Job 30
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Nu derimod ler de ad mig, Folk, der er yngre end jeg, hvis Fædre jeg fandt for ringe at sætte iblandt mine Hyrdehunde.1Men nu ler de av mig, de som er yngre av år enn jeg, hvis fedre jeg aktet så ringe at jeg ikke vilde sette dem blandt mine fehunder. 1Och nu le de åt mig, människor som äro yngre till åren än jag, män vilkas fäder jag aktade ringa, ja, ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar.
2Og hvad skulde jeg med deres Hænders Kraft? Deres Ungdomskraft har de mistet,2Hvad hjelp kunde jeg også ha av dem, de som har mistet all manndomskraft? 2Vad skulle de också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som sakna all manlig kraft?
3tørrede hen af Trang og Sult. De afgnaver Ørk og Ødemark3De er uttæret av nød og sult; de gnager på den tørre mo, som allerede igår var ørk og øde; 3Utmärglade äro de ju av brist och svält; de gnaga sin föda av torra öknen, som redan i förväg är öde och ödslig.
4og plukker Melde ved Krattet, Gyvelrødder er deres Brød.4de plukker melde innunder buskene, og gyvelbuskens røtter er deres brød. 4Saltörter plocka de där bland snåren, och ginströtter är vad de hava till mat.
DANNORSVE
5Fra Samfundet drives de bort, som ad Tyve raabes der efter dem.5Fra menneskenes samfund jages de ut; folk roper efter dem som efter tyver. 5Ur människors samkväm drives de ut, man ropar efter dem såsom efter tjuvar.
6De bor i Kløfter, fulde af Rædsler, i Jordens og Klippernes Huler.6I fryktelige kløfter må de bo, i huler i jord og berg. 6I gruvliga klyftor måste de bo, i hålor under jorden och i bergens skrevor.
7De brøler imellem Buske, i Tornekrat kommer de sammen,7Mellem buskene skriker de, i neslekratt samler de sig, 7Bland snåren häva de upp sitt tjut, under nässlor ligga de skockade,
8en dum og navnløs Æt, de joges med Hug af Lande.8barn av dårer og æreløse folk, pisket ut av landet. 8en avföda av dårar och ärelöst folk, utjagade ur landet med hugg och slag.
9Men nu er jeg Haansang for dem, jeg er dem et Samtaleemne;9Og nu er jeg blitt til en spottesang og et ordsprog for dem. 9Och för sådana har jag nu blivit en visa, de hava mig till ämne för sitt tal;
DANNORSVE
10de afskyr mig, holder sig fra mig, nægter sig ikke af spytte ad mig.10De avskyr mig, holder sig langt borte fra mig, og mitt ansikt sparer de ikke for spytt; 10med avsky hålla de sig fjärran ifrån mig, de hava ej försyn för att spotta åt mig.
11Thi han løste min Buestreng, ydmyged mig, og foran mig kasted de Tøjlerne af.11for de har løst sine tøiler og ydmyket mig, og bislet har de kastet av for mine øine. 11Nej, mig till plåga, lossa de alla band, alla tyglar kasta de av inför mig.
12Til højre rejser sig Ynglen, Fødderne slaar de fra mig, bygger sig Ulykkesveje imod mig;12Ved min høire side reiser deres yngel sig; mine føtter støter de bort og legger sine ulykkesveier mot mig. 12Invid min högra sida upphäver sig ynglet; mina fötter vilja de stöta undan. De göra sig vägar som skola leda till min ofärd.
13min Sti har de opbrudt, de hjælper med til mit Fald, og ingen hindrer dem i det;13De bryter op min sti, de gjør hvad de kan for å ødelegge mig, de som selv ingen hjelper har. 13Stigen framför mig hava de rivit upp. De göra sitt bästa till att fördärva mig, de som dock själva äro hjälplösa.
14de kommer som gennem et gabende Murbrud, vælter sig frem under Ruiner,14Som gjennem en vid revne kommer de; gjennem nedstyrtende murer velter de sig frem. 14Såsom genom en bred rämna bryta de in; de vältra sig fram under murarnas brak.
DANNORSVE
15Rædsler har vendt sig imod mig; min Værdighed joges bort som af Storm, min Lykke svandt som en Sky.15Redsler har vendt sig mot mig, som stormen forfølger de min ære, og som en sky er min velferd faret bort. 15Förskräckelser välvas ned över mig. Såsom en storm bortrycka de min ära, och såsom ett moln har min välfärd farit bort.
16Min Sjæl opløser sig i mig; Elendigheds Dage har ramt mig:16Og nu utøser min sjel sig i mig; trengsels dager holder mig fast. 16Och nu utgjuter sig min själ inom mig, eländesdagar hålla mig fast.
17Natten borer i mine Knogler, aldrig blunder de nagende Smerter.17Natten gjennemborer mine ben, så de faller av, og min verk og pine hviler ikke. 17Natten bortfräter benen i min kropp, och kvalen som gnaga mig veta ej av vila.
18Med vældig Kraft vanskabes mit Kød, det hænger om mig, som var det min Kjortel.18Ved Guds store kraft er det blitt slik med mig at min klædning ikke er til å kjenne igjen; den henger tett omkring mig som kraven på min underkjortel. 18Genom övermäktig kraft har mitt kroppshölje blivit vanställt, såsom en livklädnad hänger det omkring mig.
DANNORSVE
19Han kasted mig ud i Dynd, jeg er blevet som Støv og Aske.19Han har kastet mig ut i skarnet, så jeg er blitt lik støv og aske. 19I orenlighet har jag blivit nedstjälpt, och själv är jag nu lik stoft och aska.
20Jeg skriger til dig, du svarer mig ikke, du staar der og ænser mig ikke;20Jeg skriker til dig, men du svarer mig ikke; jeg står der, og du bare ser på mig. 20Jag ropar till dig, men du svarar mig icke; jag står här, men de bespejar mig allenast.
21grum er du blevet imod mig, forfølger mig med din vældige Haand.21Du er blitt grusom mot mig, med din sterke hånd forfølger du mig. 21Du förvandlas för mig till en grym fiende, med din starka hand ansätter du mig.
22Du løfter og vejrer mig hen i Stormen, og dens Brusen gennemryster mig;22Du løfter mig op i stormen, du lar mig fare avsted, og du lar mig forgå i dens brak; 22Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän, och i bruset låter du mig försmälta av ångest.
23thi jeg ved, du fører mig hjem til Døden, til det Hus, hvor alt levende samles.23for jeg vet at du fører mig til døden, til den bolig hvor alt levende samles. 23Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas.
DANNORSVE
24Dog, mon den druknende ej rækker Haanden ud og raaber om Hjælp, naar han gaar under?24Dog, rekker ikke mennesket ut sin hånd når alt synker i grus? Skriker han ikke om hjelp når han er kommet i ulykke? 24Men skulle man vid sitt fall ej få sträcka ut handen, ej ropa efter hjälp, när ofärd har kommit?
25Mon ikke jeg græder over den, som havde det haardt, sørgede ikke min Sjæl for den fattiges Skyld?25Gråt jeg ikke selv over den som hadde hårde dager? Sørget ikke min sjel over den fattige? 25Grät jag ej själv över den som hade hårda dagar, och ömkade sig min själ ej över den fattige?
26Jeg biede paa Lykke, men Ulykke kom, jeg haabed paa Lys, men Mørke kom;26For jeg ventet godt, men det kom ondt; jeg håpet på lys, men det kom mørke. 26Se, jag väntade mig lycka, men olycka kom; jag hoppades på ljus, men mörker kom.
27ustandseligt koger det i mig, Elendigheds Dage traf mig;27Mine innvoller koker og er ikke stille; trengsels dager er kommet over mig. 27Därför sjuder mitt innersta och får ingen ro, eländesdagar hava ju mött mig.
28trøstesløs gaar jeg i Sorg, i Forsamlingen rejser jeg mig og raaber;28Sort går jeg omkring, men ikke av solens hete; midt iblandt folk reiser jeg mig og roper om hjelp. 28Med mörknad hud går jag, fastän ej bränd av solen; mitt i församlingen står jag upp och skriar.
DANNORSVE
29Sjakalernes Broder blev jeg, Strudsenes Fælle.29Jeg er blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser. 29En broder har jag blivit till schakalerna, och en frände är jag vorden till strutsarna.
30Min Hud er sort, falder af, mine Knogler brænder af Hede;30Min hud er sort og faller av mig, og mine ben er brent av hete. 30Min hud har svartnat och lossnat från mitt kött, benen i min kropp äro förbrända av hetta.
31min Citer er blevet til Sorg, min Fløjte til hulkende Graad!31Og min citar er blitt til sorg, og min fløite til gråt og klage. 31I sorgelåt är mitt harpospel förbytt, mina pipors klang i högljudd gråt.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 29
Top of Page
Top of Page