Matteus 13
Norsk (1930)
1Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte sig ved sjøen, 2og meget folk samlet sig om ham, så at han gikk ut i en båt og satte sig der; og alt folket stod på stranden.

3Og han talte meget til dem i lignelser og sa: Se, en såmann gikk ut for å så, 4og da han sådde, falt noget ved veien; og fuglene kom og åt det op. 5Og noget falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og det kom snart op, fordi det ikke hadde dyp jord; 6men da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det. 7Og noget falt blandt torner, og tornene skjøt op og kvalte det. 8Og noget falt i god jord; og det bar frukt, noget hundre fold, og noget seksti fold, og noget tretti fold. 9Den som har ører, han høre!

10Og disiplene gikk til ham og sa: hvorfor taler du til dem i lignelser? 11Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt. 12For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. 13Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår.

14Og på dem opfylles Esaias' spådom, som sier: I skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne;

15for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øine lukker de, forat de ikke skal se med øinene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde få læge dem.

16Men salige er eders øine fordi de ser, og eders ører fordi de hører. 17For sannelig sier jeg eder: Mange profeter og rettferdige har attrådd å se det I ser, og har ikke fått se det, og å høre det I hører, og har ikke fått høre det.

18Så hør da I lignelsen om såmannen: 19Hver gang nogen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte; dette er den som blev sådd ved veien. 20Men den som blev sådd på stengrunn, det er den som hører ordet og straks tar imot det med glede; 21men han har ikke rot i sig, og holder bare ut til en tid; blir det trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar han straks anstøt. 22Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. 23Men den som blev sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold.

24En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som hadde sådd god sæd i sin aker; 25men mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blandt hveten, og gikk så bort. 26Men da strået skjøt op og satte aks, da kom også ugresset til syne. 27Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? hvorfra kommer det da ugress i den? 28Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 29Men han sa: Nei, forat I ikke også skal rykke op hveten når I sanker ugresset sammen. 30La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det op; men samle hveten i min lade!

31En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er likt et sennepskorn som en mann tok og sådde i sin aker; 32det er mindre enn alt annet frø; men når det vokser til, er det større enn alle maturter og blir til et tre, så himmelens fugler kommer og bygger rede i dets grener.

33En annen lignelse sa han dem: Himlenes rike er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til det blev syret alt sammen.

34Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte han ikke noget til dem,

35forat det skulde opfylles som er talt ved profeten, som sier: Jeg vil oplate min munn i lignelser, jeg vil utsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll blev lagt.

36Derefter lot han folket fare og gikk inn i huset. Og hans disipler gikk til ham og sa: Tyd oss lignelsen om ugresset i akeren! 37Han svarte og sa: Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen. 38Akeren er verden; den gode sæd, det er rikets barn; men ugresset er den ondes barn; 39fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er englene. 40Likesom da ugresset sankes og brennes op med ild, således skal det gå til ved verdens ende: 41Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett, 42og de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel. 43Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!

44Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte akeren.

45Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte efter gode perler, 46og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den.

47Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags; 48når den er blitt full, drar de den på land og setter sig ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. 49Således skal det gå til ved verdens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige 50og kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel.

51Har I forstått alt dette? De sier til ham: Ja. 52Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er oplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har.

53Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelser, da drog han bort derfra. 54Og han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de blev slått av forundring og sa: Hvorfra har denne mann slik visdom og slike kraftige gjerninger? 55Er ikke dette tømmermannens sønn? heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 56Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvorfra har han da alt dette? 57Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og i sitt hus. 58Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, for deres vantros skyld.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Matthew 12
Top of Page
Top of Page