Esaias 2:22
Hold da op med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust! Hvad er han å akte for?

Jeremias 1:19
Og de skal stride mot dig, men ikke få overhånd over dig; for jeg er med dig, sier Herren, og vil redde dig.

Sakarias 2:8
For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt mig til hedningefolkene som plyndret eder; for den som rører ved eder, rører ved hans øiesten;

Matteus 16:18
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Apostlenes-gjerninge 9:4
og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?

Lenker
2 Krønikebok 14:11 Interlineært2 Krønikebok 14:11 flerspråklig2 Crónicas 14:11 Spansk2 Chroniques 14:11 Fransk2 Chronik 14:11 Tyske2 Krønikebok 14:11 Chinese2 Chronicles 14:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Krønikebok 14
10Og Asa drog ut imot ham, og de stilte sig i fylking i Sefata-dalen ved Maresa. 11Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått mot denne store mengde. Herre, du er vår Gud; la ikke et menneske stå sig imot dig! 12Da lot Herren etioperne bli slått av Asa og Juda, og etioperne flyktet. …
Kryssreferanser
1 Samuels 17:47
Og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser; for Herren råder for krigen, og han skal gi eder i var hånd.

1 Kongebok 8:44
Når ditt folk drar ut i krig mot sin fiende på den vei du sender dem, og de så beder til Herren, vendt mot den stad du har utvalgt, og det hus jeg har bygget for ditt navn,

1 Krønikebok 5:20
og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

2 Krønikebok 13:14
Og da Judas menn vendte sig om, fikk de se fienden både foran sig og bak sig; da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene.

2 Krønikebok 13:18
Således blev Israels barn dengang ydmyket; men Judas barn blev sterke, fordi de satte sin lit til Herren, sine fedres Gud.

2 Krønikebok 14:10
Og Asa drog ut imot ham, og de stilte sig i fylking i Sefata-dalen ved Maresa.

2 Krønikebok 16:7
På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor er syrerkongens hær sloppet ut av dine hender.

2 Krønikebok 25:8
Men dra du frem - gjør det og gå modig i striden! Ellers vil Gud la dig falle for fienden; for det står i Guds makt både å hjelpe og å felle.

Salmenes 79:9
Hjelp oss, vår frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss og forlat oss våre synder for ditt navns skyld!

Esaias 10:20
På den tid skal levningen av Israel og de undkomne av Jakobs hus ikke mere bli ved å stole på ham som slo det*, men de skal trofast stole på Herren, Israels Hellige.

2 Krønikebok 14:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden