Matteus 13:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men den som blev sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold.

Dansk (1917 / 1931)
Men det, som blev saaet i god Jord, er den, som hører Ordet og forstaar det, og som saa bærer Frugt, en hundrede, en tresindstyve, en tredive Fold.«

Svenska (1917)
Men att den såddes i den goda jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det, och som jämväl bär frukt och giver dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt.»

King James Bible
But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

English Revised Version
And he that was sown upon the good ground, this is he that heareth the word, and understandeth it; who verily beareth fruit, and bringeth forth, some a hundredfold, some sixty, some thirty.
Bibelen Kunnskap Treasury

that received.

Matteus 13:8
Og noget falt i god jord; og det bar frukt, noget hundre fold, og noget seksti fold, og noget tretti fold.

Markus 4:20
Og dette er de som er sådd i den gode jord: de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt, tretti fold og seksti fold og hundre fold.

Lukas 8:15
Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

good.

Salomos Ordsprog 1:5,6
Den vise skal høre på dem og gå frem i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett.…

Salomos Ordsprog 2:2-6
så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,…

Esekiel 18:31
Kast fra eder alle eders overtredelser, som I har forsyndet eder med, og få eder et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil I dø, Israels hus?

Esekiel 36:26
Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.

Markus 10:15
Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det.

Johannes 1:11-13
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. …

Johannes 8:47
Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud.

Johannes 10:26
men I tror ikke, fordi I ikke er av mine får.

Johannes 10:27
Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig,

Johannes 17:7,8
Nu vet de at alt det du har gitt mig, er fra dig; …

Apostlenes-gjerninge 16:14
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

Apostlenes-gjerninge 17:11
Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

2 Tessalonikerne 2:10,13,14
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. …

Hebreerne 4:2
For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebreerne 8:10
For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Jakobs 1:21,22
Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler! …

1 Peters 2:1,2
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse, …

1 Johannes 5:20
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

beareth.

Matteus 3:8,10
Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, …

Matteus 12:33
La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.

Salmenes 1:1-3
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, …

Salmenes 92:13-15
De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. …

Lukas 6:43,44
For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. …

Lukas 13:9
om det kanskje kunde bære til næste år! hvis ikke, da kan du hugge det ned.

Johannes 15:1-8,16
Jeg er det sanne vintre, og min Fader er vingårdsmannen. …

Galaterne 5:22,23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; …

Filippenserne 1:11
fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.

Filippenserne 4:17
Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den som rikelig kommer eder til gode.

Kolossenserne 1:6,10
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet, …

Hebreerne 6:7
For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og som bærer gagnlig grøde for dem den dyrkes for, den får velsignelse fra Gud;

Hebreerne 13:15,16
La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn! …

some an.

2 Korintierne 8:1,2
Vi kunngjør eder, brødre, den nåde som Gud har gitt i Makedonias menigheter, …

2 Korintierne 9:10
Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet,

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

2 Peters 1:5-8
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

2 Peters 3:18
men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

Lenker
Matteus 13:23 InterlineærtMatteus 13:23 flerspråkligMateo 13:23 SpanskMatthieu 13:23 FranskMatthaeus 13:23 TyskeMatteus 13:23 ChineseMatthew 13:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matteus 13
22Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt. 23Men den som blev sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det; han bærer frukt, og en gir hundre fold, en seksti fold, en tretti fold.
Kryssreferanser
Matteus 13:8
Og noget falt i god jord; og det bar frukt, noget hundre fold, og noget seksti fold, og noget tretti fold.

Lukas 8:8
Og noget falt i god jord; og det vokste op og bar frukt i hundre fold. Da han sa dette, ropte han: Den som har ører å høre med, han høre!

Matteus 13:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden