2 Mosebok 15:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Svenska (1917)
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

King James Bible
The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him.

English Revised Version
The LORD is my strength and song, And he is become my salvation: This is my God, and I will praise him; My father's God, and I will exalt him.
Bibelen Kunnskap Treasury

strength

Salmenes 18:1,2
Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. (2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke! …

Salmenes 27:1
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmenes 28:8
Herren er deres* styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.

Salmenes 59:17
Min styrke! For dig vil jeg synge; for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.

Salmenes 62:6,7
Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. …

Salmenes 118:14
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Habakuk 3:17-19
For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde; han* har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene.…

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.


Song

5 Mosebok 10:21
Han er din ros, og han er din Gud, som har gjort disse store og forferdelige ting for dig som dine øine har sett.

Salmenes 22:3
Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.

Salmenes 109:1
Til sangmesteren; av David; en salme. Min lovsangs Gud, ti ikke!

Salmenes 140:7
Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag.

Apenbaring 15:3
og de sang Moses', Guds tjeners sang og Lammets sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige! rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge!

my salvation

2 Mosebok 14:13
Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nu her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere.

2 Samuel 22:51
Han gjør frelsen stor for sin konge, og han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.

Salmenes 68:20
Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 45:17
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Jeremias 3:23
Sannelig, fåfengt er det at I larmer på haugene*; sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse!

Lukas 1:77
for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse

Lukas 2:30
for mine øine har sett din frelse,

Johannes 4:22
I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene;

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Apenbaring 19:1
Derefter hørte jeg likesom en sterk lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud!

my God

2 Mosebok 4:22
Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel,

1 Mosebok 17:7
Og jeg vil oprette en pakt mellem mig og dig og din ætt efter dig, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt efter dig.

Salmenes 22:10
På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.

Jeremias 31:33
men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jeremias 32:33
De vendte ryggen og ikke ansiktet til mig; og jeg lærte dem tidlig og sent, men de hørte ikke på mig og tok ikke imot tukt.

Sakarias 13:9
Og denne tredjedel vil jeg la gå gjennem ilden og rense den, som en renser sølv, og prøve den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem; jeg vil si: De er mitt folk, og de skal si: Herren er min Gud.

an habitation

2 Mosebok 40:34
Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet.

1 Mosebok 28:21,22
og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud, …

2 Samuel 7:5
Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Skulde du bygge mig et hus til å bo i?

1 Kongebok 8:13,27
Bygget har jeg et hus til bolig for dig, et sted hvor du kan bo til evig tid. …

Salmenes 132:5
før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige!

Esaias 66:1
Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden mine føtters skammel; hvad hus kunde I bygge mig, og hvor skulde det finnes et hvilesteed for mig?

2 Korintierne 5:19
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen.

Efeserne 2:22
i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Kolossenserne 2:9
For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

my father's God

2 Mosebok 3:15,16
Og Gud sa fremdeles til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren*, eders fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle mig fra slekt til slekt.…

exalt him

2 Samuel 22:47
Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses klippefaste Gud,

Salmenes 18:46
Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud,

Salmenes 30:1
En salme, en sang ved husets innvielse, av David. (2) Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig.

Salmenes 34:3
Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

Salmenes 99:5,9
Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han. …

Salmenes 118:28
Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

Salmenes 145:1
En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.

Esaias 25:1
Herre, du er min Gud; jeg vil ophøie dig, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk; dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

Johannes 5:23
forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

Filippenserne 2:11
Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Apenbaring 5:9-14
og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, …

Lenker
2 Mosebok 15:2 Interlineært2 Mosebok 15:2 flerspråkligÉxodo 15:2 SpanskExode 15:2 Fransk2 Mose 15:2 Tyske2 Mosebok 15:2 ChineseExodus 15:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Mosebok 15
1Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høit ophøiet; hest og mann styrtet han i havet. 2Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham. 3Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. …
Kryssreferanser
1 Mosebok 49:18
Efter din frelse bier jeg, Herre!

2 Mosebok 3:6
Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud.

2 Mosebok 3:15
Og Gud sa fremdeles til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren*, eders fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle mig fra slekt til slekt.

2 Mosebok 14:13
Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå nu her og se Herrens frelse, som han vil sende eder idag! For som I ser egypterne idag, skal I aldri i evighet se dem mere.

Dommernes 5:21
Kisons bekk rev dem bort, den eldgamle bekk, Kisons bekk. Skrid frem, min sjel, med kraft!

2 Samuel 22:47
Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses klippefaste Gud,

Salmenes 18:1
Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. (2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

Salmenes 18:2
Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

Salmenes 27:1
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmenes 48:14
For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.

Salmenes 99:5
Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han.

Salmenes 118:14
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Salmenes 118:28
Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Esaias 25:1
Herre, du er min Gud; jeg vil ophøie dig, jeg vil prise ditt navn, for du har gjort underverk; dine råd fra gammel tid er sannhet og trofasthet.

Habakuk 3:13
Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede; du knuser taket på den ugudeliges* hus, du avdekker grunnvollen like til halsen. Sela.

Habakuk 3:18
Men jeg vil fryde mig i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud.

2 Mosebok 15:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden