Jobs 21
Norsk (1930)
1Da tok Job til orde og sa:

2Hør aktsomt på mitt ord og la dette være den trøst I yder mig!

3Tål mig, så jeg kan få tale, og når jeg har talt, kan du spotte.

4Mon min klage gjelder et menneske? Eller hvorfor skulde min ånd ikke bli utålmodig?

5Vend eder til mig og bli forferdet og legg hånd på munn!

6Kommer jeg det i hu, så forferdes jeg, og mitt kjød gripes av skjelving.

7Hvorfor blir de ugudelige i live, blir gamle og tiltar endog i velmakt?

8De ser sine barn trives omkring sig, og sine efterkommere har de for sine øine.

9Deres hus er sikre mot redsler, og Guds ris kommer ikke over dem.

10Hans okse parrer sig og spiller ikke, hans ku kalver og kaster ikke i utide.

11De slipper sine barn ut som småfeet, og deres smågutter hopper omkring.

12De synger til tromme og citar, og de gleder sig ved fløitens lyd.

13De lever sine dager i lykke, og i et øieblikk farer de ned til dødsriket.

14Og dog sa de til Gud: Vik fra oss! Vi har ikke lyst til å kjenne dine veier.

15Hvad er den Allmektige, at vi skulde tjene ham, og hvad gagn skulde vi ha av å vende oss til ham med bønn?

16Ja*, men deres lykke står ikke i deres egen hånd. - **De ugudeliges tanker er langt fra mine tanker.

17Hvor ofte utslukkes vel de ugudeliges lampe, og hvor ofte hender det at ulykke kommer over dem? Hvor ofte tildeler han dem vel smerter i sin vrede?

18Hvor ofte blir de vel som strå for vinden, som agner stormen fører bort?

19Men Gud* gjemmer hans straff til hans barn. - **Ja, men han burde straffe ham selv, så han fikk kjenne det.

20Med egne øine burde han få se sin undergang, og av den Allmektiges vrede burde han få drikke selv.

21For hvad bryr han sig om sitt hus efter sin død, når hans måneders tall er ute?

22Vil nogen lære Gud visdom, han som dømmer de høieste*?

23Den ene dør midt i sin velmakt, helt trygg og rolig;

24hans kar var fulle av melk, og margen i hans ben var saftfull.

25Den andre dør med sorg i hjertet og har aldri nytt nogen lykke.

26Begge ligger de i støvet, og makk dekker dem.

27Se, jeg kjenner eders tanker og de onde råd hvormed I gjør urett mot mig;

28for I sier: Hvor er tyrannens hus, og hvor er det telt de ugudelige bor i?

29Har I aldri spurt dem som har faret vidt omkring? Og I vil vel ikke forkaste deres vidnesbyrd,

30at den onde spares på ulykkens dag, på vredens dag føres han unda.

31Hvem foreholder ham hans ferd like i hans ansikt? og når han gjør noget, hvem gjengjelder ham det?

32Til graven bæres han med ære, og over gravhaugen holder de vakt.

33Søt er hans hvile i dalens muld, og alle mennesker vandrer i hans spor, og det er ikke tall på dem som har gått foran ham.

34Hvor kan I da trøste mig med så tom en trøst? Av eders svar blir det bare troløshet tilbake.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 20
Top of Page
Top of Page