Jobs 19
Norsk (1930)
1Da tok Job til orde og sa:

2Hvor lenge vil I bedrøve min sjel og knuse mig med ord?

3Det er nu tiende gang I håner mig og ikke skammer eder ved å krenke mig.

4Har jeg virkelig faret vill, da blir min villfarelse min egen sak.

5Vil I virkelig ophøie eder over mig og vise mig at min vanære har rammet mig med rette?

6Så vit da at Gud har gjort mig urett og satt sitt garn omkring mig!

7Se, jeg roper: Vold! - men jeg får intet svar; jeg skriker om hjelp, men det er ingen rett å få.

8Min vei har han stengt, så jeg ikke kommer frem, og over mine stier legger han mørke.

9Min ære har han avklædd mig og tatt bort kronen fra mitt hode.

10Han bryter mig ned på alle kanter, så jeg går til grunne, og han rykker op mitt håp som et tre.

11Han lar sin vrede brenne mot mig og akter mig som sin fiende.

12Hans hærflokker kommer alle sammen og rydder sig vei mot mig, og de leirer sig rundt om mitt telt.

13Mine brødre har han drevet langt bort fra mig, og mine kjenninger er blitt aldeles fremmede for mig.

14Mine nærmeste holder sig borte, og mine kjente har glemt mig.

15Mine husfolk og mine tjenestepiker akter mig for en fremmed; jeg er en utlending i deres øine.

16Kaller jeg på min tjener, så svarer han ikke; med egen munn må jeg bønnfalle ham.

17Min ånde er motbydelig for min hustru, og min vonde lukt for min mors sønner.

18Endog barn forakter mig; vil jeg reise mig, så taler de mot mig.

19Alle mine nærmeste venner avskyr mig, og de jeg elsket, har vendt sig mot mig.

20Mine ben trenger ut gjennem min hud og mitt kjøtt, og bare tannhinnen er ennu urørt på mig.

21Forbarm eder, forbarm eder over mig, I mine venner! For Guds hånd har rørt ved mig.

22Hvorfor forfølger I mig likesom Gud og blir ikke mette av mitt kjøtt?

23Men gid mine ord måtte bli opskrevet! Gid de måtte bli optegnet i en bok,

24ja, med jerngriffel og bly for evig bli hugget inn i sten!

25Men jeg - jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

26Og efterat denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud,

27han som jeg skal skue, mig til gode, han som mine øine skal se og ikke nogen fremmed - mine nyrer tæres bort i mitt liv*.

28Når I sier: Hvor vi skal forfølge ham! - I har jo funnet skylden hos mig -

29så frykt for sverdet! For vrede er en synd som er hjemfalt til sverd. Dette sier jeg forat I skal tenke på at det kommer en dom.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 18
Top of Page
Top of Page