Jobs 34
Norsk (1930)
1Og Elihu tok atter til orde og sa:

2Hør mine ord, I vise, og lån mig øre, I forstandige!

3Øret prøver jo ord, likesom ganen smaker mat.

4La oss velge det som er rett; la oss sammen søke å finne ut hvad der er godt!

5Job har jo sagt: Jeg er rettferdig, og Gud har tatt min rett fra mig;

6tross min rett skal jeg være en løgner; en drepende pil har rammet mig, enda der ingen brøde er hos mig.

7Hvem er en mann som Job, han som drikker bespottelse som vann*

8og gir sig i lag med dem som gjør ondt, og søker omgang med ugudelige menn?

9For han har sagt: En mann har intet gagn av at han holder vennskap med Gud.

10Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig!

11Han lønner mennesket efter dets gjerninger og gjengjelder mannen efter hans ferd.

12Ja sannelig, Gud gjør ikke noget syndig, og den Allmektige forvender ikke retten.

13Hvem har overgitt jorden til hans varetekt, og hvem har overlatt hele jorderike til ham?

14Dersom han bare vilde tenke på sig selv og dra sin Ånd og sin ånde til sig igjen,

15da skulde alt kjød opgi ånden på én gang, og mennesket bli til støv igjen.

16Men gi nu akt og hør på dette, lytt nøye til mine ord!

17Kan vel en som hater retten, være hersker? Eller tør du fordømme den Rettferdige, den Mektige?

18Sier vel nogen til en konge: Din niding, eller til en fyrste: Du ugudelige?

19Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høiere enn en fattig? De er jo alle hans henders verk.

20I et øieblikk dør de, midt om natten; folket raver og forgår, og den mektige rykkes bort, ikke ved menneskehånd.

21For hans øine vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt;

22det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt kan skjule sig;

23Gud har ikke nødig å gi lenge akt på en mann før han må møte for Guds dom.

24Han knuser de mektige uten å granske deres sak og setter så andre i deres sted.

25Ja, han kjenner deres gjerninger, og han slår dem ned om natten så de går til grunne.

26Han tukter dem som ugjerningsmenn, på et sted hvor alle kan se det;

27for derfor vek de bort fra ham og aktet ikke på nogen av hans veier,

28forat de skulde la de fattiges skrik komme for ham, forat han skulde høre de undertryktes rop.

29Lar han være å skride inn, hvem tør da fordømme ham? Skjuler han sitt åsyn, hvem får da se ham? Både med et folk og med et enkelt menneske gjør han jo således,

30forat et gudløst menneske ikke skal herske, forat det ikke skal være snarer for folket.

31For har vel et slikt menneske nogensinne sagt til Gud: Jeg har vært overmodig, jeg vil herefter ikke gjøre det som ondt er;

32det jeg ikke ser, det må du lære mig; har jeg gjort urett, så vil jeg ikke gjøre det mere?

33Skulde han vel gjengjelde efter ditt tykke? Du har jo klandret ham*. Så må du velge og ikke jeg, og hvad du vet, får du si.

34Forstandige menn vil si til mig, ja hver vismann som hører på mig:

35Job taler uten skjønnsomhet, og hans ord er ikke forstandige.

36Gid Job måtte bli prøvd uavlatelig, fordi han har svart på onde menneskers vis!

37For til sin synd legger han brøde; her iblandt oss klapper han i hendene* og bruker mange ord om Gud.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 33
Top of Page
Top of Page